Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема статистичних показників грошового обігу
Читайте также:
  1. C. получения систематической информации о ходе производства
  2. ERP — информационная система масштаба предприятия
  3. I. Місцеві фінанси як система.
  4. I. Основные признаки и систематика водорослей.
  5. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  6. II. Тарифная система
  7. III) система статично невизначена.
  8. III. Система гражданского права.
  9. Quot;Основная" система
  10. SCADA-система. ОРС. Организация взаимодействия с контроллерами.

І. Макроекономічні:

1. Номінальна грошова маса – це кількість грошей в обігу.

2.Грошовий обіг (VМ) – це сукупність грошових операцій за певний період.

3. Реальна грошова маса – кількість грошей, необхідних для забезпечення реального рівня виробництва з урахуванням інфляції.

4. Швидкість обігу грошей V= – характеризує інтенсивність руху грошових знаків при функціонуванні їх як засобів обігу.

5. Купівельна спроможність національної грошової одиниці , тобто економічних товарів зроблено на 1 грн. грошової маси.

Якщо індекс цін збільшується, то індекс купівельної спроможності зменшується.

– показник реальної грошової маси.

Деномінація зменшує грошову масу і підвищує купівельну спроможність.

6. Рівень монетаризації характеризує запас М на 1 грн. ВВП

 

 

ІІ. Показники «видів грошей»

1. Готівковий грошовий обіг – абсолютно ліквідний актив руху грошей у процесі обороту товарів;

2. Безготівкові гроші (депозити) – рух здійснюється у вигляді перерахувань певної суми грошей.

3. Цінні папери

4. Світові гроші (міжнародні ліквідні активи). Золото, ХХ століття – валюта, для тих, хто вступив у МВФ – резервна позичка.

Готівковий грошовий обіг.

У розвинутій економіці готівка потрібна для виплати зарплати, пенсій, стипендій і т.д.

а) готівка поза банком;

б) готівка в касах банку;

в) вся готівка (а + б).

Безготівковий грошовий обіг – частина обороту, що здійснюється у вигляді перерахованих сум з рахунків платника на рахунки одержувачів, тобто без участі готівки.

Державні цінні папери – це форма існування державного внутрішнього боргу або державного зобов'язання, емітентом (випуск) яких виступає уряд і місцеві органи влади. Це найбільш надійні цінні папери – депозитні сертифікати, облігації і т.д.

Грошовий мультиплікатор – це міра збільшення грошової маси в результаті безготівкової емісії (банківської емісії). Згідно з економічною теорією мультиплікатор є величиною, оберненою до норми резервування.

, де r – норма резервування.

Грошовий мультиплікатор – це коефіцієнт, що служить мірою збільшення грошової маси в результаті банківської (безготівкової) емісії грошей, тобто показує у скільки разів грошова маса більше готівки в банківській системі.- грошова маса в обороті М2 ;

Н - готівка в обороті.

 

Грошова база – у вузькому розумінні – готівка, у широкому – готівка + кореспондентські рахунки та обов'язкові резерви комерційних банків у НБУ.

У цей час запаси світових грошей в Україні обчислюються показниками міжнародних резервів (міжнародних ліквідних активів), які виступають як спосіб регулювання платіжного балансу.

ІІІ. Показники грошової маси

Система грошових агрегатів Система агрегатів МВФ

України

1. Грошовий агрегат М0 1. Гроші

2. Грошовий агрегат М1 2. Квазігроші

3. Грошовий агрегат М2 3. Широкі гроші

4. Грошовий агрегат М3

Грошові агрегати

М0 – готівка інструменти

національна готівка - абсолютно ліквідний актив

М1 – гроші у вузькому розумінні = М0 + депозити до запитання

М2 – гроші у вузькому розумінні + близькі категорії = М1+ строкові депозити, депозитні сертифікати, цінні папери, які перекуповуються за домовленістю

М3 = гроші в широкому розумінні = М2 + дорожні чеки + депозитні сертифікати

М46 або агрегат ліквідності L = М3 + ліквідні державні цінні папери, облігації

МВФ розраховує загальний для всіх країн показник М1 (сукупність готівки М0 + сума всіх видів чекових внесків).
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты