Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМIРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ
Читайте также:
  1. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  2. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  3. Методика ознайомлення з новим твором.
  4. Методика ознайомлення учнів з поняттям моделі
  5. Ознайомлення з новими лексичними одиницями
  6. Ознайомлення з частинами
  7. Ознайомлення учнів зі способом послідовного складання виразу для розв'язання задачі.

Студента 2 курсу 204 БПН групи

____ підгрупи будівельного факультету

_________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник ____________________________________

 

 

Початок занять _________________

Кінець занять __________________

 

 

Полтава ПНТУ 2007


Журнал лабораторних робіт із технічної механіки рідини та газу для студентів спеціальності 7.092101 “ Промислове та цивільне будівництво” /Полтава: ПолтПНТУ, 2000. - 18 с.

Укладач: О.І.Гузинін

Науковий редактор Н.В. Жигілій.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри С.М.Сребнюк.

Коректор: Н.О.Янкевич

 

Інструкція

з техніки безпеки та охорони праці при проведенні

дослідів у лабораторії гідравліки

 

1. При виконанні лабораторних робіт студенти зобов’язані виконувати вказівки викладача, що проводить заняття.

2. Студентам забороняється користуватися приладами та пусковими пристроями без дозволу викладача.

3. При виникненні поломки студенти зобов’язані припинити експеримент i доповісти про це викладачу або навчальному майстрові.

4. При знаходженні в лабораторії студенти зобов’язані додержувати зразковий порядок, бути дисциплінованими й уважними.

 

 

З вимогами інструкції ознайомився

 

“____” ___________ 200__р. ___________

 

(підпис студента)

 

 

Основні вимоги до студентів при проведенні

лабораторних робіт

 

1. Студенти зобов’язані приходити на заняття без запізнень i не допускати пропусків.

2. До проведення лабораторної роботи необхідно ознайомитися з її змістом та лабораторною установкою.

3. Вмикати механізми i користуватися вимірювальними приладами слід лише після інструктажу та з дозволу керівника занять.

4. Брати активну участь у проведенні дослідів i обробці результатів.

5. Усі записи та розрахунки треба виконувати в журналі лабораторних робіт. Заповнений журнал пред’явити для підпису викладачеві.

6. Після виконання всіх лабораторних робіт, передбачених навчальним планом, студенти складають залік.

 

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМIРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ

 1. Види тисків. Одиниці вимірювання тиску та їх взаємозв’язок

 

 

1.1. Прилади для вимірювання тиску та їх класифікація

 

1.2. Вимірювання манометричного тиску, вакууму, перепаду тиску.

 

1.3. Прилади для вимірювання тиску краплинних i газоподібних рідин.

 


2. Прилади для вимірювання швидкості руху рідин i газів

 

2.1. Будова та принцип дії трубки Пiто, гідродинамічної й пневмометричної трубок

 

 

2.2. Вимірювання швидкості трубкою Пiто – Прандтля, мiкровертушкою, анемометром.

 

3. Види витрат краплинних та газоподібних рідин i прилади для їх вимірювання.

 

 

3.1. Будова та принцип дії звужуючих пристроїв для вимірювання витрати рідини

 

3.2. Основні види спеціальних звужуючих пристроїв

 

 

3.3. Iншi пристрої для вимірювання витрат та принципи їх дії

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты