Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСучасна звичайна зброя: боєприпаси об’ємного вибуху; запалювальна зброя.
Читайте также:
 1. Артилерійська й стрілецька зброя.
 2. Асноўныя канцэпцыі сучаснай архітэктуры. Стылявая канцэпцыя.
 3. Выявы постмадэрнізму ў сучаснай беларускай літаратуры. Творчасцьі дзейнасць сяброў “Бум-бам-літа”.
 4. Гельмінтоспоріозна звичайна коренева гниль
 5. Мова сучаснай архітэктуры: канцэпт “прастора”.
 6. Мова сучаснай архітэктуры: канцэпты “кампазіцыя”, “ансамбль”.
 7. ПИТАННЯ № 3. СУЧАСНА ЗВИЧАЙНА ЗБРОЯ: БОЄПРИПАСИ ОБ’ЄМНОГО ВИБУХУ; ЗАПАЛЮВАЛЬНА ЗБРОЯ.
 8. Порода : сосна звичайна 14 кг в т.ч. із стоячих дерев – 10%, із зрубаних дерев – 90%.
 9. Походження та еволюція мо.Сучасна класифікація прокаріотів.Основні таксони.Систематика та номенклатура бактерій.Вид як основна таксономічна одиниця.
 10. Сімвалізацыя мастацкіх вобразаў сучаснай архітэктуры Беларусі ў сусветным кантэксце.

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни

“Військова підготовка”.

Модуль ТСП 03.04 Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів

Змістовий модуль 3.4.1.1.Засоби захисту військ від радіоактивного, хімічного, біологічного зараження

Заняття 1. Загальна характеристика видів зброї масового ураження (ЗМУ), радіаційних-, хімічних небезпечних об’єктів (РХНО).

Час: 90 хвилин

Місце: аудиторія згідно з розкладом занять

Навчальна та виховна мета:

1. Ознайомити студентів з завданням, побудовою та порядком вивчення дисципліни.

2. Вивчити загальну характеристику видів ЗМУ, РХНО, запалювальної зброї, боєприпасів об’ємного вибуху.

3. Виховувати у студентів стійкі моральні якості командира підрозділу у випадку наявності застосування ЗМУ, зруйнування РХНО.

Навчальні питання і розподіл часу

 1. Завдання, побудова та порядок вивчення дисципліни............................................... – 10 хвил.
 2. Загальна характеристика ЗМУ...................................................................................... – 45 хвил.
 3. Загальна характеристика РХНО................................................................................... – 20 хвил.
 4. Сучасна звичайна зброя: боєприпаси об’ємного вибуху; запалювальна зброя........– 10 хвил.

Заключення. Висновки та відповіді на питання............................................................– 5 хвил.

Навчально-матеріальне забезпечення:

ПЕОМ, мультимедійний проектор, презентаційний матеріал (Power Point) слайди № 1 – 35, (графопроектор “Лектор-2000”, слайди).

Навчальна література:

 1. Г.Б. Гишко, А.Г. Гутченко, В.В.Убоженко та ін. Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів.–Х. : ХУПС, 2011. – 159 c. Розділ 1. стор. 9-46.
 2. Защита от оружия массового поражения / Под ред. В.В. Мясникова. - М.: Воениздат, - 1989. – 398 с. Розділ 8. стор. 7-180.

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІІ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

На вивчення модуля “РХБ захист підрозділів” відводиться 24 години. Цей час розподіляється наступним чином:

Змістовий модуль 3.4.1.1. Засоби захисту військ від радіоактивного, хімічного, біологічного зараження -12 год.

Змістовий модуль 3.4.1.2. Основи РХБ захисту підрозділів -6 год.

Контрольна робота за тематикою змістових модулів 3.4.1.1 та 3.4.1.2. -2 год.Навчальний збір -4 год.

 

Вивчення модуля забезпечується наступною літературою:

1. Г.Б. Гишко, А.Г. Гутченко, В.В.Убоженко та ін. Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів. –Х. : ХУПС, 2011. – 159 c. Розділ 1. стор. 9 - 46.

2. Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів: Курс лекцій / За заг. редакцією Г.Б. Гишка. –Х. : ХУПС, 2007. – 260 c.

3. Защита от оружия массового поражения / Под ред. В.В. Мясникова. - М.: Воениздат, - 1989. – 398 с.

4. Гишко Г.Б. Основи організації захисту підрозділів від наслідків застосування запалювальної зброї. –Х. : ХУПС, 2008. – 40 c.


ВСТУП

 

Масоване застосування ядерної і хімічної зброї у збройному конфлікті може привести до того, що радіоактивне і хімічне зараження місцевості і об’єктів стане постійним фактором бойової обстановки.

Радіаційна і хімічна обстановка створюється при застосуванні ядерної і хімічної зброї внаслідок зараження радіоактивними і отруйними речовинами місцевості, повітря, особового складу, техніки і різних об’єктів і робить суттєвий вплив на бойові дії і боєздатність військ. Небезпека вражаючої дії радіаційного і хімічного зараження на особовий склад вимагає швидкого виявлення і оцінки, що склалася з радіаційної і хімічної обстановки і обліку її впливу на підрозділи і частини 

 

Оголошується назва заняття № 1 „Загальна характеристика видів ЗМУ, РХНО”.

Розглянемо наступні навчальні питання:

 1. Загальна характеристика ЗМУ.
 2. Загальна характеристика РХНО.

Сучасна звичайна зброя: боєприпаси об’ємного вибуху; запалювальна зброя.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты