Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУДАРНА ХВИЛЯ
Читайте также:
  1. А7 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
  2. Воздействуя на незащищенного человека, ударная волна вызывает различные по тяжести и характеру механические повреждения.
  3. Воздушная ударная волна
  4. Вопрос 6. Воздушная ударная волна
  5. Електромагнітна хвиля
  6. Особливості організації радіозв’язку на понаддовгих, довгих, середніх коротких та метрових радіохвилях
  7. Работа стали при концентрации напряжений. Ударная вязкость.
  8. Ударная волна
  9. Ударная волна (определение, основные параметры, единицы измерения).

Ударна хвиля характеризується такими параметрами:

1. Фізичні:

ф – надлишковий тиск у фронті, кгс/див2;

Дф – швидкість поширення фронту, м/с;

Uф – швидкість повітря у фронті, м/с (метальна дія);

ск – тиск швидкісного напору повітря у фронті, кгс/див2 (динамічний тиск, створений повітрям що рухається за фронтом ПУХНУВ, при його гальмуванні на перешкоді);

кгс/див2 (2)

2. Тимчасові:

tф – час приходу ВУВ у крапку, з;

t – тривалість фази розрідження, з;

t+ – тривалість фази тиску, з (час, протягом якого у ВУВ зберігається підвищений тиск);

 

Основним із цих параметрів є надлишковий тиск у фронті хвилі, тому що між ним і іншими параметрами у фронті ВУВ існує певний зв'язок.

Для визначення надлишкового тиску Рф використають формулу Садовського:

де А, В, З – константи, які для наземного вибуху рівняються відповідно 8,8; 240; 6·103, а для повітряного 7; 150; 3103.

R - відстань від центра (епіцентру) вибуху, м;

q - потужність вибуху, т.

 

Для двох вибухів q1 і q2 різної потужності проведених в однакових умовах, фізичні параметри будуть рівнятися один одному на відстанях R1 R2, які ставляться як коріння кубічні з потужностей вибухів q1 і q2. Тимчасові параметри на цих же відстанях як корінь кубічні з потужностей цих же вибухів. Справедливий так званий закон подоби

;

Спрощені формули дозволяють просто вирішувати три основних завдання:

1. Даний R1, q. Визначити ∆Рф.

2. Даний R, ∆Рф. Визначити q.

3. Даний q, ∆Рф. Визначити R.

Вражаюча дія ударної хвилі обумовлюється в основному тиском швидкісного напору повітря ∆Рск ,надлишковим тиском у фронті ∆Рф і тривалістю фази стиску t+. Так, як ∆Рск і t+ визначаються значенням ∆Рф , та дія ударної хвилі оцінюють саме цим параметром.

Характер і ступінь поразки особового складу, озброєння й споруджень залежить від їхньої стійкості, умов розміщення й величини ∆Рф.

Поразка особового складу по їхній вазі ділиться на 4 ступені:

I ст. – легка (∆Рф = 0,2 ÷ 0,4) – боєздатність дивується на нетривалий строк;

II ст. – середня (∆Рф = 0,4 ÷ 0,6) – всі уражені гублять боєздатність, можливі смертні випадки;III ст. – важка (∆Рф = 0,6 ÷ 0,1) – смертність до 50%;

IV ст.– украй важка (∆Рф = > 0,1) – смертність 100% у короткий термін.

Дані, які наведені, справедливі при більших потужностях вибуху. При малих

Наслідок дії ударної хвилі на спорудження, озброєння й військову техніку прийнято характеризувати наступними ступенями:

повне руйнування (ушкодження);

сильне руйнування (ушкодження);

середнє руйнування (ушкодження);

слабке руйнування (ушкодження).

Для захисту від ударної хвилі необхідно використати міцні природні екрани (захисні властивості місцевості), поглиблення й герметичні (захисні) спорудження, які стійкі до ударних перевантажень, об'єкти ВВТ.

1.1.2. СВІТЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

СИ - являє собою електромагнітне випромінювання, спектр якого охоплює ультрафіолетові, видимі й інфрачервону області спектра (( = 0,01...1000 мкм).

(УФ - 13%, видима - 45%, інфрачервона - 42%).

На значні відстані поширюється випромінювання в інтервалі довжин хвиль ( = 0,3...2,5 мкм, тому що коливання з більшими й з меншими довжинами хвиль поглинаються шаром повітря безпосередньо прилеглим до джерела випромінювання.Джерелом світлового випромінювання є світна область ядерного вибуху, що складається, у випадку повітряного вибуху, з розпечених газів повітря й пар боєприпасів. Спектральна сполука світлового випромінювання близький до спектра випромінювання абсолютно чорного тіла при t = 6000‑ 7000 ДО. Швидкість поширення СИ - 300 000 км/с.

Основними характеристиками світлового випромінювання є:

1. Енергія ЕСИ

2. Світловий імпульс (UСИ) (кал/див2) – кількість енергії прямого світлового випромінювання, що падає за увесь час випромінювання на одиницю площі нерухомої й не екранованої поверхні, що розташовано перпендикулярно до напрямку прямого випромінювання.

3. Імпульс опромінення (кал/див2) – повна кількість світлового випромінювання, що падає за увесь час опромінення на одиницю площі опроміненої поверхні з урахуванням властивостей середовища й характеристик опроміненого об'єкта.

4. Опромінення e – кількість енергії випромінювання, що падає на одиницю площі опроміненої поверхні в одиницю часу

Вплив СИ на різні матеріали й об'єкти проявляється по-різному. По- різному характеризується й ступінь важкості поразки: для людей ступінь опіку; для горючих матеріалів – інтенсивність горіння; для не горючих – температура поразки (Тпор). Вона визначає ступінь деформації, плавлення або випарювання. Тому вражаюча дія на ці об'єкти розглядається окремо.

У результаті впливу СИ на негорючі матеріали проходить прогрів матеріалів, характер якого залежить від теплопровідності матеріалів, теплоємності, його товщини й часу прогрівання.

СВ викличе опіки шкіряного покриву і як наслідок, термічні поразки л/с.Розрізняють 4 ступеня опіків і 4 ступеня термічної поразки.

Ступінь опіку визначається глибиною термічного ушкодження шкіри й залежить від величини імпульсу опромінення й потужності вибуху.

Таблиця 2

Ступінь опіку q, тис. т
I ступінь (почервоніння шкіри) 2,4 3,2 4,8
ІІ ступінь (поява міхурів)
ІІІ ступінь (відмирання глибоких шарів шкіри)
ІV ступінь (обвуглювання шкіри й підшкірних тканин) > 8 > 9 > 11 > 12

Захист:

Повинна забезпечувати стійкість об'єктів до теплового впливу СИ на відстанях, де ці об'єкти не виходять із ладу від механічної дії ЯВ.

По призначенню способи захисту розділяють на:

- способи захисту від прямого випромінювання;

- способи захисту від посереднього випромінювання.

Особовий склад від прямого впливу СИ захищається шляхом використання захисних властивостей споруджень і притулків:

- на відкрите - лягти;

- спеціальні індивідуальні засоби захисту, ОКЗК, КЗС, ОПФ;

- димова завіса.

Бойова техніка - шляхом використання негорючих конструкційних і оббивних матеріалів. Застосовуються покриття вогнестійкими розчинами й обмазками, фарбування й покриття лаком з високим коефіцієнтом відбиття. Для ГЧ, космічних апаратів - теплозахисні покриття, які аблируют (низька теплопровідність). Застосування теплостійких сплавів і т.д.

Інженерні спорудження - використанням негорючих матеріалів, збільшенням вогнестійкості горючих матеріалів, побілки, обмазки глиняним розчином зовнішніх поверхонь.

Захист від посереднього - сукупність протипожежних заходів.

1.1.3. ПРОНИКАЮЧА РАДІАЦІЯ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

ПР – потік гамма-променів і нейтронів, які випускаються із зони ядерної реакції, що світиться області й хмари вибуху.

Проникаючі ці випромінювання названі тому, що на відміну від СИ вони проникають і через непрозорі матеріали, включаючи ґрунт, бетон, сталь і т.д.

На частку ПР доводиться - 5% енергії ЯВ, а в нейтронних - 25%. Час дії на наземні об'єкти 10...25 з, відстань 1,5...6 км від центра вибуху. Зі збільшенням висоти вибуху радіус дії ПР на КА збільшується до десятків і сотень кілометрів.

Джерела гамма-випромінювання:

- реакція розподілу. Миттєві гамма-кванти з енергією 1,6 МеВ. Час дії 10‑ 7¼10-8 з;

- уламки розподілу. У процесі розпаду уламків розподілу – уламкове гамма-випромінювання, є одним з основних компонентів g‑ випромінювання ядерного вибуху. Його внесок у сумарну дозу g‑ випромінювання на поверхню землі є визначальною. Еср = 1,5‑ 2 МеВ. Час дії 10‑ 25 з;

- реакція радіаційного захоплення (вторинне g‑ випромінювання).

(13)

Еg = 6¸6,5 МеВ. Час дії 0,5 с.

Джерела нейтронного випромінювання

– реакція розподілу й синтезу.

– миттєві нейтрони. Едел = 1,5¸2 МеВ; Есинт = 14 МеВ.

Час дії 10-7¼10-8 с. Вони становлять 99% загальної кількості нейтронів, які виникають у результаті розподілу ядер урану або плутонію. У цей час оболонка боєприпасів ще не перейшли в плазму, при цьому близько 70% нейтронів гублять свою енергію й переходять у теплові, а потім поглинаються повітрям у радіусі 500 м.

– осколки розподілу. нейтрони, що спізнюються.

Еср = 0,25‑ 0,61 МеВ. Час дії 30 с. Зміст 1%. Джерелом буде хмара вибуху. Небезпека для об'єктів, які пролітають через хмару й поблизу від нього.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты