Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття та сутність інвестування
Читайте также:
  1. Oсновнi термiни i поняття
  2. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  3. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  4. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  5. Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
  6. Введення поняття функції
  7. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  8. Визначити поняття кримiнальноi вiдповiдальностi.
  9. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  10. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.

Тема 1 – Поняття і сутність інновацій та інвестування

 

Питання:

1. Поняття та сутність інвестування

2. Класифікація інвестицій

3. Інвестиційний проект та інвестиційний цикл

4. Поняття та сутність інновацій

5. Класифікація інновацій (Краснокутська, с.116-127)

Савчук, 9-35

Краснокутська, с.5-17

Законодавство України у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності

 

Поняття та сутність інвестування

В сучасному світі одною з важливіших є задача ефективного вкладення капіталу (інвестування) з метою його примноження (збільшення).

Економічна природа інвестування обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення.

Інвестиційна діяльність регулюється Законом України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р.

У відповідності до цього Закону під інвестиціями розуміються усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Закон визначає основні положення інвестиційної діяльності, а саме:

- об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності;

- види інвестування;

- інноваційну діяльність;

- права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності, відносини між ними;

- джерела фінансування інвестицій;

- гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності та захист інвестицій;

- відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності;

- державне регулювання інвестиційної діяльності.

Для інвестування застосовуються власні кошти прибутку та амортизаційних відрахувань, позичкові (кредитні) кошти та залучені кошти, які разом складають “валові інвестиції” – В. Вказані інвестиції за винятком амортизаційних відрахувань (А) становлять “чисті інвестиції” - Ч.

Чим більші чисті інвестиції тим більш розширене відтворення та економічного зростання.

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється шляхом надання пільг інвесторам за допомогою:

- системи податків, податкових ставок;

- проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі, шляхом прискореної амортизації основних фондів;

- наданням фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних ссуд на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;- встановлення державних норм та стандартів;

- антимонопольних заходів;

- роздержавлення та приватизації власності;

- визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;

- політики ціноутворення;

- проведенням експертизи інвестиційних проектів;

- інших заходів.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты