Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПередмова. У процесі трансформації економіки в будь-якій державі відбуваються докорінні зміни як у зовнішньому
Читайте также:
  1. І. Передмова
  2. Передмова
  3. ПЕРЕДМОВА
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. Передмова
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. ПЕРЕДМОВА
  8. ПЕРЕДМОВА
  9. ПЕРЕДМОВА

У процесі трансформації економіки в будь-якій державі відбуваються докорінні зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі функціонування господарюючих суб'єктів. Для цього періоду характерні спад обсягів виробництва, зниження фінансової стійкості більшості підприємств, зростання кількості банкрутств.

Можливість банкрутства в соціалістичній економіці відкидалася. Банкрутство визначалося як "неспроможність боржника - капіталістичного підприємства, фірми, банку, іншої організації - ... безпосередньо пов'язана з такими явищами капіталістичної економіки як економічні кризи, концентрація та централізація капіталу, конкуренція".

Внаслідок ринкових перетворень банкрутство в Україні стало реальністю. 1 липня 1992 року Верховна Рада України ввела в дію Закон "Про банкрутство". З часу прийняття його кількість порушених справ про банкрутство невпинно зростає і одночасно в наслідок недосконалості зазначеного закону та неготовності господарських (до 2000 р. арбітражних) судів до розгляду справ даного типу їх залишок у судах України характеризується таким динамічним рядом даних статистичної звітності: 1995 р. - 1 776, 1996 р. - 4 138, 1997 р.

- 6702, 1998 р. - 10 909, 1999 р. - 13 989, 2000 р. - 10 978, 2001 р. - 8 428.

Банкрутство в умовах ринкової економіки с наслідком незадовільного управління підприємством, нехтування впливу різноманітних факторів мікро і макросередовища, а тому правомірно розглядається як плата за економічну свободу у виборі напрямку господарської діяльності, ринків збуту, у ціноутворенні, наймі робочої сили.

Банкрутство і ліквідація підприємства - це не тільки збитки для його акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень у бюджет, а також збільшення безробіття, що, у свою чергу, є одним із факторів макроекономічної нестабільності.

Загальновизнаними основними цілями інституту банкрутства в країнах з ринковою економікою є: стимулювання розвитку підприємницької діяльності і зростання ефективності економіки; контролювання господарських відносин між окремими суб'єктами ринку, забезпечення рівності прав, обов'язків і відповідальності; очищення ринків від недієздатних учасників; справедливий розподіл майна банкрута між його кредиторами; створення умов для відтворення підприємницької діяльності у випадку доцільності і бажання власників.Становлення інститута банкрутства в Україні відбувається у надзвичайно складних умовах: він використовується, як зазначалося вище, не для ефективного і швидкого процесу реформування економіки, а й як засіб для зумисного банкрутства життєздатних підприємств з метою придбання їх за мінімальною ціною, що, у свою чергу, призводить до економічної нестабільності в країні.

 

Вирішення сукупності проблем для виведення підприємства з кризового становища у світовій економіці безпосередньо пов'язано з комплексом заходів і інструментарію, який називається системою санаційних заходів.

Механізми попередження банкрутства дозволяють на ранніх етапах виявити кризові явища, та провести необхідні санаційні заходи. Крім того, санація є важливою складовою в керуванні підприємства, котре перебуває в кризовому стані. Знання і впровадження економічних аспектів санації є невід'ємною складовою оздоровлення не тільки суб'єктів господарської діяльності, алей економіки країни в цілому. Таким чином, ефективне запровадження санаційних процедур набуває не тільки економічного, але й соціального змісту.В українській економічній літературі лише окремі аспекти досліджуваної теми розглядали деякі автори, зокрема, М. Білик, І. Бланк, Н. Ушакова, М. Білуха, О. Терещенко, М. Козоріз, Є. Мних, П.Бєлєнький, Е; Уткін, А. Чернявекий, 3. Холод. В. Загортки й та інші.

Актуальність і необхідність розв'язання проблем з розроблення заходів попередження та уникнення банкрутства і будь-яких кризових ситуацій на вітчизняних підприємствах визначили й обумовили потребу підготовки навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів за напрямом „Економіка і підприємництво".

 

Тема 1. Основи фінансової санації підприємств


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты