Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОРІЄНТОВНА СИСТЕМА ОСВІТИ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ
Сімейне виховання (від народження до 7 років)

Елементарна школа (від 7 до 11—12 років) - з V ех. за., е. — мала цілком практичний характер (хлопчаків і дівчат _____ навчали читанню, письму, лічбі).

Граматична школа (від 11 до 12—15 років) - передбачалося вивчення латинської і грецької мови та літератури (граматика, поетика, стилістика на основі творів Гомера, Вергілія, Теренція) (оволодінню основами "вільних мистецтв" приділялось другорядне значення), здійснювалося формування досконалого ораторів

Школа ритора (від 15 до 20 років) - незначна кількість юнаків теоретично і практично детально вивчала ораторське мистец­тво за зразком промов Цицерона як підготовку до судової діяль­ності.

Творчі завдання і реферати

1.Взаємозв'язок культури й освіти у доісторичних світових цивілізаціях.

2.Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистості.

3.Характеристика змісту освіти й виховання у перших школах (порівняльний аналіз).

4. Становлення виховання дітей у доісторичний період з XX ст. до н.е. до поч. н.е.

 

Питання для роздумів і проблемні запитання

1.Обґрунтуйте, який з підходів щодо виникнення виховання є абсолютно не науковим?

2.Які з пам'яток джерел педагогіки є на території нашого краю (найстаріші на Житомирщині)?

3.Доведіть, що Спартанська та Афінська виховні системи є такими, що унеможливлюють одна одну.

4.Що є принципово відмінним у школах писців і жерців (Стародавній Єгипет)?

5.Які наслідки Афінської освітньої системи мають непересічну цінність для сучасної загальнолюдської і педагогічної культури?

 

 

Тест

1. Який підхід є визначальним при вивченні студентами історико-педагогічної науки?

а) особистісний; 6) комплексний; в) культурологічний.

2. Що можна віднести до найдревніших джерел в історії педагогіки?

а) манускрипти; б) звукописи; в) піктограми.

3. Який із підходів У історико-педагогічній науці щодо виникнення виховання абсолютно позбавлений науковості?

а) біологічний; б) соціологічний; в) психологічний.

4. У який історичний період виникає виховання як соціальне явище?

а) на етапі патріархату; б) у дородовий період; в) на етапі раннього матріархату.

5. Визначальним законом людського співжиття й керівництвом до реалізації виховання у родовій общині був:

а)закон золотого правила моралі; б)закон табу; в) біологіч­ний закон.

6. Основними шляхами виховання підростаючої зміни у первісно родовому суспільстві були:

а) показ, спостереження, змагання; б) навіювання, спосте­реження, приклад однолітків; в) показ, спостереження, посильна участь у праці.

7. Найдревнішою у світовій цивілізації вважається школа:

а) Древнього Вавилону; б) Древнього Єгипту; в) піктографічна школа Майя.

8.У якій із шкіл древньої цивілізації зміст навчання включав: вміння читання, рахунку, письма; знання арифметики, геометрії, астрономії, магії, астрології, народної медицини? а) школи Древнього Китаю; б) школи жерців у Древньому Єгипті; в) школи Ассирії.

9.Мову, яка передбачає коротку, чітку і точну відповідь, називають:

а) афінською;

б) спартанською;

в) лаконічною.

10.Життя жінки в Афінах було замкнуте і зосереджене в жіночій половині будинку, яка називалась: а) палестрою; б) гінекеєю; в) кухнею.

11.Військова група в Давній Греції, У яку вступали юнаки 18-20 років і несли службу в військових гарнізонах, називалися:

а) ефебією;

б) палестрою;

в) батальйоном;

г) криптією.

12.Діти з 15-18 років у Давній Греції навчалися у школах: а) граматистів; б) ораторів; в) кіфаристів; г) гімнасіях.

13.Кого хотіли виховати з спартанської жінки: а) домашнюгосподарку; б) жінку-амазонку; в) високоосвічену особистість.

14.Об'єднані граматичні школи і школи ораторів у Стародавньому Римі називали: а) державними; б) елементарними; в)граматичними.

15.Найбільш відомим римським педагогом був: а) Гай Юлій Цезар; б) Марк Фабій Квінтіліан; в) Октавіан Август.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты