Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбсяг зберігання (Vзбер.) визначається як добуток обсягу відпущеного зерна на термін його
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  3. XI. Терміни, які використовуються на занятті
  4. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  5. В) підготовці документів для передачі їх на зберігання до державного нотаріального архіву.!!!!!!!
  6. Вертикально – фрезерная
  7. Види зберігання і методи консервації бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ).
  8. Визначення необхідного обсягу вибірки та поширення результатів вибірки на генеральну сукупність
  9. Визначення обсягу виробництва продукції борошномельного підрозділу
  10. Визначення термінів

ТЕМА : СКЛАДАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

 

МЕТА : Набути навиків складання виробничого плану діяльності комбінату хлібопродуктів , що включає в себе виробничий елеватор, борошномельний та комбікормовий завод

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ:

Організація виробництва.

Розрахунок техніко-економічних показників діяльності підприємства:

- приміщення,

- обладнання,

- постачальники сировини і матеріалів,

- трудові ресурси,

- постійні і змінні витрати).

Виробнича програма.

1. Розрахувати плановий обсяг комплексного вантажообігу,

2. Визначити виробничу програму підприємства «Міні-млин»:

2.1 плановий робочий період

2.2 планову добову продуктивність

2.3 обсяг виробництва продукції в натуральному виразі

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ:

 

РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА.

1.1. Приміщення.

 

1.2. Обладнання.

Міні-млин в комплекті.

Короткий опис: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Технічні характеристики, комплектація, ціна: _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Зерносушарка в комплекті.

Короткий опис: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Технічні характеристики, комплектація, ціна: _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Постачальники сировини і матеріалів,

1.4. Трудові ресурси,

РОЗРАХУНОК БАЛАНСУ РОБОЧОГО ЧАСУ ОДНОГО РОБІТНИКА І ЧИСЕЛЬНОСТІ

РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Розрахунок балансу робочого часу одного робітника виробничого елеватора визначається за трудомісткістю виконаних робіт одного робітника і всі розрахунки проводяться у таблиці на основі наступних вихідних даних:

 

ВИХІДНІ ДАНІ

Показник Вихідні дані
1. Кількість святкових днів  
2. Кількість вихідних днів  
3. Кількість днів, робота в які не проводиться  
4. Неявки на роботу:  
- основна і додаткова відпустка  
- через хворобу  
- на навчання  
5. Середня тривалість однієї зміни, год.  
6. Трудомісткість виконаних робіт, нормо-год.  
7. Плановий коефіцієнт виконання норм  

Таблиця 1. Розрахунок балансу робочого часу одного робітника виробничого елеватора

 

Показник Величина показника
1. Кількість календарних днів
2. Кількість святкових днів  
3. Кількість вихідних днів  
4. Кількість днів, робота в які не проводиться  
5. Кількість робочих днів (1-2-3-4)  
6. Неявки на роботу  
в тім числі  
основна і додаткова відпустка  
через хворобу  
на навчання  
7. Кількість явок на роботу (5-6)  
8. Середня тривалість однієї зміни, год.  
9. Дійсний фонд робочого часу (7 8)  
10.Трудомісткість виконаних робіт, нормо-год.  
11.Плановий коефіцієнт виконання норм  
12.Чисельність основних робітників (10/(9 11))  

 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ЧИСЕЛЬНОСТІ РОБІТНИКІВ ПО БОРОШНОМЕЛЬНОМУ

ПІДПРИЄМСТВУ ЗА ЇХ ВИРОБНИЧОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Потребу в чисельності робітників борошномельного заводу(ПЧ) визначають шляхом множення нормативу чисельності робітників на одну зміну(НЧ), враховуючи планову добову продуктивність заводу на кількість змін роботи заводу ЗМ) за формулою:

ПЧ = НЧ КЗМ

ПЧ =_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Додаток 1. Нормативи чисельності робітників борошномельного підрозділу на одну зміну,

враховуючи планову добову продуктивність заводу

 

Назва професії і розряд Чисельність робітників в одну зміну при плановій добовій продуктивності заводу 24-30 тоннзадобу
Апаратник БМВ - IV
Апаратник БМВ - III
Шліфувальник - V
Слюсар - V -
Прибиральник - І
Вантажник - ІІІ
Всього

 

Потребу в чисельності робітників комбікормового заводу(ПЧР) визначають аналогічно потребі в чисельності робітників комбікормового заводу - шляхом множення нормативу чисельності робітників на одну зміну (НЧР), враховуючи планову добову продуктивність заводу на кількість змін роботи заводу ЗМ) за формулою:

ПЧР = НЧР КЗМ

ПЧР = _________

РОЗРАХУНОК ПЛАНОВОГО ОБСЯГУ КОМПЛЕКСНОГО ВАНТАЖООБІГУ

 

Комплексний вантажообіг визначається за формулою:

КВО = ∑Qi KП (ум. тонн)

де Qi- обсяг виконаних робіт по операціях

KП - коефіцієнт переводу в умовні тонни для різних груп хлібопродуктів

 

Обсяг складського приймання приймається за річний обсяг надходження зерна на підприємство і позначається Ар і являється вихідним даним для подальших розрахунків

Ар= _____________т. ( Вихідні дані 1.)

 

Обсяг відпуску визначається в розмірі 80 % від обсягу складського приймання зерна р), т:

р), т = _________________________________________________________

Обсяг зберігання (Vзбер.) визначається як добуток обсягу відпущеного зерна на термін його

зберігання (Tзбер.),тонно-місяці: (Вихідні дані 2.)

Vзбер = (Ар), т (Tзбер.)

Обсяг сушіння зерна в планових тоннах визначається як алгебраїчна сума добутків фізичних обсягів сушіння по кожній групі зниження вологості на відповідний йому коефіцієнт переводу в планові тонни 1).

Спочатку обсяг сушіння зерна в тонно-відсотках визначають шляхом множення фізичного обсягу сушіння на коефіцієнт переводу в т-% 2). Коефіцієнт переводу в т- % (К2) визначається як відношення різниці між початковим і кінцевим відсотком по зниженню вологості на коефіцієнт переводу в планові тонни (К1). розрахунки заносяться в таблицю

 

Таблиця 1. Розрахунок обсягу сушіння зерна в т-%

 

Зниження вологості Частка від загального фізичного обсягу по зниженню вологості центральної зони Фізичний обсяг сушіння, т Коефіцієнт переводу в планові тонни (К1) Обсяг сушіння зерна в планових тоннах Коефіцієнт переводу в т-% (К2) Обсяг сушіння, т-%
5=3 4 7=3 6
3 18% до 15% 40%   0,47   1,06  
З 17% до 14% 30%   0,76   2,63  
З 22% до 14% 30%   1,27   3,94  
Всього 100%   -   -  

 

Обсяг очищеного зерна визначається в розмірі 90% від обсягу просушеного зерна , планові тонни: ________________________________________________________________________

 

Обсяги по окремих операціях зводимо в зведену таблицю для розрахунку комплексного вантажообігу:


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты