Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТворчі завдання
-завдання для розвитку творчого мислення (в яке входить три завдання)

- написання анотації до запропонованої наукової статті з економіки

Індивідуальні завдання

- розробити та представити для презентації економічну тему (економічна дисципліна і тема за вільним вибором студента)

- підготовка та захист реферату.

Опитування за переліком питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

1. Історичний розвиток і становлення університетської освіти

2. Інновації у вищій школі, міжнародні освітні проекти та інтеграція світового освітнього простору

3. Входження України до Болонської освітньої програми

4. Організація навчання та структура сучасного вузу

5. Менеджмент в освіті та сучасному вузі

6. Студент як суб’єкт навчальної діяльності та студентська група

7. Загальна характеристика навчальної діяльності студента у вузі

8. Робота на заняттях (лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття)

9. Самостійна та індивідуальна робота студентів, як вищий рівень навчальної діяльності

10. Наукова творчість студентів вузу в системі їхньої професійної підготовки.

11. Етапи наукового дослідження.

12. Робота з навчальною та науковою літературою.

13.Сутність наукових робіт (навчальний реферат, тези, наукова стаття курсова робота).

14. Курсові та дипломні роботи (структура, вимоги до написання та оформлення)

15.Методи наукового дослідження

16.Вимоги ВАК добібліографічного оформлення літератури для наукових статей, рефератів, курсових та дипломних робіт

17. Засвоєння знань – як процес навчальної діяльності.

18.Етапи засвоєння знань

19. Рекомендації з підвищення працездатності студентів (сприйняття, переробка та накопичення знань; керування увагою; покращання пам’яті; рекомендації з підготовки до занять, контрольних робіт, екзаменів).

20.Конкурентоспроможність майбутнього фахівця як показник якості вузівської підготовки.

21. Складові «формули успіху» та кар’єри фахівця.

22. Розвиток творчого мислення.

23. Підготовка і проведення презентацій як основа для формування творчої особистості.

Розподіл балів, які отримують студенти

 

  Змістовий модуль 1     Змістовий модуль Змістовий модуль Змістовий модуль Сума    
 
Т1 Т2 Т3 Т1 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2  
 

Модуль 1.

Тема 1 -3. – 25балів:

1. Написання анотації – 5б.

2. Складання списку літератури згідно вимогам ВАК Форма 23 – 5 балів

Модуль 2.

Тема 1. – 5 балів:

1. Теоретичне відпрацювання тем під час перевірки самостійної роботи -5б. 2. 2. Модульний контроль за Модулем. – 15б («5» - 15б; «4» - 10б; «3»- 5б; «2» - 0-4б.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты