Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача №7
Читайте также:
  1. V. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИ
  2. Анализ деловой активности организации (правило экономического роста) (задача)
  3. Анализ динамики и структуры прибыли до налогообложении (задача)
  4. Анализ и оценка структуры источников формирования имущества предприятия (задача)
  5. Анализ наличия, движения и структуры оборотных средств предприятия (задача)
  6. Анализ платежеспособности организации методом коэффициентов (задача)
  7. Анализ состояния и использования основных средств предприятия (задача)
  8. Анализ структуры и динамики собственных источников предприятия (задача)
  9. Анализ структуры имущества предприятия и ее оценка (задача)
  10. Анализ финансовой устойчивости организации методом коэффициентов (задача)

Є такі дані про діяльність компанії «А»

Змінні витрати на одиницю продукції, грн  
Прямі матеріали 15,00
Пряма зарплата 4,50
Виробничі накладні витрати 3,00
Разом 22,50
Постійні витрати  
- виробничі постійні накладні витрати
- постійні витрати на збут
Ціна за одиницю, грн 58,50
Нормальна виробнича потужність на рік, одиниць
Податок на прибуток 30%

Необхідно дати відповідь на наведені нижче питання, розглядаючи кожне питання окремо:

1) Якою є точка беззбитковості для продукції компанії (у натуральних одиницях)?

2) Який чистий прибуток (або збиток) отримає компанія, якщо реалізує 40000 одиниць за рік?

3) Яку кількість продукції слід реалізувати, щоб отримати чистий прибуток: а) 42000 грн; б) 20% обсягу продажу; в) 8,40 грн на одиницю.

4) Визначити чистий прибуток при зростання ціни на 2% і зниженні обсягу продажу на 5 %.

Розв’язок

1) Точка беззбитковості = (135000 + 45000) : (58,50 – 22,50) = 5000 од.

2) Чистий прибуток = 882000 грн

40000 * 58,5 = 40000 * 22,5 + 180000 + х : (1 – 0,3)

х = 882000

3) а) Обсяг продажу = (180000 + 42000 : (1 – 0,3) : (58,5 – 22,5) ≈ 6667 од.

б) 58,5х = 22,5х + 180000 + (0,2 * 58,5х) : (1 – 0,3)

х = 9333 од.

в) 58х = 22,5х + 180000 + (8,4х : (1 – 0,3))

х = 7500 од.

4) (40000 – 40000 * 0,05) * (58,5 + 58,5 *0,02) = [(40000 – 40000 * 0,05) * 22,5] + 180000 + (х : (1 – 0,3))

х = 862722

 

Задача №8

Компанія «А» виготовляє гідрокостюми. Нижче наведено прогноз прибутку компанії на 2009 рік, грн:

Продаж (160000 од.) 1600000

Витрати:

Змінні 400000

Постійні 600000

Прибуток 600000

Виходячи з наведених даних необхідно:

1) Обчислити точку беззбитковості компанії у грошових одиницях.

2) Розрахувати запас міцності компанії.

3) Визначити фактор операційного важеля компанії.

4) Визначити дохід від продажу, необхідний для отримання прибутку в сумі 900000 грн.

 

Розв’язок

1) Коефіцієнт маржинального доходу = (1600000 – 400000):1600000=0,75

Точка беззбитковості = 600000 : 0,75 = 800000 грн

2) Запас міцності = 1600000 – 800000 = 800000 грн3) Фактор операційного важеля = 1200000 : 600000 = 2

4) Дохід від продажу = (600000 + 900000) : 0,75 = 2000000 грн

 

 

Задача №9

Компанія «А» розглядає три проекти капітальних інвестицій в устаткування, для кожного з яких потрібні інвестиції у сумі 94500 грн.

Кожен з проектів розрахований на 3 роки і забезпечує такі грошові надходження, грн:

Рік Проект
А Б С

Устаткування не має ліквідаційної вартості, а компанія використовує прямолінійний метод амортизації. Вартість капіталу компанії 16%.

Необхідно:

1) визначити період окупності кожного проекту й обрати найкращий;

2) розрахувати чисту теперішню вартість кожного проекту. Чи зміниться від цього ваш вибір?

Розв’язок

1. Розрахунок періоду окупності

Проект А 2 роки + [94500 – (33750 + 40500)] : 67500 = 2,3 року

Проект В 94500 : 42750 = 2,2 року

Проект С 1 рік + ((94500 – 58500) : 40500) = 1,9 року

Виходячи з періоду окупності, слід обрати проект С.

2. Розрахунок чистої теперішньої вартості

Проект А 33750 * 0,86207 = 2909540500 * 0,74316 = 30098

67500 * 0,64066 = 43245

(94500)

Чиста теперішня вартість 7938

Проект В

Чиста теперішня вартість = (42750 * 2,24589) – 94500 = 1512

Проект С 58500 * 0,86207 = 50431

40500 * 0,74316 = 30098

49500 * 0,64066 = 31713

(94500)

Чиста теперішня вартість 17742

Проект С є найкращим, оскільки має найбільшу чисту теперішню вартість.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 89; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты