Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНебанківські фінансові посередники, їх види, призначення та особливості діяльності в Україні.
Читайте также:
  1. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  2. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  3. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  4. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  5. Визначення найкращого результату діяльності шляхом обчислення максимальної суми балів характеризує метод
  6. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  7. Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні.
  8. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  9. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  10. Висвітліть особливості організації мотивації та стимулювання персоналу організації.

Фінансові посередники:- банки;- небанківські фінансово-кредитні установи, які інколи називають ще спеціалізованими фінансово-кредитними установами, чи парабанками.

Небанківські фінансово-кредитні установи теж є фінансовими посередниками грошового ринку, які і здійснюють акумуляцію заощаджень і розміщення їх у дохідні активи: у цінні папери та кредити (переважно довгострокові). У своїй діяльності вони мають багато спільного з банками:
* функціонують у тому самому секторі грошового ринку, що й банки, - у секторі опосередкованого фінансування;
* формуючи свої ресурси (пасиви), вони випускають, подібно до банків, боргові зобов'язання, які менш ліквідні, ніж зобов'язання банків, проте теж можуть реалізовуватися на ринку як додатковий фінансовий інструмент;
* розміщуючи свої ресурси в дохідні активи, вони купують боргові зобов'язання, створюючи, подібно до банків, власні вимоги до інших економічних суб'єктів, хоч ці вимоги менш ліквідні і більш ризиковані, ніж активи банків;
* діяльність їх щодо створення зобов'язань і вимог ґрунтується на тих самих засадах, що й банків. Перетворюючи одні зобов'язання в інші, вони, як і банки, забезпечують трансформацію руху грошового капіталу на ринку - трансформацію строкову, обсягову і просторову, а також трансформацію ризиків шляхом диверсифікації.
Разом з тим посередницька діяльність небанківських фінансово-кредитних установ істотно відрізняється від банківської діяльності:* вона не пов'язана з тими операціями, які визнані як базові банківські. * вона не зачіпає процесу створення депозитів і не впливає на динаміку пропозиції грошей, а отже немає потреби контролювати їх діяльність так само ретельно, як банківську, насамперед поширюючи на них вимоги обов'язкового резервування.* вона є вузько спеціалізованою. Спеціалізація небанківських посередників здійснюється за двома критеріями:1) за характером залучення вільних грошових коштів кредиторів;2) за тими додатковими послугами, які надають фінансові посередники своїм кредиторам.* страхові компанії; * пенсійні фонди;* ломбарди, лізингові та факторингові компанії. Усередині групи інвестиційних посередників за цим критерієм можна виокремити: * інвестиційні фонди;* фінансові компанії;
* кредитні товариства, спілки тощо.Процес розвитку традиційних фінансових посередників і поява нових неминуче зачепить і Україну. Проте це стане можливим лише за умов:* прискорення ринкової трансформації економіки;* підвищення монетизації економіки до рівня розвинутих країн; *суттєвого підвищення рівня і якості життя основної маси населення;* досягнення реальної макроекономічної стабілізації та постійної стабілізації національних грошей.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты