Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкономічна ефективність різних форм комерціалізації
Читайте также:
  1. Б) продукція, призначена для використовування у різних видах економічної діяльності продукція для державних закупівель та широкого вжитку
  2. ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ НАРІЗНИХ З'ЄДНАНЬ
  3. Виховна ефективність уроку математики
  4. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
  5. ВОДІННЯ В ТЕМНИЙ ЧАС І В РІЗНИХ ПОГОДНИХ УМОВАХ
  6. Вони існують практично у всіх сферах суспільної життєдіяльності, а їх юридичний зміст закріплюється в різних галузях як національного права України так і міжнародного.
  7. Державне регулювання грошової пропозиції і його вплив на рівноважні ціни і рівноважні обсяги виробництва. Ефективність державного регулювання.
  8. Державне регулювання економіки; 2) координація інтересів різних соціальних груп; 3) застосування засобів примусу; 4) формування громадянського суспільства.
  9. Директорія valeus/ для інших різних XML-файлів, що містять колекції ресурсів, таких як рядки та визначення кольорів.
  10. Для осіб різних категорій

 

№ п/п Cпociб комерціалізації Економічна ефективність, дол. США
Продаж інформації про розробку 5000-20000
Передання прав на використання ОШВ 15000-50000
Використання ОПІВ на власному підприємстві Увесь прибуток залишається на підприємстві
Розвиток бізнесу для продажу крупній корпорації 500000-2 000000
Розвиток бізнecy для продажу на фондовій біржі Більше ніж 10 000000

 

3 табл.1 видно, що найменш ефективним є cпociб комерціалізації через продаж інформації про розробку, тобто, коли продаються результати інтелектуальної діяльності, права на яку не захищені охоронним докумен­том — патентом або свідоцтвом.

Відносно низька ефективність такого спо­собу комерціалізації, як передання прав на ОПІВ за ліцензійними договорами ($ 15-50 тис).

Набагато ефективнішим способом комерціалізації ОПІВ є розвиток бізнесу на ос­нові ОПІВ з подальшим переданням його великій компанії або фондовому ринку.

Зауважимо, що лінійнасхема комерціалізації ОПІВ, яка використовується при плановій економіці: розроблення ОПІВ у дослідному центрі —> передання ОПІВ на доопрацювання до НДІ —> запровадження технології на промисловому підприємстві — за умов ринкової економіки не спрацьовує.

У сучасних умовах перспективною є схе­ма комерціалізації ОПІВ, зображена на рис.3. За цією схемою ОПІВ розробляється в дослідному центрі (університеті, академії наук, науково-дослідному інституті тощо), потім разом з партнером (посередницькою фірмою), що має досвід з комерціалізації ОПІВ, створюється нова компанія, яка здатна довести ідею, розроблену в центрі, “під ключ”. Партнер також знаходить промислову компанію, зацікавлену у використанні нової технології, i яка може стати інвестором для нової компанії. Нова компанія виплачує НДІ ліцензійні платежі за використання ОПІВ. У paзi ycпixy проекту, нова компанія може надати НДІ нове замовлення на НДДКР i цикл повторюється. Ця модель комерціалізації ОПІВ успішно використовується у Великій Британії та у США, насамперед для комерціалізації ОПІВ, створених в університетах.

Фактично за цією схемою розвивається бізнес для його продажу крупній корпорації або на фондовій бipжi (табл.1).

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты