Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкономічна оцінка інноваційних проектів.
Читайте также:
  1. Аналіз і оцінка державної політики, що регулює конкуренцію на певному товарному ринку
  2. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
  3. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  4. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  5. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  6. Аналіз чутливості інноваційних проектів
  7. Біоенергетична оцінка вирощування капусти білоголової
  8. Ведення вогню за командою та самостійно: оцінка та вибір цілі прицілу і точки прицілювання.
  9. Визнання та оцінка зобов'язання
  10. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів

Якщо після створення об'єкта права інтелектуальної власності розглядається перспек­тива використання його у складі інноваційного проекту, то перед його розробкою необхідно відповісти, принаймні, на два запитання:

— чи слід вкладати інвестиції у цей про­ект?

— чи буде вартість продукту нижчою, ніж у конкурентів?

Відповідь на перше запитання можна отримати за допомогою критеріїв економічної ефективності, до яких відносяться: чиста дійсна вартість (NPV); період окупності (РВР); внутрішня норма віддачі (IRR); iндeкс прибутковості (PI); середній дохід на чистий капітал (BRR).

Чиста дійсна вартість визначається як різниця між сумою дисконтованих грошових потоків i початковими інвестиціями:

 

де: NPV— чиста дійсна вартість;

С0сума початкової інвестиції;

Ctмайбутній грошовий потік періоду t;

it — норма дисконтування (ставка дис­конту), що відповідає періоду t.

Майбутній грошовий потік — це потік грошей, що генерується ОПІВ, або за допомогою ОПІВ. Таким потоком може бути, наприклад, обсяг продажу інноваційного товару або потік прибутків відйого продажу. Проект вважається ефективним при NPV>0.

Досить часто для оцінки ефективності інвестицій використовують критерій, що вимірює час, необхідний для того, щоб сума грошових потоків від використання ОПІВ дорівнювала cyмі початкових інвестицій (РВР).

РВР =
R Е

де: РВР — період окупності;

R Екоефіцієнт капіталізації власного капіталу.

Цей критерій відповідає на запитання, через скільки років повернуться інвестиції.

Внутрішню норму (IRK) віддачі можна знайти за формулою для NPV, якщо замшити в ній ставку дисконту на IRR, за умови, що NPV=0:

Індекс прибутковості (PI) — це відношення дійсної вартості майбутніх грошових потоків (PV) до початкових інвестицій (С0):

РІ = PV
C O

Правило індексу прибутковості полягає в тому, що проекти слід приймати, якщо PІ > I.

Деякі менеджери західних фірм приймають інвестиційні рішення на основі бухгалтерської або книжкової норми прибутку (book rate of return ВRN). Вона вираховується як відношення середнього прогнозованого при­бутку (після відрахування амортизації i податків) до середньої бухгалтерської вартості інвестицій.Хоча розглянутий аналіз має скоріше якісний, ніж кількісний характер, врахування його результатів здатне попередити великі зайві витрати.

Важливим питанням у межах цінової по­літики є визначення ціни товару. Один з фундаментальних законів ринку — закон по­питу — проголошує, що чим більшою буде ціна товару, тим меншим буде попит на нього. Тобто, якщо ціна інноваційного товару перевищуватиме ціну аналогічного за якостями товару у конкурента, то вихід такого товару на ринок буде проблематичним, або навіть неможливим. Тому необхідно розрахувати собівартість виробництва інновацій­ного продукту i додати до неї плановий прибуток. Визначаючи ціну, слід врахувати також витрати на просування товару на ри­нок i можливі витрати на судовий захист інтелектуальної власності від недобросовісних конкурентів. Якщо розрахована ціна буде вищою, ніж у конкурентів, варто подумати над розробкою наступних ОПІВ, здатних зменшити цю ціну, наприклад, за рахунок удосконалення технології, заміни сировини тощо.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты