Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХарактеристика офіційно-ділового стилю на всіх мовних рівнях
Читайте также:
  1. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  2. I група (загальна характеристика отрут
  3. I. Общая характеристика
  4. I. Общая характеристика возрастного развития
  5. I. Общая характеристика образовательного учреждения
  6. I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.
  7. II. Краткая характеристика основных групп (отделов) водорослей и их отдельных представителей.
  8. II. СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПК
  9. II. Экономическая характеристика ЗАО «Манино» Калачеевского района Воронежской области
  10. III. ОСОБЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА

 

Офіційно-діловий стиль задовольняє потреби суспільства в державному, громадському, політичному та економічному житті. Він представлений різноманітними діловими паперами — указами, законами, актами, постановами, програмами, протоколами, наказами, резолюціями, заявами, договорами, дорученнями, автобіографіями тощо. Функціонує він і в діловому листуванні між різними інституціями, окремими особами.

Основною рисою офіційно-ділового стилю є точність, неприпустимість двозначності тлумачень. Ця риса спричинює повтори слів і вживання у вузькому контексті спільнокореневих слів, що в інших ситуаціях мовлення розцінюється як мовленнєва помилка: Акти перевірки підписуються особами, які проводили перевірку, а також представниками суб’єкта підприємницької діяльності. При виявленні порушень суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов, зазначених у пункті 2 інструкції, які відображені в акті перевірки, Держкомзв’язку України ухвалює рішення про можливість продовження діяльності за ліцензією (З інструкції). Заміни термінів синонімами і займенниками у ділових паперах мають обмежений характер.

Точності викладу у ділових паперах сприяють коментарі, пояснення, уточнення, як-от: Я, Мельничук Сергій Миколайович, отримав …; Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь-якого структурного підрозділу банку, якщо це передбачено їх функціональними (службовими) обов’язками; У випадку особливих обставин (наприклад, аварія) продавець зобов’язаний ужити заходів для виконання замовлення Покупця на поставку запасних частин у найкоротший термін.

Специфіку стилю створюють також стереотипні мовні засоби, стандартні форми висловлювання на зразок: вжити заходів, порушити питання, схвалювати пропозицію, згідно з інструкцією, ввести в дію, зважаючи на викладене вище, з огляду на викладене вище, прийняти до виконання, скласти подяку, у разі невиконання, з метою забезпечення.

Ознаки ОДС:

· стислість викладу,

· високий ступінь уніфікації,

· безособовість, беземоційність. Безособовість виявляється, зокрема, у відсутності дієслів 1-ї та 2-ї особи і відповідних займенників (я, ми, ти, ви),

· наявність стандартних висловів і синтаксичних конструкцій (кліше), особливо на початку та в кінці документів,· чіткість і логічність викладу, що часто зумовлюється поділом ділових паперів на певні частини (параграфи, пункти, підпункти),

· визначена послідовність частин (реквізитів),

· безособові та наказові форми дієслів, а також уживання форми теперішнього часу на позначення постійності дії (фірма не несе відповідальності, вкладник має право, дія указу поширюється, Конституція

· забезпечує право громадянина тощо),

· слова вживаються в прямому значенні,

· багато віддієслівних іменників: виконання, формування, повідомлення, становлення, укладання, одержання, розгляд, затвердження, забезпечення, утворення, використання і под.,

· переважають розповідні прості, прості ускладнені ОЧР — головними (підметами, присудками) і другорядними (передусім додатками), складні речення з прямим порядком слів.

Основним видом офіційно-ділового стилю є документ — діловий папір, що юридично підтверджує якийсь факт, подію тощо.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты