Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заходи по відбудові зруйнованого війною господарства України.
Відбудова народного господарства республіки розпо­чалася одразу ж після визволення з-під фашистської. Перш за все слід зазначити, що на руїни було перет­ворено 714 міст і селищ міського типу та понад 28 тис. сіл, 16,15 тис. промислових підприємств. В Україні залиши­лися неушкодженими лише 19% довоєнної кількості про­мислових підприємств. Помітно ускладнився процес відбудови в республіці й голодом 1946—1947 рр. Суттєво погіршили ситуацію надмір­но високі і нереальні плани хлібозаготівель, що мали пос­тійну тенденцію до збільшення (у липні 1946 р. плани хлібозаготівель було збільшено з 340 до 360 млн пудів); великі обсяги експорту хліба і продуктів тваринництва за кордон; посилилося кримінальне переслідування «роз­крадачів хліба. До літа 1947 р. в Україні було зареєстровано майже 1 млн хворих дистрофією. В У. відбудова здійснювалась централізовано. Ставка робилася насамперед на відновлення роботи важкої промисловос­ті — основи воєнно-промислового комплексу, на еконо­мію та накопичення фінансів та ресурсів за рахунок сіль­ського господарства, легкої промисловості та соціальної сфери. Важливим чинником відбудовчих процесів в Україні була командна система. У 1946—1950 рр. на потре­би важкої промисловості було направлено 80% капітало­вкладень. Це, безумовно, давало ефект у галузях, орієнто­ваних на воєнно-промисловий комплекс, але водночас галь­мувало та деформувало процес виробництва споживчих то­варів та розвиток сільського господарства. Повоєнне село, яке фінансувалося за залишковим принципом, мусило виконати щонайменше три завдання: забезпечи­ти потреби промисловості в сировині, вирішити пробле­му постачання міст продовольством, виростити достатню кількість сільськогосподарської продукції для експорту в країни Східної Європи. Намагаючись виконати ці ши­рокомасштабні завдання в умовах хронічної нестачі кош­тів, офіційна влада практикує традиційні командні мето­ди: посилення тиску на село, наведення жорсткого по­рядку ,прямі репресії — депортації до Сибі­ру «осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в с\г\». Ціною величезного напруження фізичних і духовних сил усього народу народне господарство України за ко­роткий строк було відбудоване. У роки першої повоєнної п'ятирічки відновили роботу 22 доменні, 43 мартенівські печі й 46 прокатних станів, почали функціонувати ре­конструйовані металургійні заводи «Азовсталь», «Запо-ріжсталь», Краматорський, Єнакієвський. Обсяг валової продукції промисловості усієї України протягом 1946—1950 рр. збільшився в 4,4 раза і перевищив рівень 1940 р. на 15% У 50-х роках республіка знову стала однією з провідних індус. країн Європи.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 49; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты