Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКраїна в період «відлиги»: політичний та соціально-економічний розвиток.
Читайте также:
  1. Демографічні процеси у країнах Азії
  2. Джерела фінансування періодичних видань у ринкових умовах
  3. За який період проводиться перевірка нотаріальної діяльності у випадку надходження звернення фізичної чи юридичної особи?
  4. Заняття 1. (2 години) Тема: «Цілі і завдання музичної освіти та музичного виховання в Україна на сучасному етапі культурного розвитку
  5. Історія України як наука та навчальна дисципліна. Періодизація курсу. Джерелознавство та історіографія історії України.
  6. Наукові засади вікової періодизації розвитку дитини. Сенситивні періоди розвитку. Кризи психічного розвитку.
  7. Організаційне забезпечення судів. Державна судова адміністрація Україна.
  8. Охарактеризуйте методичні прийоми: вартісного вимірювання, грошової оцінки, двоїстості, доказовості, періодичності та безперервності.
  9. Періодизація історії української журналістики як наукова проблема

У 50-і роки у світі розгорнулася науково-технічна революція (НТР), що супроводжувалася широким впровадженням у матеріальне виробництворозробок нової техніки та інтенсифікації виробничих процесів, механізації та автоматизації трудомістких робіт. Традиційні галузі індустрії-класична металургія, видобуток вугілля, важке машинобудування - вже не визначали рівень економічної могутності держави. Однак саме ці галузі були найбільш розвинені в Україну. Це висувало на перший план питання модернізації та структурної перебудови промисловості в України.З позитивних змін реформи управління народним господарством можна відзначити наступне:Прибутки нагромаджувалися на рахунках не підприємств і раднаргоспів, а центрального відомства з метою подальшого розподілу;-Зменшилася кількість зустрічних перевезень вантажів;-Були закриті сотні дрібних підприємств, які дублювали один одного;-Ліквідовані деякі міністерства;-Прискорювався процес технічної реконструкції підприємств;-Вивільнені площі використовувались для випуску нової продукції;-Значно скоротився адміністративно-управлінський апарат;-Продукція багатьох українських заводів повністю реалізовувалася на внутрішньому ринку. І як наслідок внутрішній ринок України був заповнений товарами народного споживання;-Україна розпоряджалася 90% всіх своїх виробництв.Реалізація досягнень НТР вступала в суперечність з централізованою системою управління народним господарством. І все ж реорганізація управління промисловістю і утворення раднаргоспів на перших порах сприяло пожвавленню економічного життя. Соціальний розвиток України.50-і роки - середина 60-х років ознаменувалися суттєвими змінами в рівні життя населення:А). У середині 50-х років була переглянута існувала ще з довоєнного часу тарифна система оплати праці. Це забезпечило підвищення заробітної плати - в середньому з 642 руб. в 1950 р. до 806 руб. в 1960 році. Також помітні зрушення сталися в оплаті праці колгоспникам. Було введено щомісячне грошове і натуральне авансування. Грошова оплата колгоспникам збільшилася за 50-ті роки в 4 рази, а з 1960 р. по 1965 р. в 2 рази.Б). Було скасовано фактично закріплення селян до місць проживання та роботи; колгоспники отримали паспорти; було введено пенсійне забезпеченняколгоспників.В).Високими темпами розвивалося житлове будівництво. Цьому сприяло впровадження нових матеріалів, зокрема залізобетону. У період 1956 - 1965 р. в Україні було здано в експлуатацію більше 182 млн. м 2 житлової площі, значить житлове умова поліпшили 18 млн. людей. Хоча в основному здійснювалося малогабаритне будівництво - так звані "Хрущовки".Г). У 1961 році була проведена грошова реформа. Обмін старої грошової одиниці на нову проводився у відношенні 10:1. Найцікавіше в цій реформі, що дрібні мідні монети не вилучалися з обігу, а значить, їх вартість зросла в 10 разів. У результаті реформи ціни на колгоспних ринках підвищилися, а вони забезпечували близько 15% товарообігу. Слідом за цим в 1962 році ціни підвищила і державна торгівля.
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты