Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Метод навчання за ключовим словом.
Слова групуються за певними ознаками – буквосполученнями, голосною у відкритому/закритому складі. Наприклад:

plate pen chalk night

late ten cheese bright

take men child light

Спочатку учні прочитують однотипні слова за вчителем, при цьому їм пропонується запам’ятати ключове слово, яке, як правило, стоїть першим у списку. У подальшій роботі, коли учні читають слова самостійно, вони орієнтуються на читання відповідного ключового слова. У разі потреби вчитель відсилає учнів до ключового слова, нагадуючи їм тим самимим, як читається те чи інше слово.

Метод навчання техніки читання за правилами.

Засвоєння правил читання дозволяє учням впевненіше орієнтуватися в розмаїтті мовного матеріалу. Уже в перший рік учні вчаться читати слова всіх чотирьох типів складу:

1 тип – відкритий склад: plate

2 тип –закритий склад: pen

3 тип – голосна + r: ir, ur, or, er,

4 тип – голосна + r+e: are

Найдоцільнішим вважається комбінування елементів кількох методів.

3. Вправи для навчання техніки читання.

Вправи на розвиток графемно-фонемних зв’язків.

При виконанні вправ цієї групи активно використовується розрізна азбука.

1.Учитель показує велику й малу букву або лише одну з них і озвучує її, учні повторюють.

2.Учитель послідовно показує вивчені букви, діти читають їх.

3.Учитель пропонує для читання пари букв, наприклад, подібні якимось елементами: b-d, m-n, f-r, w-v, y-g, t-f, a-d, b-h, u-n; літери, подібні до букв рідної мови, які читаються зовсім відмінно: a,e, p, u, x, y, m; літери, подібні до літер рідної мови за формою і читанням: e, I, k, j, t.

4.Читання буквосполучень: ar, er, ir, sh, ck тощо. Важливо, щоб буквосполучення асоціювалися з певними звками.

5.Визначення кількості букв /звуків у слові.

6.Показати букву, що відповідає названому вчителем звуку.

7.З ряду слів вибрати ті, що починаються з певної букви.

8.Скласти вимовлене вчителем слово з карток алфавіту.

9.Визначити подібність і розходження в словах: is-ice, form-from, men-man etc.

Вправи з техніки читання ізольованих слів та словосполучень.

1.Визначити тип складу в даних словах (І, ІІ, ІІІ, ІV): pin, kite, girl, pine, park, bag.

2.Згрупувати слова відповідно до типу складів.

3.Підібрати слова, що римуються: bad, dog, bus, come, cry, log, red, some, try, us, head, fog.

4.Прочитати незнайомі слова за правилами читання.

5.Відгадати пропущену літеру, прочитати слова: -er, -ake, -k, -ar, c-t, b-x, hous-.

6.Використовуючи картки з літерами, скласти пари слів з однією й тією ж голосною у відкритому й закритому складі. Прочитати слова.

7.Прочитати про себе словосполучення і підібрати до них відповідні малюнки (напр.: a short ruler, a long pencil, a black box, a red flower).

8.Знайти “заховані” в оточенні інших літер слова і прочитати їх.

9.Запам’ятати слова, які на картках швидко показує вчитель (3-5) і відтворити їх якомога точніше вголос.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 69; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты