Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрактичне заняття 1.
Читайте также:
  1. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми, відмінності. Практичне значення.
  2. Еволюція коків, їх загальна характеристика. Стафілококи, біологічні властивості, класифікація, практичне значення.
  3. Завдання до заняття
  4. Завдання до заняття
  5. Завдання до заняття
  6. Заняття 1. (2 години) Тема: «Цілі і завдання музичної освіти та музичного виховання в Україна на сучасному етапі культурного розвитку
  7. Заняття 18. Проектна робота.
  8. Заняття з розвитку голосових реакцій та наслідування звуків
  9. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 1
  10. Лабораторне заняття 1

Навчання аудіювання.

План обговорення.

1. Характеристика аудіювання як мети і засобу навчання.

- Дайте визначення таких понять як “аудіювання”, “фонематичний слух”, “інтонаційний слух”, “вірогідне прогнозування”, “ оперативна пам’ять”, “короткочасна пам’ять”, “довготривала пам’ять”;

- Охарактеризуйте аудіювання як вид мовленнєвої діяльності;

- Охарактеризуйте зв’язок аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності;

- Розкрийте роль аудіювання як мети і засобу навчання;

- Охарактеризуйте основні мовленнєві механізми аудіювання.

2. Труднощі аудіювання та способи їх попередження та подолання.

3. Цілі та зміст навчання аудіювання.

- Ознайомтеся з вимогами чинної програми для загальноосвітніх шкіл та статтею Ніколаєвої С.Ю., Шерстюк О.М. “Рівні володіння іншомовним мовленням (Іноземні мови. – 2000.- №2.- С.69-72) та випишіть аудитивні уміння, що ними необхідно володіти учням, які досягли а) початкового; б) середнього; в)достатнього; г)високого рівня користування іноземною мовою.

4. Етапи навчання аудіювання. Система вправ для навчання аудіювання.

Ділова гра.

Розмістіть запропоновані нижче вправи до відповідних підсистем та груп у залежності від їх типів:

1. Прослухайте розповідь і придумайте до неї заголовок.

2. Прослухайте початок жарту і придумайте його продовження.

3. Прослухайте пари слів. Якщо їх перші звуки однакові, підніміть картку зі знаком “+”.

4. Прослухайте слово та підніміть картку з голосним звуком, який ви почуєте у слові.

5. Прослухайте дві фрази і визначіть, що пропущено у другій:

My college group-mate lives in Kyiv. My group-mate lives in Kyiv.

6. Прослухайте дві розповіді і скажіть, чим вони відрізняються.

7. Прослухайте розповідь і придумайте до неї заголовок.

8. Прослухайте дві фрази. Якщо вони вимовляються з однаковою інтонацію, покажіть картку зі знаком “+”, якщо з різною –картку зі знаком “-”.

9. Прослухайте діалог і скажіть, хто його веде.

10. Прослухайте текст і розмістіть малюнки відповідно до подій у розповіді.

Література для опрацювання:

1. Методика... 1999. –С.121-129.

2. Чинні програми середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 2-12 класи. –2000.

3. Гапонова С.В. Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших класів середньої школи // Іноземні мови. –1996. -№2,3. –С.9-17, С.11-16.4. Елухина Н.В. Обучение аудированию в русле коммуникативно-ориентированной методики // ИЯШ. –1989. -№2. – С.28-36.

5. Круківська І.А. Використання пісень у процесі навчання аудіювання // Іноземні мови. –1998. -№1. –С22-24.

6. Натальин В.П., Натальина С.А., Паращук В.Ю. Тестовый контроль аудирования на уроках английского языка в 4 классе // ИЯШ.- 1989. -№2. –С.49-53.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты