Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо об’єктів предмета економічного аналізу не входять. 1) обсяги виробництва і реалізації продукції;
Читайте также:
  1. Анализ предмета
  2. Атрибуция музейного предмета
  3. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  4. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою
  5. В сфере пиар сложились два подхода к определению объекта и предмета данного феномена: инструментальный и функциональный методы.
  6. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  7. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения.
  8. Дані якої форми статистичної звітності являються джерелом для аналізу фінансових результатів
  9. Для узагальнення одержаних результатів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства використовують методику

1) обсяги виробництва і реалізації продукції;

2) обсяги інвестицій та їх використання;

3) закони розвитку природи та суспільства;

4) фінансовий стан підприємства.

 

11. Під економічним методом досліджень розуміється:

1) необхідність постійних порівнянь;

2) діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та розвитку;

3) максимальна деталізація вивчаємих явищ і процесів та їх систематизація;

4) необхідність вивчення позитивних та негативних сторін кожного явища або процесу.

 

12. До особливостей методу економічного аналізу не входить:

1) отримання позитивних результатів при дослідженні економічного явища або процесу;

2) використання системи показників, які всебічно характеризують господарську діяльність;

3) вивчення причин зміни економічних показників;

4) виявлення та вимір взаємозв’язку між економічними показниками.

 

13. Методика економічного аналізу являє собою…

1) систему факторів досліджуваного явища;

2) систему показників, що всебічно характеризує досліджуване явище або процес;

3) систему найбільш цілеспрямованих правил, принципів, прийомів, напрацьованих практикою і наукою, для вивчення предмету і об’єкту досліджень;

4) систему прийомів і методів, за допомогою яких вивчається певний об’єкт або явище.

 

14. Факторний аналіз являє собою:

1) причинно-наслідкові зв'язки економічного явища ;

2) методику комплексного і системного вивчення та кількісного виміру впливу факторів на розмір результативного показника;

3) методику визначення тенденцій зміни результативного і факторних показників;

4) прийоми визначення співвідношення величини одного явища з величиною будь-якого іншого.

 

15. Факторний аналіз не передбачає:

1) поступовий перехід від початкової факторної системи до кінцевої факторної системи;

2) розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, які впливають на зміну результативного показника;

3) поступовий перехід від кінцевої факторної системи до початкової факторної системи;

4) визначення відносних темпів зростання та приросту показників за кілька років до рівня базисного року.

 

16. Зворотний факторний аналіз характеризує дослідження причинно-наслідкових зв'язків від окремих їх факторів до узагальнюючих, тобто методом:1) синтезу;

2) індукції;

3) дедукції;

4) порівняння .

 

17. Методика дослідження факторів, взаємозв'язок яких із результативним показником має функціональний характер, відображає:

1)детермінований аналіз;

2) стохастичний аналіз;

3) кореляційний аналіз;

4) вірогідний аналіз.

 

18. До часового факторного аналізу не входить:

1) ретроспективний;

2) перспективний;

3) статичний;

4) оперативний.

 

19. Факторний аналіз, який вивчає вплив різноманітних факторів у даний момент, відносять до:

1) ретроспективного;

2)оперативного;

3) вибіркового;

4) підсумкового.

 

20. Факторна модель, яка відображає результативний показник як алгебраїчну суму факторів, називають:

1) адитивна;

2) мультиплікативна;

3)кратна;

4) змішана.

 

21. Визначити тип факторної моделі, якщо залежність результативного показника (у) від факторів (хі) має вигляд:

1) адитивна;

2) мультиплікативна;

3) кратна;

4) змішана.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты