Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМета, завдання, зміст, основні напрями з естетичного виховання школярів.
Естетичне виховання - це процес: а)в-ня здібностей повноцінного сприймання і правильного розуміння прекрасного в мистецтві та д-ті, в самому собі та стосунках між людьми (естетика спілкування), б)форм-ня умінь прикрашати усі сфери людського буття ("краса врятує світ"), боротися проти потворного антиестетичнсго. В результаті ест-го в-ня у вихованців форм-ся ест-ний ідеал, художній смак, уміння насолоджуватися красою в мистецтві та житті, здатність глибоко переживати ест-ні почуття (радість, захоплення чи огида від потворного), а також навичок творчої д-ті. Щоб досягти перелічених показників ест-ної вихованості, потрібна чітка с-ма {елементи у взаємозв'язку} усіх компонентів процесу ест-го в-ня. Отже, мета процесу ест-го в-ня — виховати людину, здатну сприймати та примножувати прекрасне у навколишньому середовищі та у собі. Завдання:а)оволодіння с-мою знань про культуру і мистецтво та здібностей сприймати прекрасне, тобто розвиток ест-го сприймання, б)в-ня ест-них смаків, тобто в процесі ознайомлення з художніми цінностями, оволодіння елементами народного мистецтва та розвитку ест-го ідеалу, формувати стійке оцінне відношення до об’єктів ест-ної культури, в)в-ня готовності активно вносити естетику у навколишнє життя та самотаорення, керуючись розвиненими ест-ми потребами та почуттями. Зміст -упорядкована с-ма ЗУН, що забезпечує активність естет-го сприймання відчуття, творчої уяви, образного мислення, переживання і форм-ня духовних потреб. Джерелами ест-го в-ня с природа, мистецтво, праця, навколишня д-ть і життєтворчість особ-ті. Основними формами ест-го в-ня у навч-ній д-ті є уроки з різних предметі в {літ-ри, музики, співів, фізики та ін.}, нестандартні уроки, факультативи змистецтва та естетики, навчальні екскурсії. В позанавч.-ній д-ті: художня самод-ть, музичні вечори, шкільні театри та студії, центри ест-го в-ня, виставки, музеі, свята. Класний керівних відповідно до віку проводить класні години на теми "Духовна краса людини", "Художній смак і люди" та інші. Результативність ест-го виховання досягається, якщо зміст, методи і форми об'єднані класним керівником в цільові творчі програми. Псих-ними основами ест-го в-ня є розвиток основних псих-них процесів (емпатія, ідеали, почуття) та властивостей особ-ті. Експериментальні дослід-ня підтверджують, що розвиток уяви та інтелектуального уміння аналізувати, узагальнювати, систематизувати, визначати головне, самостійно і критично мислити, проводити порівняння та аналогії - все це є необхідною умовою ест-го в-ня. Поряд з тим розвиток емоційно-чуттєвої, сфери та здібностей до різних видів д-ті, форм-ня ест-них ціннісних орієнтацій як системи суджень, оцінок, смаків, ідеалів - основні орієнтири в пс-гіі ocob-ті для розвитку ест-ної вихованості. "Людина стала людиною в мить, коли побачила красу" (Мудрість).

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 41; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты