Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВнутрішні фактори впливу
Читайте также:
  1. В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав
  2. Виды факторинга
  3. Внутрішній вміст клітини оточує поверхневий апарат.
  4. Джерела, фактори та рушійні сили розвитку особистості.
  5. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
  6. Доходи та витрати друкованого видання. Самоокупність, прибутковість, збитковість як фактори економічної діяльності ЗМІ.
  7. Жанри внутрішніх PR-комунікацій.
  8. Кластери ,внутрішні регіони ,регулятивні інститути.
  9. Мікрофлора води. Фактори самоочищення води. Виживання патогенних мікроорганізмів у воді. Роль води у передачі інфекційних захворювань

1. Цілі підприємства

2. Організаційний стиль

3. Професійний характер роботи

4. Технологічні умови

5. Трудовий колектив, робоча група

6. Досвід та стиль керівництва

Планування кар'єрице визначення цілей розвитку працівника і шля­хи їх реалізації.

Розвитком кар'єри називають ті дії, які здійснює працівник для реалі­зації свого плану. Планування персоналу, моніторинг та навчання відіграють ве­лику роль у процесі розвитку кар'єри.

Однією із найбільш поширених моделей управління кар’єрою є модель партнерства з планування і розвитку кар'єри. Партнерство передбачає співробітництво трьох сторін — працівника, безпосереднього керівника та керівника відділу людських ресурсів.

Планування кар'єри працівників може бути загальним і конкрет­ним. У загальному випадку обираються декілька можливих напрям­ків службового зростання одного спеціаліста або групи, а в конкрет­ному — розробляється чіткий графік заміщення посад і, відповідно, навчання

Каталізатором розвитку кар'єри працівника є включення його до кадрового резерву.

Технологія управління кар'єрою розглядається у такій послідовності:

1. Фактори, які необхідно враховувати при першому призна­ченні на посаду.

2. Прийняття рішення про підвищення.

3. Горизонтальне просування.

4. Допомога працівникам у самореалізації.

Фактори, які необхідно враховувати при першому призначенні на посаду:уникнення від розчарування реальними умовами; надання цікавого першого завдання; забезпечення новачків посадовими інструкціями і достовір­ним описуванням майбутньої роботи; встановлення стандартів вимогливості; періодична зміна діяльності; оцінка діяльності працівника; заохочення у плануванні кар'єри.

В управлінні персоналом при вирішенні питання про підви­щення посади працівника керівництво організації повинне при­йняти таке рішення: Що брати за основу: стаж роботи чи компетентність? Як виміряти компетентність? Який прийняти метод підвищення: формальний чи нефор­мальний?

Горизонтальне просування по службіпереведення пра­цівника з однієї роботи на іншу без зміни оплати праці або рівня відповідальності. Для цього є декілька причин. 1) службовці можуть бути зацікавлені у переведенні. 2) керівництво організації може переводити працівни­ка з робочого місця, де він більше не потрібний, туди де він бі­льше необхідний. 3) реорганізація, яка спрямована на підвищення продуктивності праці, скорочення рівня управлін­ня, організації.Як правило, виділяють два критерії успішнішої кар'єри: об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно процес кар'єрногозростання можна оцінити за двома базовими параметрами: рух усередині організації і рух усередині професії. Критерієм особистісної, суб'єктивної успішності може бути власна думка людини про те, чи досягла вона того успіху, якого прагнула.

 


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты