Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозкрийте сутність соціального партнерства.
Читайте также:
  1. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  2. Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
  3. Виды, формы источники власти в организации. Принципы формирования механизма партнерства.
  4. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  5. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  6. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  7. Вопрос 11. Уровни и формы социального партнерства.
  8. Дайте характеристику соціального патронажу як технології соціальної роботи.
  9. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи
  10. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів. Внесок І.Фішера в кількісну теорію.

Соціальне партнерство:

· це форма прояву соціальних відносин в суспільстві;

· це система соціально-трудових взаємовідносин між власником (роботодавцем) та найманими працівниками (організацією, що захищає інтереси найманих працівників — профспілкою) за участю держави, як арбітра, третейського судді, по узгодженню інтересів сторін з питань: оплати праці, умов праці, зайнятості;

· це засіб регулювання та вирішення проблем соціально-трудових відносин шляхом консультацій і переговорів;

· це принцип соціальної політики держави, що забезпечує справедливість розподілу матеріальних ресурсів між сторонами соціальних відносин в умовах ринкової економіки.

Мета соціального партнерствадосягнення соціального миру в суспільстві шляхом забезпечення балансу соціально-економічних інтересів трудящих і роботодавців, сприяння взаєморозумінню між ними, запобігання конфліктам і розв'язання суперечностей для створення необхідних умов поступального економічного розвитку, підвищення життєвого рівня трудящих.

Предмет соціального партнерстваузгодження інтересів сторін соціального партнерства.

Принципи соціального партнерства — законність; добро­вільність; рівноправність сторін; паритетність представництва сторін: пріоритетність примирних процедур, пошук компромісних рішень, прагнення уникнути конфронтацій; взаємоповага сторін; обґрунтованість і реальність вимог і взаємних зобов'язань сторін; відповідальність сторін за виконання домовленостей і прийнятих зобов'язань; обов'язковість розгляду органами виконавчої влади рішень постійно діючих органів соціального партнерства відповідного рівня; обов'язковості розгляду кожною стороною звернень інших сторін соціального партнерства.

Соціальне партнерство в організаціїце система заходів, що забезпе­чує співробітництво найманих працівників з роботодавцями. Таке співробітництво здійснюється постійно на двосторонній основі, переваж­но в формі колективних переговорів, колективних договорів і угод, які ре­гулюють соціально-трудові відносини. Специфічною формою партнерства в організації є трипаратизм(включає три складові), тобто залучення до переговорів представників виконавчої влади.

Соціальне партнерство виконує три функції: захисну; організаційну; миротворчу.Соціальне партнерство спрямоване на:

· залучення працівників до участі в управлінні виробництвом;

· укладання систем угод і колективних договорів;

· регулювання соціально-трудових відносин;

· проведення переговорів на національному, регіональному та міс­цевому рівнях.

Головними завданнями системи соціального партнерства в Україні слід вважати:

· залучення всіх суб'єктів суспільних відносин до управління і подо­лання на цій основі монополії в розподілі створеного продукту;

· посилення мотивацій до праці для забезпечення високих результатів роботи як необхідної умови підвищення якості життя;

· усунення непорозумінь та суперечностей щодо намірів, які представ­ляють законні інтереси кожної із сторін;

· досягнення взаємного прагнення до виконання намічених програм, що сприятимуть утвердженню в суспільстві соціального миру і злагоди.

Організаційно-нормативним закріпленням соціального партнерства в організації є колективний договір правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між роботодав­цями та найманими працівниками підприємств. В колективних договорах встановлюються взаємні обов'язки сторін відносно регулюван­ня виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.
 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты