Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозкрийте сутність місцевого самоврядування.
Читайте также:
  1. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  2. Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
  3. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  4. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  5. Гарантії і захист прав місцевого самоврядування.
  6. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  7. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи
  8. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів. Внесок І.Фішера в кількісну теорію.
  9. Охарактеризуйте систему місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування.
  10. Охарактеризуйте територіальну громаду як основний елемент системи місцевого самоврядування.

Загальні засади місцевого самоврядування в Україні визначаються Конституцією України, чинним Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі — Закон), іншими законами про місцеве самоврядування. Частиною національного законодавства про місцеве самоврядування слід також вважати Європейську хартію місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування, зазначається в Основному Законі України, "є правом територіальної громади — жителів села, чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України" (ч. 1 ст. 140).

Конституційне визначення місцевого самоврядування отримало свій розвиток у Законі, який визначає його як "гарантоване державою право та реальну здатність територіальної громади — жителів села, чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України" (ч. 1 ст. 2).

Місцеве самоврядування — багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно:

· по-перше, відповідної засади конституційного ладу Ук­раїни;

· по-друге, специфічної форми народовладдя;

· по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішен­ня питань місцевого значення.

Місцеве самоврядування здійснюється територіаль­ними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі орга­ни, а також; через районні та обласні ради, які представ­ляють спільні інтереси територіальних громад сіл, се­лищ, міст.

Під принципом (лат. рrincipium— основа, засада) слід розуміти суб'єктивно усвідомлену в науці об'єктивну закономірність, притаманну будь-якому соціально-політичному явищу, сформульовану у вигляді певної ідеї, правила чи засади.

Основні принципи місцевого самоврядування слід умовно поділити на дві групи:

1) ті, що є універсальними, тобто властивими як місцевому самоврядуванню та його органам, так і державному управлінню та його органам, іншим органам державної влади;2) ті, що властиві лише місцевому самоврядуванню та його органам.

Відповідно, вирішення питань місцевого значення та в інтересах місцевого населення визначає такі основні функції місцевого самоврядування:

• забезпечення участі населення у вирішенні питань місцевого значення;

• управління комунальною власністю, фінансовими засобами місцевого самоврядування;

• забезпечення комплексного розвитку територій;

• забезпечення потреб населення в соціально-культурних, комунально_побутових та інших життєво необхідних послугах;

• охорона громадського порядку;

• захист інтересів і прав місцевого самоврядування, гарантованих Конституцією України.

Сукупність різних організаційних форм та інсти­тутів місцевої демократії, через які здійснюються функції та повноваження місцевого самоврядування, утворює систему місцевого самоврядування.

Згідно із Законом України «Про місцеве самовряду­вання в Україні» (стаття 6) система місцевого самовря­дування включає:

· територіальну громаду;

· сільську, селищну, міську раду;

· сільського, селищного, міського голову;

· виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;· районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

· органи самоорганізації населення.


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты