Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОхарактеризуйте систему місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування.
Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Види органів виконавчої влади.
  3. Визначення коефіцієнтів місцевих опорів
  4. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  5. Влияние массажа на систему организма.
  6. Всю систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор РБ.
  7. Выделите и охарактеризуйте типы СЭиПП.
  8. Г) трубопроводы, образующие систему труб с одним или несколькими ответвлениями.
  9. Гарантії і захист прав місцевого самоврядування.
  10. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.

Представницьким органом місцевого самоврядування є виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Основні ознаки рад як представницьких органів:

· ради є колегіальними органами, які складаються з обраних безпосередньо населенням на підставі виборів депутатів;

· вони здобувають мандат довіри безпосередньо від населен­ня в межах територіальної громади, яка є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і пов­новаження. В цьому полягає легітимність відповідної ради;

· діяльність ради розповсюджується на всю територію громади;

· ради відповідно до закону наділяються правом представля­ти інтереси територіальних громад;

· ці органи приймають рішення від імені громад;

· ради є органами загальної компетенції, до відання яких відносяться всі питання, які вимагають нормативного регулю­вання;

· представницькі органи займають провідне місце у системі всіх органів місцевого самоврядування;

· вони виражають волю всього населення територіальної громади, надаючи їй загальнообов'язкового характеру і здійс­нюючи таким чином місцеву владу;

· у своїй діяльності ради сполучають місцеві інтереси з дер­жавними.

Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування розуміється як сукупність їх прав і обов'язків, які визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та нормативно-правовими актами.

Правовий статус представницького органу місцевого самоврядування в Україні (ради) полягав в тому, що цей виборний орган територіальної громади є одним з основних елементів місцевого самоврядування, який має власну, визначену ним самим структуру і який відносно самостійно здійснює надані йому законом повноваження, на підставі функціонального розмежування їх між територіальною громадою і органами, які він утворює.

Система місцевих рад будується у повній відповідності з існуючим в Україні адміністративно-територіальним устроєм.

До представницьких органів місцевого самоврядування належать:

· Верховна Рада Автономної Республіки Крим — представницький орган автономії (ст. 136 Конституції України, розділ III, глава VI Конституції Автономної Республіки Крим, прийнята 21 жовтня 1998 р. і затверджена Законом України 23 грудня 1998 р. та Законом України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998 p.);· сільські, селищні, міські ради (ст. 146 Конституції України; ст. 10 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»);

· районні та обласні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ і міст (ст. 146 Конституції України, ст. 5 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Відповідно до ст. 10 Закону про місцеве самоврядування в Україні порядок формування та організація діяльності рад регла­ментуються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад.

Сільські, селищні, міські, ра­йонні у містах (у разі їх створення), районні, обласні ради скла­даються з депутатів, які обираються населенням відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

6 квітня 2004 р. був прийнятий Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», який визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.Вибори депутатів сільських, селищних, міських рад відбуваються на основі закріплених у Конституції України (ст. 71) принципів виборчого прававільних виборів, загального, рівного і прямого виборчого права та таємного голосування.

Згідно зі ст. 9 цього Закону вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів можуть бути черговими, по­зачерговими, повторними, замість тих депутатів і голів, які вибу­ли, а також у разі утворення нової адміністративно-територіаль­ної одиниці.

Строк повноважень рад — п’ять років.


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты