Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрес-ревю як суміжний PR-текст: зміст, завдання, принципи побудови.
Читайте также:
  1. Абсорбционный способ осушки газа. Достоинства и недостатки. Принципиальная схема.
  2. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  3. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  4. Вопрос 32. Принципиальная схема размещения промышленных предприятий с учетом гигиенических нормативов в атмосферном воздухе.
  5. Выгорание и воспроизводство ядерного горючего. Принципиальная возможность и физические условия расширенного воспроизводства. Коэффициент воспроизводства.
  6. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи
  7. Журналістський, рекламний та PR-текст: спільне та відмінне.
  8. Завдання, зміст. основні шляхи здійснення морального виховання.
  9. Збудники харчової токсикоінфекції. Принципи санітарно-бактеріологічних досліджень харчових продуктів.
  10. Історія становлення і розвиток дитячих та юнацьких організацій. Принципи їх діяльності. Сучасний стан розвитку дитячих та юнацьких організацій в Україні.

Прес-ревю - це добірка матеріалів друкованих ЗМІ (копіювати і зброшурованих), які представляють собою комбінований опосередкований PR-текст, що висвітлює діяльність базисного суб'єкта PR і призначений для внутрішньофірмових комунікацій.

Прес-ревю є результатом кліппінга зовнішніх друкованих журналістських матеріалів, що дозволяють робити моніторинг відображеного в ЗМІ пабліцітного капіталу базисного суб'єкта як в цілому, так і по окремих його складових. Прес-ревю, таким чином, є ідеальним засобом аналізу ставлення громадськості (або, як ми вже говорили, формою зворотного зв'язку) до базисного суб'єкту PR.
У практиці західних внутрішніх комунікацій прес-ревю - одна з їхніх найважливіших компонент, що активно використовуються в конкретній діяльності прес-структури організації і є відображенням цієї діяльності. Прес-ревю зазвичай використовується в економічних комунікаціях.

Типологія прес-ревю може виглядати наступним чином. Виділяються такі типи прес-ревю:

-Репродуктивне (газетний матеріал про базисному суб'єкті вирізається, наклеюється на аркуші паперу, копіюється, брошюруется і розсилається цільової аудиторії);

-Відскановане (газетний матеріал сканується, копіюється і т. д.);

-Синтетичне (з газетного матеріалу вибираються найбільш важливі абзаци, окремі вислови, цитати).

Можуть, звичайно, існувати прес-ревю та змішаного типу.

Кожна публікація повинна мати свою адресу, публікації підбираються з певної тематики, иерархизирует. У великих за обсягом матеріалах найбільш важлива інформація може бути виділена (підкресленням, маркером).

Прес-ревю має сторінку змісту і пагінацію. Зброшуровані у вигляді прес-ревю матеріали поширюються серед певної цільової групи - внутрішньої громадськості, насамперед серед адміністрації фірми, організації. Прес-ревю може мати різну періодичність: воно може бути регулярним (щомісячним, дво-, тримісячного і т. д.) або нерегулярним. Періодичність варіюється в залежності від обсягу, характеру діяльності підприємства, основного сегмента цільової громадськості. Так, деякі західні прес-служби великих організацій випускають і щоденні прес-ревю.

Випуск прес-або PR-структурою підприємства прес-ревю переслідує такі цілі: по-перше, активне інформування внутрішньої громадськості про суспільний статус підприємства очима друкованих засобів масової інформації, по-друге, стимуляція (підтримка) роботи службовців підприємства (внутрішньої громадськості) внаслідок усвідомлення нею своєї корпоративної місії.
Прес-ревю може мати свою внутрішню рубрикацію, наприклад, новини галузі промисловості, новини даної організації, інформація про використання досвіду даної організації та ін Вибір матеріалу може здійснюватися і за характером органів ЗМІ - загальнонаціональні видання, регіональна преса, професійна і спеціалізована друк і т . п.Існує, однак, спірне думку, згідно з яким результативність роботи прес-служби оцінюється за кількістю публікацій про даний суб'єкт PR, що в цілому не відповідає глибинній сутності PR, коли ефективність діяльності PR-структури не оцінюється ежемоментним результатом.

Випуск, оформлення прес-ревю може виробляється і технологічним суб'єктом PR.

Так само, як і для багатьох інших жанрових різновидів PR-тексту, що мають полідірекціональний сегмент громадськості як реципієнта PR-послання, прес-ревю в недалекому майбутньому має використовувати мультимедійні, в тому числі інтернет-способи розсилки.

 

Білет 20.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты