Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Константи нестійкості деяких комплексних іонів
Іон Кн Іон Кн
[Ag(CN)2]- 1,4x10-20 [Co(NH3)6]3+ 5x10-36
[Ag(CNS)2]- 5,9x10-9 [Cr(OH)4]- 1,3x10-30
[Ag(NO2)2]- 1,5x10-3 [Cu(NH3)4]2+ 1,4x10-11
[Ag(NH3)2]+ 5,7x10-8 [Cu(OH)4]2- 2,8x10-15
[Ag(S2O3)2]3- 2,5x10-14 [Cu(CN)4]2- 5x10-31
[AgCl2]- 9x10-6 [Fe(CN)6]4- 1,3x10-37
[AgBr2]- 4,6x10-8 [Fe(CN)6]3- 1,3x10-44
[AgI2]- 1,8x10-12 [Fe(CNS)6]3- 5,9x10-4
[Al(OH)4]3- 1x10-33 [Fe(OH)4]2- 2,8x10-9
[AlF6]3- 2x10-21 [Hg(NH3)4]2+ 5x10-20
[AuCl4]- 5x10-22 [HgCl4]2- 6x10-16
[Au(CN)4]- 1x10-56 [HgBr4]2- 1x10-21
[Cd(NH3)4]2+ 2,8x10-7 [HgI4]2- 1,5x10-30
[CdCl4]2- 2x10-2 [Hg(CN)4]2- 1,1x10-39
[CdBr4]2- 2x10-4 [Hg(CNS)4]2- 5,6x10-22
[Cd(CN)4]2- 8,8x10-18 [Ni(CN)4]2- 1x10-31
[Co(CN)6]4- 8,1x10-20 [Ni(NH3)6]2+ 1x10-8
[Co(CN)6]3- 1x10-64 [Zn(OH)4]2- 2x10-18
[Co(CNS)4]2- 5,5x10-3 [Zn(NH3)4]2+ 2x10-9
[Co(NH3)6]2+ 4,1x10-5 [Zn(CN)4]2- 1,3x10-17

 

Таблиця 5

Електронегативність елементів за шкалою Полінга

  IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
H 2,1                                 He  
Li 1,0 Be 1,5                     B 2,0 C 2,5 N 3,0 O 3,5 F 4,0 Ne  
Na 0,9 Mg 1,2                     Al 1,5 Si 1,8 P 2,1 S 2,5 Cl 3,0 Ar  
K 0,8 Ca 1,0 Sc 1,3 Ti 1,5 V 1,6 Cr 1,6 Mn 1,5 Fe 1,8 Co 1,8 Ni 1,8 Cu 1,9 Zn 1,6 Ga 1,6 Ge 1,8 As 2,0 Se 2,4 Br 2,8 Kr  
Rb 0,8 Sr 1,0 Y 1,2 Zr 1,4 Nb 1,6 Mo 1,8 Tc 1,9 Ru 2,2 Rh 2,2 Pd 2,2 Ag 1,9 Cd 1,6 In 1,7 Sn 1,8 Sb 1,9 Te 2,1 I 2,5 Xe  
Cs 0,7 Ba 0,9 La* 1,1 Hf 1,3 Ta 1,5 W 1,7 Re 1,9 Os 2,2 Ir 2,2 Pt 2,2 Au 2,4 Hg 1,9 Tl 1,8 Pb 1,8 Bi 1,9 Po 2,0 At 2,2 Rn  
Fr 0,7 Ra 0,9 Ac** 1,1                              

* Лантаноїди: 1,1 – 1,6 ** Актиноїди: 1,2 – 1,5


Таблиця 6 Густина розчинів деяких речовин при 200С, г/мл  
  % HCI H2SO4 HNO3 NaOH KOH NaCI Na2CO3 NH4OH
  1,003 1,005 1,004 1,010 1,008 1,005 1,008 0,994
  1,008 1,012 1,009 1,021 1,016 1,012 1,019 0,990
  1,018 1,025 1,020 1,043 1,035 1,026 1,039 0,981
  1,028 1,038 1,031 1,065 1,053 1,041 1,060 0,973
  1,038 1,052 1,043 1,087 1,072 1,055 1,081 0,965
  1,047 1,066 1,054 1,109 1,090 1,070 1,102 0,958
  1,057 1,080 1,066 1,131 1,110 1,085 1,125 0,950
  1,068 1,095 1,078 1,153 1,128 1,101 1,146 0,943
  1,078 1,109 1,090 1,175 1,148 1,116 1,170 0,936
  1,088 1,124 1,103 1,197 1,167 1,131   0,930
  1,098 1,139 1,115 1,219 1,187 1,147   0,923
  1,108 1,155 1,128 1,241 1,207 1,164   0,916
  1,119 1,170 1,140 1,263 1,227 1,180   0,910
  1,129 1,186 1,153 1,285 1,247 1,197   0,904
  1,139 1,202 1,167 1,306 1,267     0,898
  1,149 1,219 1,180 1,328 1,288     0,892
  1,159 1,235 1,193 1,349 1,309     0,886
  1,169 1,252 1,207 1,370 1,330     0,881
  1,179 1,268 1,221 1,390 1,352      
  1,189 1,286 1,234 1,410 1,374      
  1,198 1,303 1,246 1,430 1,395      
    1,321 1,259 1,449 1,419      
    1,338 1,272 1,469 1,440      
    1,357 1,285 1,487 1,464      
    1,376 1,298 1,507 1,488      
    1,395 1,310 1,525 1,510      
    1,415 1,322   1,535      
    1,456 1,345          
    1,477 1,356          
    1,498 1,367          
    1,520 1,377          
    1,542 1,387          
    1,565 1,396          
    1,587 1,405          
    1,611 1,413          
    1,634 1,422          
    1,657 1,430          
    1,681 1,438          
    1,704 1,445          
    1,727 1,452          
    1,749 1,459          
    1,769 1,466          
    1,787 1,472          
    1,802 1,477          
    1,814 1,482          
    1,825 1,487          
    1,831 1,491          
    1,835 1,497          
                     

Таблиця 7

Найважливіші окисники

Окисник Іон або група окисник середовище Продукт відновнення
I група ПС
Сполуки Cu(II) - кисле Cu0 або сполуки Cu (I) (наприклад CuCl)
- лужне Cu2O або Cu0
Сполуки Ag(I) - будь яке Ag0
Сполуки Au(III) - будь яке Au0 або сполуки Au(I) (наприклад AuCl)
- Au0
II група ПС
Сполуки Hg(II) Hg2+ кисле або нейтральне Hg0 або сполуки Hg(I): сіль (наприклад Hg2Cl2)
лужне Hg0 або Hg2O
Сполуки Hg(I) - будь яке Hg0
IV група ПС
PbO2, Pb3O4, K2[Pb(OH)6] - кисле Сіль Pb2+, наприклад Pb(NO3)2
[Pb(OH)6]2- лужне(КОН) в розчині - К2[Pb(OH)4], в розплаві - K2PbO2
V група ПС
HNO3 концентрована NO3- кисле NO2
HNO3 розведена NO3- кисле NO
NaNO2 , KNO2 НNO2 кисле NO
NaNO3 , KNO3 NO3- лужне NaNO2 , KNO2
NaBiO3 NaBiO3 кисле Сіль Ві3+
Р - будь яке PH3
H3AsO4, K3AsO4 H3AsO4 кисле H3AsO3
AsO43- лужне(KOH) AsO33- , наприклад K3AsO3
VI група ПС
K2CrO4 K2Cr2O7 CrO42-, Cr2O72- кисле Сіль Cr3+ з кислотою, що була взята для підкислення (наприклад CrCl3)
CrO42-, Cr2O72- нейтральне Cr(OH)3 або основна сіль
CrO42-, Cr2O72- лужне(KOH) в розчині - К3[Cr(OH)6], в розплаві - KCrO2
H2SO4 (концентрована) НSO42- кисле SO2
H2S (при взаємодії з сильними відновн.)
H2SeO4 SeO42- кисле SeO2
(NH4)2S2O8 (пероксосульфат) (NH4-SO3-O-1—O-1-SO3-NH4) S2O82- пероксогрупа будь яке (NH4)2SO4
H2O2 , Na2O2 пероксогрупа будь яке H2O , NaOH
O2 - будь яке O-2 складі сполук: H2O, оксиди, гідроксиди та ін)
S - будь яке S2- (у складі Н2S або її солей)
VII група ПС
KMnO4 MnO4- кисле сіль Mn2+ з кислотою, що була взята для підкислення (наприклад MnCl2)
MnO4- нейтральне MnO2
MnO4- лужне K2MnO4
K2MnO4 MnO42- кисле сіль Mn2+(наприклад MnCl2)
MnO42- нейтральне MnO2
MnO2 - кисле сіль Mn2+ (наприклад MnCl2)
KClO ClO- будь яке Cl- (наприклад KCl, HCl)
KClO2 ClO2-
KClO3 ClO3-
KClO4 ClO3-
КBrОn , КBrОn (n=1-4) BrОn-, IOn- будь яке Br2, I2 або Br- , I- (наприклад: HBr, KBr)
F2, Cl2, Br2, I2 - будь яке F-, Cl-, Br- , I- (наприклад: HCl, KCl тощо)
VIII група ПС
K2FeO4 FeO42- кисле Сіль Fe3+ з кислотою, що була взята для підкислення (наприклад FeCl3)
- лужне нейтральне Fe(OH)3
Сполуки Fe(III) (сіль Fe+3, оксиди, Fe(OH)3) Fe3+ кисле Сіль Fe2+ (наприклад FeSO4)
- нейтральне Fe(OH)2 , або сіль Fe2+ (наприклад FeSO4)
Me2O3 ,MeOOH [Me=Co,Ni] - кисле Сіль Me2+ (наприклад NiCl2, CoSO4)

 

Таблиця 8

Найважливіші відновники

 

Відновник Іон, молекула або група відновник середовище Окисна форма
Метали
Me0 - Кисле Сіль Меn+ n=1- 4
Амфотерні метали (Be,Zn,Al,Sn,Pb,Cr,Sb тощо) - Кисле Сіль Меn+ n=1- 4
- лужне гідроксокомплекс більш стійкого ступеня окиснення Ме (наприклад: K3[Al(OH)6], K2[Zn(OH)4] тощо)
IV група ПС
Сполуки Sn(II): (Сіль Sn2+ , SnO, Sn(OH)2, K2[Sn(OH)4] ) Sn2+ кисле сіль Sn4+ з кислотою, що була взята для підкислення
[Sn(OH)4]2- лужне в розчині - К2[Sn(OH)6], в розплаві - K2SnO3
C, CO - Кисле СО2
V група ПС
KNO2 , NaNO2 кисле- HNO2 лужне- NO2- будь яке NO3- , наприклад KNO3 , NaNO3
NH3 - Будь яке N2
N2H4 , N2H6SO4 N2H62+ Будь яке N2
NH2OH, [NH3OH]Cl NH3OH2+ Будь яке N2
P (урозчині), PH3 H3PO3 , K2HPO3 H3PO2 , KH2PO2 Н3РО3 Н2РО2- кисле, нейтральне H3PO4
- лужне PO43- , наприклад K3PO4
H3AsO3, K3AsO3 H3AsO3 кисле H3AsO4
AsO33- лужне AsO43- , наприклад K3AsO4
VI група ПС
H2S (солі S-2) кисле H2S лужне S2- будь яке S0 Із збільшенням сили окисника
SO2 , K2SO3
H2SO4 , K2SO4
Сполуки S(IV) : (SO2 , H2SO3 , K2SO3) кисле- H2SO3 лужне- SO32- будь яке SO42- , наприклад H2SO4 , K2SO4
Na2S2O3 (Na2SO3S-2 - тіосульфат) S2O32- будь яке S0 або SO42- , наприклад H2SO4 , Na2SO4
S (у розчині) - будь яке H2SO4 , K2SO4
Сполуки Cr(III): (сіль Cr3+ , Cr(OH)3, K3[Cr(OH)6] ) [Cr(OH)4]2- лужне (КОН) CrO42- , наприклад K2CrO4
Cr3+ кисле Cr2O72- , наприкл. K2Cr2O7дуже сильними окисн.)
Н2О2 пероксогрупа будь яке О2
VII група ПС
Н2 - будь яке H+ : у складі H2O
HCl концентрована Cl- кисле Cl2
HBr (KBr) Br - будь яке Br2
HI (KI) I- будь яке I2
I2 - кисле нейтральне HIO3
- лужне IO3- , наприклад KIO3
Сіль Mn2+ Mn2+ нейтральне MnO2
Mn(OH)2 лужне (КОН) MnO4- , наприклад K2MnO4
Mn2+ кисле MnO4- , наприклад НMnO4 (з дуже сильними окисн.)
K2MnO4 MnO42- кисле MnO4- , наприклад KMnO4
VIII група ПС
Сполуки Fe(II) (сіль Fe2+, оксиди, Fe(OH)2) Fe2+ кисле сіль Fe3+ з кислотою, що була взята для підкислення
- лужне, нейтральне Fe(OH)3
Солі Co2+ , Ni2+ Co(OH)2, Ni(OH)2 лужне Co(OH)3 , Ni(OH)3

 

 


Таблиця 9


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 40; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты