Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до оформлення індивідуальної роботи
Читайте также:
  1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  2. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  3. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  4. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  5. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  6. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  7. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  8. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  9. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  10. Аналіз ритмічності роботи підприємства.

Робота виконується у вигляді комп’ютерного набору на одній стороні аркуша (формат А4). Комп’ютерний набір виконується шрифтом розміром 14 пунктів через 1 інтервал.

Нумерація роботи наскрізна: перша сторінка – титульна, друга – зміст і т.д. На титульній сторінці номер сторінки не ставиться. Додатки ( таблиці, схеми тощо) необхідно нумерувати саме як додатки з посиланням на них в тексті.

Мова роботи державна, стиль науковий, чіткий без помилок, послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел припустиме, з обов’язковими посиланнями на інформаційні джерела.

Робота починається з титульної сторінки.

За титульною сторінкою послідовно розташовують зміст, перелік умовних знаків ( при необхідності), основна частина, список використаної літератури, додатки.

Текст основної частини поділяють на розділи. Акцентуація уваги на окремі елементи тексту здійснюється виділенням жирним шрифтом або підкресленням.

В змісті роботи зазначаються початкові сторінки кожного розділу. Їх назви у тексті і змісті повинні збігатися.

Кожен розділ і список використаних джерел, які розміщуються у вказаній послідовності, розпочинаються з нової сторінки. Їх назви друкуються великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом , розміром 16 мм, з вирівнюванням по центру без крапки в кінці. Розділи нумеруються арабськими цифрами.

Цифровий матеріал бажано оформляти у вигляді таблиць. Всі таблиці нумеруються. Назва таблиці друкується не жирним шрифтом розміром 14мм. Між назвою і таблицею відстань не залишається.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті . Робота має бути зшита (папця).

 


Рекомендована література

1. Закон України «Конституція України» від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

2. Закон України «Податковий Кодекс України» від 23.12.2010 р. №2856-VI.

3. Закон України «Митний Кодекс України» від 13.03.2012 № 4495-VI

4. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI

5. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР.

6. Про державну податкову службу в Україні Верховна Рада УРСР; Закон від 04.12.1990 № 509-XII (Остання подія [Втрата чинності] відбудеться 19.11.2012, підстава 5083-17)7. Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»від 23.02.2012 № 4448-VI

8. Закон України «Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року» від 5 червня 1997 року №314/97-ВР.

9.Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу: в 3 т. за ред.. М.Я.Азарова. – К.: Міністрество фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010 – 2389с.

10. Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2010 – 160с.

11. Податкова система України:суть, структура, напрями реформування. Карлін М.І. Державні фінанси України:Навчальний посібник – К.:Знання, 2008-219с.

12. Оподаткування населення: Навчальний посібник/Бодюк А., Дусяк С. – К.: Кондор, 2009 – 202с.

 

Інформаційні ресурси:

http//www.kmu.gov.ua сайт Кабінета Міністрів України

http//www.rada.gov.ua сайт Верховної Ради України

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты