Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозв’язування
Читайте также:
  1. ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
  2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
  3. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ
  4. Розв’язування матричних рівнянь.

Ціна виробу=5дол.США*8=40грн./одиницю.

Витрати=8,5грн/од.

Прибуток=24грн/од.

710од. реалізовано у січні.

МВ=20% *40грн=8грн. – митна вартість

СМ=0,15%*40грн=0,06грн – сума митних зборів.

Ціна закупівельна=ціна виробу+МВ+СМ+ПДВ

Ціна відпускна=ціна закупівельна+витрати+прибуток

Ціна відп.=40+8,5+24+8+0,06=80,56грн+20% ПДВ=96,67грн.

У січні прибуток склав = 96,67*710од.=68637,12грн.

Строки подання податкової декларації у органи ДПІ до 20 лютого поточного року. Строк сплати податкового зобов’язання – протягом 10календарних днів, після 20 лютого.

 

Тема «Акцизний податок»

Завдання 11. На підставі даних табл. 2. обчислити акцизний податок та вказати строки його сплати до бюджету.

Таблиця 2.

Перелік алкогольної продукції

Покупці Вид продукції Кількість реалізованої продукції Дата оплати рахунків
а горілка 1200л 04.03.
б лікер 810л 10.03.
в коньяк 1400л 12.03.
Г Вино ігристе 1600л 15.03.
Д пиво із солоду 2500л 18.03
Е Сигарети з фільтром 22000шт. 12.03.
Є Тютюн для куріння 50кг 13.03

 

Примітка: ставки акцизного податку застосовувати згідно з Податковим кодексом України.

Розв’язування

Акцизний збір:

Нехай горілка, лікер, коньяк містить 40% стовідсоткового спирту, тоді

АЗ=обсяг реалізації: (100%:40%)*ставка

Обсяг реалізації горілка, лікер, коньяк 1200л+810л+1400л=3410л

ставка податку 45,87грн/л 100% спирту

отже, АЗ=3410:(100%:40%)*45,87=62567грн.

Вино ігристе АЗ=1600л*ставка податку 3,38грн/л=5408грн.

Пиво із солоду АЗ=2500л*ставка податку 0,81грн/л=2025грн.

Сигарети з фільтром АЗ=22000шт.*ставка специфічна 110,64грн/1000шт.*ставка адвалорна 25%=608,52грн.

Тютюн для куріння АЗ=50кг*86,05грн/кг=4302,5грн

Строк подання декларації з акцизного податку до органів ДПІ до 20квітня поточного року. Виробники здійснюють сплату акцизного збору до бюджету протягом 10днів після 20квітня.

(222.1.1. Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.). 

Тема «Податок з прибутку підприємства»

Завдання 18.МП “Райдуга”, що займається випуском та реалізацією товарів, зареєстроване як платник податку на додану вартість.

У звітному періоді ним були здійснені певні фінансово–господарські операції (див. табл. 4)

Необхідно:

1. Визначити доходи та витрати платника податку на прибуток.

2. Обчислити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до Державного бюджету України.

Таблиця 4.

Фінансово–господарські операції МП “Райдуга”


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты