Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік алкогольної продукції
Читайте также:
  1. I. ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ ОБ’ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПУВАНЬ ТА ЇХ КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  2. II. ПЕРЕЛІК ОЗНАК, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОБ’ЄКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ, СМИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ОЗНАК І ЇХ КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  3. Аналіз асортименту і структури продукції.
  4. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  6. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  7. Аналіз ритмічності випуску продукції
  8. Аналіз узагальнюючих показників якості продукції
  9. Аналіз чинників і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
  10. Аналіз якості виготовленої продукції.
Покупці Вид продукції Кількість реалізованої продукції Дата оплати рахунків
а горілка 04.03.
б лікер 10.03.
в коньяк 12.03.
Г Вино ігристе 15.03.
Д пиво із солоду 18.03

 

Примітка: ставки акцизного податку застосовувати згідно з Податковим кодексом України.

Завдання 12.Згідно з випискою з відомості реалізації по АТ “Сармат”, що займається випуском пива, за серпень місяць поточного року є такі дані: Табл.. 3.

Таблиця 3.

Відомість реалізації по АТ “Сармат”

Покупці Види продукції Кількість реалізова-ної продукції Вартість продукції за вільними цінами, в т. Ч. ПДВ (у грн.) Дата оплати рахунків
1. Міськпромторг м. Дніпропетровська 2. ТОВ “Ватра” 3. Оптово-збутова база м. Києва 4. Фірмовий магазин “Діамант” 5. Приватне підприємство “АРТ” пиво 80000 л   16000 л 34400 л 130000 л 8000 л 12000,0 2400,0 48000,0 18200,0 3600,0 05.08. 09.08. 10.08. 21.08. 24.08.

Крім того, робітникам АТ “Сармат” протягом місяця було реалізовано виробів на суму 1200,0 грн., у кількості 50 л.

Необхідно:

1.Обчислити оподатковуваний оборот за серпень місяць поточного року.

2.Обчислити суму акцизного податку.

Тема «Податок з прибутку підприємства»

Завдання 13. Підприємство «Світанок»- платник податку на прибуток підприємств в III кварталі поточного року отримало поворотну фінансову допомогу в сумі 10 000 грн. від особи, яка не є платником вказаного податку. На кінець звітного періоду платник податку не повернув отриману фінансову допомогу.

· Чи оподатковується податком на прибуток підприємств поворотна фінансова допомога, отримана від особи, яка не є платником податку на прибуток або особа, яка має пільги з цього податку?

Завдання 14. ТОВ «Компас» орендує складське приміщення у підприємства «Шанс».

· Чи можна вартість комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення) орендованого приміщення віднести до складу витрат платника податку - орендаря?

Завдання 15. За результатами звітного періоду підприємство –платник податку на прибуток підприємств отримало від’ємне значення об’єкта оподаткування.· Як враховується від’ємне значення об’єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів?

Завдання 16. Підприємство оплатило вартість одного року навчання дитини найманого працівника у вищому учбовому закладі. Сума, сплачених підприємством коштів, склала 10 500 грн.

· Чи має право підприємство включати до складу витрат кошти на навчання дитини працівника?

Завдання 17. Чи дозволені бартерні операції та операції із заліку зустрічних однорідних вимог, якщо один із контрагентів є платником податку на прибуток на загальних підставах, а другий – фізична особа-підприємець, яка сплачує податок з доходів фізичних осіб на загальних підставах?

· Чи існують обмеження щодо проведення таких операцій між зазначеними особами?

Завдання 18.МП “Райдуга”, що займається випуском та реалізацією товарів, зареєстроване як платник податку на додану вартість.

У звітному періоді ним були здійснені певні фінансово–господарські операції (див. табл. 4)

Необхідно:

1.Визначити доходи та витрати платника податку на прибуток.

2.Обчислити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до Державного бюджету України.Таблиця 4.

Фінансово–господарські операції МП “Райдуга”

№ за/п Зміст господарської операції Сума, умовних одиниць
- оприбутковані матеріали, одержані від постачальника (без ПДВ) 7600,0
- перераховані кошти постачальнику за отримані матеріали (у повному обсязі) Визначити
- списана вартість матеріалів на витрати виробництва 5400,0
- за даними касового звіту реалізовані матеріали фізичним особам (з ПДВ) 340,0
- нарахована заробітна плата 1000,0
- утримано податок на доходи фізичних осіб (3,6%) визначити
- утримано податок на доходи фізичних осіб 15% визначити
- утримано єдиний соціальний внесок 36,76% Визначити
- отримані кошти для виплати заробітної плати (у повному обсязі) Визначити
- сплачена заробітна плата (у повному обсязі) Визначити
- відвантажена продукція замовнику (з ПДВ) 24000,0
- отримані кошти за відвантажену продукцію 20000,0
- нараховані місцеві податки та збори 230,0
- нараховані амортизаційні відрахування 780,0

 

Завдання 19.ВО “Крокус”, що займається випуском та реалізацією продукції А, зареєстроване як платник податку на додану вартість.

У звітному періоді ним були здійснені певні фінансово–господарські операції (див. табл. 5).

Таблиця 5.

Фінансово-господарські операції ВО «Крокус»

№ за/п Назва операції За І квартал (тис. грн.) За ІІ квартал (тис. грн.)
Реалізовано товарів (з ПДВ) 3200,0 4500,0
Отримано безповоротну фінансову допомогу згідно з договором дарування без відповідної компенсації - 30,0
Отримано доходи від здавання приміщення в оперативну оренду 90,0 130,0
Придбано матеріалів, сировини, комплектуючих виробів 240,0 380,0
Сплачено за послуги, пов’язані з виробничим процесом, які підприємство вже виконало 48,0 120,0
Витрачено на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з ВО 80,0 140,0
Сума єдиного соціального внеску 36,76% Визначити
Сплачено податки:    
  - за першу реєстрацію транспортних засобів   4,0
  - плату за землю 2,0 2,0
  - місцеві податки і збори 0,3
Витрачено на утримання: - будинку культури (що перебуває на балансі виробничого об’єднання) 3,5 12,0
Загальна сума амортизаційних відрахувань 15,0 32,4
Придбано торгові патенти 0,34 0,34
         

Необхідно:1. Обчислити податок на прибуток за ІІ кв. звітного податкового періоду, що підлягає сплаті до бюджету.

2. Указати строки подання декларації до ДПІ та строки сплати податку на прибуток до бюджету.

Завдання 20.Виробниче об’єднання “Ланцет” займається виробництвом медичного обладнання, у тому числі обладнання спеціального призначення, що занесено до переліку Кабінету Міністрів України.

У вересні і жовтні поточного року підприємством були виконані певні операції, які наведені у табл. 6.

Необхідно:1.Здійснити визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню.

2. Указати строки сплати податку до бюджету та строки подання звітності в ДПІ.

Примітка:

Обсяг оподатковуваних податком на додану вартість операцій за останні 12 календарних місяців склав 360 тис. грн. (без ПДВ).

Обсяг оподатковуваних операцій за минулий рік склав 420,0 тис. грн. (без ПДВ).

Таблиця 6.

Перелік операцій виробничого об’єднання “Ланцет”

№ за/п Зміст операції Сума, грн.
Вересень Жовтень
Постачальникові А перерахований аванс за сировину 42000,0  
Від покупця Б отримана передоплата за продукцію, що занесено до переліку КМУ 12000,0  
Списані витрати на відрядження на підставі затвердженого авансового звіту (з ПДВ) 50,0  
Від постачальника А отримана сировина в рахунок перерахованого авансу 42000,0  
Покупцеві В відвантажена звичайна продукція 26000,0  
Покупцеві Б відвантажена продукція спеціального призначення   16000,0
Від покупця В отримана оплата за відвантажену продукцію (в повному обсязі) та аванс   34000,0
Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари   370,0
Покупцеві С відвантажена продукція спеціального призначення, що занесена до переліку КМУ   5400,0

Тема «Податок з доходів фізичних осіб»

Завдання 21.Фізична особа-нерезидент (спадкоємець) отримала спадщину у вигляді частини нерухомого майна, що знаходиться у спільній власності на території України, від фізичної особи-нерезидента (спадкодавця).

· Який порядок оподаткування вартості отриманої спадщини фізичною особою-нерезидентом?

Завдання 22. Найманий працівник отримав подарунок, у вигляді холодильника, від роботодавця – приватного підприємства «Мрія»

· Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб подарунок, отриманий найманим працівником?

· Чи застосовується коефіцієнт до доходу, у вигляді додаткового блага платника податку, виплаченого у негрошовій формі?

Завдання 23. Підприємство безкоштовно надало у користування житло найманому працівнику.

· Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб вартість безоплатно наданого у користування житла, якщо це передбачено трудовою угодою?

Завдання 24. Фізичній особі-інваліду безкоштовно надано ліки першої необхідності благодійною організацією.

· Які податкові наслідки надання таких ліків для інваліда з точки зору оподаткування доходів фізичних осіб?

Завдання 25. Власник автомобіля, який був пошкоджений в результаті дорожньо-транспортної пригоди, отримав страхове відшкодування.

· Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб отримана сума страхового відшкодування?

Завдання 26.Працівника звільнили у зв'язку зі скороченням штату. При звільненні йому було виплачені такі доходи:

- заробітна плата за робочі дні, які він відпрацював у місяці звільнення;

- компенсація за невикористану відпустку;

- вихідна допомога.

Крім того, відповідно до чинного законодавства підприємство здійснювало йому виплати середньої зарплати на період працевлаштування.

• Який порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів, які було сплачено громадянину?

• Чи включається до складу загальних місячних оподатковуваних доходів сума середньомісячного заробітку за період працевлаштування?

Завдання 27.Робітнику, який працює на приватному підприємстві, було відпущені будівельні матеріали:

- фарба водоемульсійна - без оплати;

- лак паркетний - за ціною 30,0 грн. (вартість придбання лаку підприємством 50,0грн.).

• Які податкові наслідки такої операції для працівника?

Завдання 28.Громадянин має посвідчення учасника бойових дій, яке видано 20 жовтня поточного року. В бухгалтерію підприємства з проханням надати йому податкову соціальну пільгу як платнику податку на доходи фізичних осіб він звернувся у листопаді поточного року.

• Чи повинно підприємство здійснити перерахунок податку на доходи фізичних осіб за жовтень місяць та повернути робітнику утриману суму? Якщо так, то яким чином?

Завдання 29.У зв'язку з призивом на військову службу з 10 жовтня поточного року робітника було звільнено з роботи. Йому були сплачені вихідна допомога та компенсація за невикористану відпустку.

• Яким чином у робітника необхідно утримати податок на доходи фізичних осіб?

Завдання 30. Громадянин відкрив депозитний рахунок в банку, на який поклав 15 000 грн.

· Чи оподатковується сума депозиту, внесеного фізичною особою до установи банку?

Завдання 31. Громадянин в травні поточного року продав однокімнатну квартиру. В жовтні цього ж року громадянин продав земельну ділянку з недобудованим будинком.

· Який порядок оподаткування отриманих доходів громадянина?

· Хто нараховує суму податку на доходи фізичних осіб?

Завдання 32.Громадянину, який має посвідчення потерпілого від аварії на ЧАЕС ІІ категорії, за березень поточного року за місцем основної роботи нарахована заробітна плата в розмірі 2580 грн.

З 11 по 16 березня робітник перебував у відрядженні, 10 березня він отримав підзвітну суму у розмірі 2500 грн. Фактичні витрати склали: вартість проїзду (з ПДВ) – 620 грн., вартість проживання в готелі (з ПДВ) – 1600 грн. Відряджені – 50грн./день. Кількість днів відрядження – 6дн.

Необхідно:

1.Визначити загальний оподатковуваний дохід робітника.

2.Обчислити суму податку на доходи фізичних.

3.Визначити право платника податку на отримання податкової соціальної пільги.

Завдання 33. Громадянину, який має 3-х дітей віком до 18 років, у квітні поточного року за місцем основної роботи нарахована заробітна плата в сумі 2750 грн. Крім того, він отримав 550 грн. премії з фонду матеріального заохочування. Громадянин працює також за сумісництвом в іншій організації, де йому щомісячно нараховується 1600 грн.

Необхідно:

1. Визначити загальний оподатковуваний дохід робітника.

2. Обчислити суму податку на доходи фізичних осіб.

3. Визначити право платника податку на отримання податкової соціальної пільги.

Завдання 34. Робітниці підприємства у травні поточного року за місцем основної роботи нарахована заробітна плата в сумі 2700 грн. і допомога по догляду за хворою дитиною в сумі 600 грн. Крім того, вона щомісячно отримує допомогу на дитину як одинока мати у сумі 10% від рівня прожиткового мінімуму (дитині 5 років). Мінімальний прожитковий мінімум для дітей до 6 років складає 930грн/міс.

У квітні місяці робітниці також нараховані дивіденди у АТ “Схід” в сумі 500 грн.

Необхідно:

1.Визначити загальний оподатковуваний дохід робітника.

2.Обчислити суму податку на доходи фізичних осіб.

3.Визначити право платника податку на отримання податкової соціальної пільги.

Завдання 35.ТОВ “Райдуга” є основним місцем роботи Кравець А.Д., яка подала заяву про звільнення за власним бажанням з 05.01. поточного року.

З 01.01. по 05.01. поточного року включно їй нараховані:

- заробітна плата за відпрацьовані дні – 450 грн.;

- компенсація за невикористану відпустку – 1440 грн.

Гр. Кравець А.Д. має на утриманні одну дитину віком до 18 років.

Необхідно:

Обчислити суму податку на доходи фізичних осіб, яку повинні утримати у гр. А.Д. Кравець у ТОВ “Райдуга”.

Завдання 36.З 10.01. поточного року гр. Савченко І.І. зарахована на постійне місце роботи у штат АТ “Весна”.

З 10.01. по 31.01. поточного року включно їй нарахована заробітна плата за відпрацьовані дні січня у розмірі 1550 грн., а також видані кошти на харчування під час перерви (робота не пов’язана зі шкідливими умовами праці) у сумі 1260 грн.

Необхідно:

Обчислити суму податку на доходи фізичних осіб

Тема «Фіксований сільськогосподарський податок»

Завдання 37. Сільськогосподарське підприємство – платник фіксованого сільськогосподарського податку орендує земельні ділянки (паї) у фізичних осіб-власників паїв.

· Чи звільняються від сплати земельного податку фізичні особи — власники земельних ділянок (земельних часток (паїв)) у разі надання їх в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку?

Завдання 38.Фінансово-господарська діяльність юридичної особи – сільськогосподарського товаровиробника за минулий рік характеризується такими показниками, які наведені в табл. 7.

Крім того, сільгоспвиробнику згідно з Державним актом передано у власність 350 га земельної площі, 10% якої знаходиться в оренді іншого сільгоспвиробника.

Земельна площа використовується для:

· ріллі, сіножатей та пасовищ – 250 га;

· багаторічних насаджень – 100 га.

Необхідно:

1.Визначити, чи може бути вказаний сільгоспвиробник платником фіксованого сільськогосподарського податку.

2.Визначити об’єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку згідно з чинним законодавством.

3.Обчислити суму фіксованого сільськогосподарського податку, що підлягає сплаті до бюджету та вказати строки його сплати.

Примітка: сільгоспвиробник здійснює діяльність в Новоодеському районі Миколаївської області.

Таблиця 7.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты