Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1. Засади організації податкової системи України
Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  2. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  3. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президентові України
  4. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  5. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр.
  6. Аналіз методичної системи навчання інформатики
  7. Аналіз процесу організації надання послуг споживачам в готелі
  8. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  9. Бази даних та системи управління базами даних
  10. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського

Циклова комісія з напряму економіка і підприємництво

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійного вивчення дисципліни «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Для студентів ІІI курсу

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

та 5.03050801 «Фінанси і кредит»

за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Розробник:

Викладач

Данилевська Інна Миколаївна

Миколаїв 2012

 

 

ЗМІСТ

Загальні положення……………………………………………………………….3

Зміст дисципліни………………………………………………………………….4

Самостійна робота студентів …………………………………………………….6

Вказівки до виконання самостійної роботи…………………………………….8

Задачі розрахункової частини…………………………………………………..11

Приклади розв’язування задач………………………………………………….24

Вимоги до оформлення індивідуальної роботи………………………………..38

Рекомендована література………………………………………………………39

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дисципліна «Податкова система» формує базу знань теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

Предметом дослідження курсу «Податкова система» є організація справляння податків і обов’язкових платежів в Україні.

Метою дисципліни «Податкова система» є вивчення фінансових відносин, пов’язаних із примусовим відчуження і перерозподілом частини вартості національного продукту із метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Основні завдання дисципліни:

· засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики;

· вивчення методики розрахунків;

· вивчення порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами,

· розгляд альтернативних систем оподаткування.

Курс «Податкова система» вивчається на базі засвоєння курсів: вища математика, політекономія та основи економічної теорії. Знання з цих дисциплін, вміння, що сформувалися, та відповідні навики дають студенту можливість оволодіти основами теорії податкової системи.В результаті вивчення курсу студенти мають:

знати:

- теоретичні та організаційні засади податкової системи та податкової політики;

- методику розрахунку податків і обов'язкових платежів;

- порядок їх сплати юридичними і фізичними особами.

Уміти:

- освоїти методику розрахунку податків і обов'язкових платежів;

- порядок їх сплати юридичними і фізичними особами;

- застосувати одержані знання для вирішення практичних завдань в області оподаткування


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Засади організації податкової системи України

Соціально-економічний зміст та призначення податків. Функції податків, їх природа. Податкове законодавство України. Основні засади податкового законодавства України. Елементи податку, їх характеристика. Види податків та зборів. Податкова система України, її структура та наукові принципи побудови. Податкова служба в Україні і її роль у функціонуванні податкової системи держави. Податкова звітність.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты