Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Тема «Макроекономічні показники в системі національних рахунків»

Завдання 1. Розрахувати ВВП за таких умов (грн.):валовий випуск = 1000, матеріальні витрати = 500, податок на додану вартість = 100, інші продуктові податки = 80, субсидії = 10.

Розв’язання:

Валовий випуск – проміжне споживання = додана вартість

Додана вартість = валовий випуск – матеріальні витрати

Прирівняємо обидва рівняння:

Валовий випуск – проміжне споживання = валовий випуск – матеріальні витрати

Підставимо значення у попередню формулу:

1000 – проміжне споживання = 1000 – 500

Проміжне споживання = 500грн

Додана вартість = 1000-500=500грн.

ВВП=додана вартість+податок на додану вартість+продуктові податки-субсидії=500+100+80-10=670грн.

 

Завдання 2. Розрахувати ЧВП за таких умов (грн.): споживчі видатки = 600, валові інвестиції = 120, видатки на відновлення зношеного капіталу = 80, державні видатки = 60, трансферти = 20, експорт = 10, імпорт = 12.

Розв’язання:

ЧВП=ВВП-Амортизація.

ВВП=споживчі видатки+валові внутрішні інвестиції+державні закупівлі+чистий експорт

Валові внутрішні інвестиції=амортизація+чисті інвестиції=амортизація+(валові інвестиції-амортизація)=валові інвестиції.

Державні закупівлі=державні видатки-трансферти

Чистий експорт=експорт-імпорт

ВВП=спож.видатки+валові інвестиції+державні видатки-трансферти+експорт-імпорт

ВВП=600+120+60-20+(10-12)=758грн

ЧВП=ВВП-А=758-80=678грн.

 

Завдання 3. Розрахувати ВВП за таких умов (грн.):

корпоративний прибуток = 100, амортизація = 40, зарплата = 400, дохід від індивідуального бізнесу = 40, субсидії = 20, неприбуткові податки = 100.

Розв’язання:

ВВП=ЗП+рента+%+Прибуток+А+Неприбуткові податки

Прибуток=некорпоративний прибуток+корпоративний прибуток

Прибуток=100+40=140грн

ВВП=400+140+40+100-20=660грн.

 

Завдання 4. Розрахувати ВНД наявний за таких умов (грн.):

ВВП = 1000, поточні трансферти від інших країн = 20, поточні трансферти іншим країнам = 10, чисті первинні доходи зовнішні = – 8.

Розв’язання:

ВНД=ВВП+дохід із-за кордону – дохуд іноземців

ВНД=1000+20-10+(-8)=1002грн.

 

Завдання 5. Розрахувати особистий дохід за таких умов (грн.):

зарплата = 400, рента = 20, відрахування від зарплати в соціальні фонди = 100, чисті відсотки = +40, змішаний дохід = 30, внутрішні соціальні трансферти = 80, чисті соціальні трансферти зовнішні = –10, дивіденди = 20.

Розв’язання:

ОД=НД-ВСС-ППК-НПК+ТП

НД=ЗП+рента+%+прибуток

Прибуток=корп..приб.+некорпор.прибуток=20+40+30=90грн.

НД=400+20+40+90=550грн

ТП=80+(-10)=70грн

ОД=550-100-40+70=480грн.

 

Завдання 6. Обчислити приріст реального ВВП в аналізованому році за таких умов: у базовому році реальний ВВП становить 800 грн., в аналізованому році ВВП номінально збільшився до 1440 грн., а ціни зросли на 20%.

Розв’язання:

Δ ВВПреал.пот.року=ВВПреал.пот.року-ВВПреал.баз.року

=

РЦпот.року=120%

РЦбаз.року=100%.

Іц=120%

ВВПреал.пот.року=

ВВПреал.пот.=1440/120%*100%=1200грн.

Δ ВВПреал.пот.року=1200-800=400грн.

 

Завдання 7. Обчислити номінальний ВВП в аналізованому році за таких умов: у базовому році реальний ВВП = 1000 грн., в аналізованому році реальний ВВП збільшився на 2 %, а ціни — на 5 %.

Розв’язання:

ВВПреал.баз.=1000грн.

ВВПреал.пот.=1000*1,02=1020грн.

РЦбаз.=100%

РЦпот.=105%.

Іцін=105/100*100%=105%

ВВПном.пот.=ВВПреал.пот.*Іцін/100%=1020*105/100=1071грн.

 

Тема «Ринок праці»


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 535; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты