Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Читайте также:
  1. B) журнально-ордерная.
  2. II. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ
  3. IV. Стаття зі збірника, журналу, наукових праць і т. п.
  4. PR, журналистика и реклама: взаимосвязь и различия.
  5. q]3:1:Согласно закону о СМИ РК журналист это
  6. Алексеев А.И., Журавлев М.П. К вопросу о совершенствовании законодательства о борьбе с рецидивом преступлений. // Журнал российского права, 2001, № 6.
  7. Аналитические телевизионной журналистики.
  8. Аппаратный журнал
  9. Базові ел журналіст менеджменту
  10. Белинский как литературный критик и публицист. «Журналистский кодекс» Белинского.
Зміст господарської операції Сума
Придбання матеріалів за попередньою оплатою Перераховано аванс постачальнику за матеріали (платіжне доручення, банківська виписка) Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) Отримано матеріали від постачальника ( накладна, товарно – транспортна накладна) Відображено податковий кредит (податкова накладна) Проведено залік заборгованостей (бухгалтерська справка)      
Придбання запасів з наступною оплатою у нерезидента за іноземну валюту Нараховано митні платежі (вантажно – митна декларація) Нараховане ввізне мито (вантажно – митна декларація) Сплачено митні платежі та ввізне мито (платіжне доручення, банківська виписка) Сплачено ПДВ на імпорт та нараховано податковий кредит (податкова накладна) Отримано матеріали від іноземного постачальника, курс долара – 7,90грн. (вантажно – митна декларація) Перераховано іноземну валюту постачальнику, курс долара – 7,89грн. (платіжне доручення, банківська виписка) Нараховано курсову різницю за залишком коштів на валютному рахунку (бухгалтерська довідка на дату проведення розрахунків) Відображено доход від курсової різниці за заборгованістю перед іноземним постачальником (бухгалтерська довідка на дату проведення розрахунків) 604,80 906,80   1330,56   1200 9480 1200    
Безоплатно отримані матеріали від постачальника (накладна, товарно – транспортна накладна)
Придбання запасів підзвітною особою Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі (банківська виписка, прибутковий касовий ордер) Видано кошти під звіт на придбання матеріалів (видатковий касовий ордер) Оприбутковано матеріали, придбані підзвітною особою (авансовий звіт) Відображено податковий кредит за придбаними матеріалами (податкова накладна)        
Нараховано зарплату і премію (розрахункова або розрахунково – платіжна відомість): - працівникам виробництва - загальновиробничому персоналу - адміністративному персоналу - працівнику відділу збуту     30 000 35 000 20 000 5 500
Утримано із заробітної плати (розрахункова або розрахунково - платіжна відомість): - внески до Пенсійного фонду за єдиним соціальним внеском (сума умовна) - податок з доходів фізичних осіб (сума у мовна)      
Нараховано на зарплату внески до Пенсійного фонду за єдиним соціальним внеском (сума умовна): - робітників основного виробництва; - загальновиробничого персоналу; - адміністративного персоналу; - працівників відділу збуту.   11178,00 13041,00 7452,00 2049,30
Відпущено сировину та матеріали (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів) - у цех №1 - у цех №2    
Нараховано амортизацію необоротних активів ( відомість нарахування амортизації) - верстата для виробництва продукції №1 - верстата для виробництва продукції №2 - машини для виробництва продукції №3 - верстата для виробництва продукції №4 - монтажних інструментів - будівлі цеху №2 - будівлі цеху №1 - адміністративного приміщення - калькулятора (100% вартості) - легкового автомобіля - комп’ютера (відділу збуту) - будівлі магазину     15,02 23,04 24,01 17,00 9,20 250,00 374,00 63,00 540,00 210,00 76,00 302,00
Витрати на електроенергію (рахунок): - цех №1 - цех№2 - адмінбудівля - торговельне приміщення Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)   75,00 43,00 32,00 54,00 40,80
Витрати на прибирання приміщень (акт виконаних робіт) - цех №1 - цех№2 - адмінбудівля - торговельне приміщення Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)     77,00 28,00 39,00 51,00 39,00
Використано матеріали для пакування продукції (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів)
Віднесено загальновиробничі витрати до (розрахунок розподілу загальновиробничих витрат) - виробничих витрат - собівартості реалізованої продукції 14515,52 ?
Оприбутковано з виробництва (акт оприбуткування готової продукції): - 10 одиниць продукції №1 (цех№1) - 5 одиниць продукції №2 (цех№1) - 20 одиниць продукції №3 (цех№2) - 10 одиниць продукції №4 (цех№2)
Реалізовано продукцію за попередньо оплатою Одержано передоплату від покупця (банківська виписка) Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна, товарно – транспортна накладна) Закрито рахунок податкових зобов’язань (податкова накладна) Відображено собівартість реалізованої продукції (відомість обліку готової продукції) Відображено залік заборгованостей (бухгалтерська довідка)      
Реалізація продукції з наступною оплатою Відображено доход при відвантаженні продукції покупця (накладна) Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) Списано собівартість реалізованої продукції (бухгалтерська довідка) Одержано оплату від покупця (банківська виписка)
Виплата зарплати за попередній місяць Перераховано в бюджет податок х доходів фізичних осіб (платіжне доручення, банківська виписка) Перераховано внески до пенсійного фонду за єдиним соціальним внеском (платіжне доручення, банківська виписка) Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати (банківська виписка, прибутковий касовий ордер) Виплачено зарплату (платіжна відомість, розрахунково – платіжна відомість) Депоновано невиплачену заробітну плату (відомість депонування заробітної плати) Повернено готівку на рахунок у банку (видатковий касовий ордер, банківська виписка)              
Надходження основних засобів як внесок у статутний капітал підприємства Одержано токарний станок як внесок до статутного капіталу підприємства від засновника – неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію (установчі документи, акт приймання – передачі основних засобів)  
Придбання малоцінного необоротного матеріального активу з наступною оплатою Одержано калькулятор (договір купівлі – продажу, накладна) Відображено суму податкового кредиту (податкова накладна) Введено калькулятор в експлуатацію (передано в бухгалтерію підприємства на підставі акта приймання – передачі основних засобів) Перераховано кошти постачальнику (платіжне доручення, банківська виписка)        
Виготовлення основних засобів із залученням підрядника Перераховано аванс на виготовлення комплекту металовиробів підряднику – платнику ПДВ (платіжне доручення, банківська виписка) Відображено суму податкового кредиту ( податкова накладна) Списано матеріали, використані на виготовлення металовиробів (накладна на відпуск матеріалів) Отримано виготовлені металовироби від підрядчика (акти виконаних робіт) Введено металовироби в експлуатацію (акт приймання – передачі основних засобів) Відображено закриття рахунка податкового кредиту (податкова накладна) Відображено закриття заборгованостей по підряднику (бухгалтерська довідка)              
Безоплатне отримання основних засобів Отримано безоплатно об’єкт основних засобів (акт приймання передачі основних засобів)      
Продаж основних засобів з одержанням авансу Одержано аванс за комплект монтажних інструментів (банківська виписка) Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) Введено в експлуатацію об’єкт основних засобів у зв’язку з продажем (списано залишкову вартість, акт приймання – передачі основних засобів) Відображено списання зносу (акт приймання – передачі основних засобів) Передано комплект монтажних інструментів покупцю (договір купівлі – продажу, накладна) Закрито рахунки розрахунків (бухгалтерська довідка) Відображено розрахунки за податковими зобов’язаннями (податкова накладна)              
Списання об’єкта основних засобів Виведено з експлуатації автомобіль у зв’язку з його крадіжкою (акт приймання передачі основних засобів) Відображено списання зносу (акт приймання – передачі основних засобів) Відображено суму збитків на позабалансовому рахунку (бухгалтерська довідка)        
Вибуття основних засобів у вигляді інвестиції у статутний фонд іншого підприємства Справедлива вартість основного засобу становить в т.ч. ПДВ Списано суму зносу будівлі цеху №1, яку буде передано до статутного капіталу іншого підприємства (акт приймання – передачі основних засобів) Передано об’єкт основного засобу (акт приймання – передачі основних засобів) Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) Відображено різницю між справедливою вартістю інвестиції і балансовою вартістю обладнання              
Передача в оренду основного засобу Відображено первісну вартість переданого об’єкту Відображено знос переданої в оренду частини будівлі магазину Нараховано податкові зобов’язання (податкова накладна) Отримано в касу підприємства аванс за перший місяць оренди (прибутковий касовий ордер) Нараховано орендну плату за поточний місяць (договір оренди, акт виконаних робіт, рахунок на оплату) Відображено закриття рахунка податкових зобов’язань (податкова накладна) Закрито рахунки розрахунків (бухгалтерська довідка) Здано готівку в банк (видатковий касовий ордер, банківська виписка)   7400,00 1301,40 217,00   1300,00   1300,00 217,00   1300,00 1200,00
Отримання в оренду основного засобу Отримано за договором операційної оренди об’єкт основного засобу (договір оренди, акт приймання – передачі) Нараховано орендну плату (договір оренди, акт виконаних робіт) Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) Сплачено орендну плату за поточний місяць (платіжне доручення, банківська виписка)   24000,00   450,00 90,00   540,00
Ремонт власних основних засобів (підтримання у робочому стані) Проведено ремонт автомобіля, яким користується адміністрація підприємства (акт виконаних робіт) Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) Оплачено ремонт автомобіля (платіжне доручення, банківська виписка)     520,00 104,00 624,00  
Поліпшення (модернізація) орендованого основного засобу Проведено модернізацію основного засобу (акт виконаних робіт) Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) Утворено необоротний актив „Поліпшення орендованого станка” (бухгалтерська довідка) Оплачено ремонт станка (платіжне доручення, банківська виписка)   630,00 126,00   630,00 756,00  
Віднесено витрати на рахунок фінансових результатів: - собівартість реалізованої продукції - адміністративні витрати - витрати на збут собівартість реалізованих необоротних активів - витрати від не операційних курсових різниць вартість списаних необоротних активів   ? ? ? ?   ?
Віднесено доходи на рахунок фінансових результатів: - від реалізації готової продукції - від операційної оренди активів - від операційної курсової різниці - від безоплатно одержаних оборотних активів - від реалізації необоротних активів - інші доходи від звичайної діяльності   ? ? ? ? ? ?
Визначено фінансовий результат: - прибуток від операційної діяльності - збиток від іншої діяльності   ? ?

 Завдання 3. На підставі даних журналу господарських операцій зробити записи в відповідні журнали – ордери бухгалтерського обліку.

Завдання 4. На підставі журналів – ордерів зробити записи в головну книгу підприємства.

Завдання 5.Використовуючи дані головної книги скласти оборотну відомість.

Завдання 6. За допомогою узагальнених показників в оборотній відомості скласти баланс підприємства.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты