Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. IV. Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  6. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  7. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  8. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  9. VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
  10. А) з положення безпосереднього зіткнення з противником

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського

Циклова комісія з напряму економіка та підприємництво

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійного вивчення дисципліни „МАКРОЕКОНОМІКА”

Для студентів ІІI курсу

спеціальність 5.03050801 «Бухгалтерський облік»

за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Розробник:

Викладач

Данилевська Інна Миколаївна

Миколаїв 2012

 

 

ЗМІСТ

Загальні положення…………………………………………………………..3

Зміст дисципліни……………………………………………………………...4

Самостійна робота студентів ………………………………………………..7

Вказівки до виконання самостійної роботи………………………………..9

Приклади розв’язування задач………………………………………………15

Список літератури……………………………………………………………26

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Макроекономіка досліджує закономірності, що характеризують розвиток економічних систем на макроекономічному рівні, визначення механізмів державного регулювання та факторів економічного зростання. Вона теоретично узагальнює поведінку основних суб’єктів економіки і формує наукові уявлення про механізм її функціонування, а також слугує основою концептуального обґрунтування державної економічної політики.

Метою дисципліни “ Макроекономіка ” є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Основні завдання дисципліни:

- вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій;

- ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки;

- набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.

Курс „Макроекономіка” вивчається на базі засвоєння студентами таких дисциплін навчального плану:

« Вища математика», «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка». Вона вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами: „Економічна історія” і „ Основи економічної теорії ”.У результаті вивчення курсу “Макроекономіка ” студенти повинні

знати:

· основні макроекономічні показники та індикатори макроекономічного розвитку;

· основні положення макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика;

· базові моделі макроекономічної рівноваги;

· механізми та інструменти макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціально-економічної.

Студенти повинні вміти:

· обчислювати основні макроекономічні показники;

· будувати графічні моделі макроекономічної рівноваги;

· застосовувати знання макроекономічних теорій та моделей до аналізу сучасної економічної політики.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 2; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты