Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСАМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Читайте также:
  1. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  2. V. Домашня робота
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. V. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИ
  5. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  6. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  7. Дипломна робота
  8. Для студентів зачної форми навчання
  9. Для студентів І курсу усіх спеціальностей
  10. Завдання 1. Проектна робота.

Самостійне вивчення матеріалу курсу здійснюється у таких формах:

- опрацювання лекційного матеріалу;

- опрацювання навчальної та навчально - методичної літератури;

- вивчення законодавчих актів, що регулюють макроекономічну діяльність;

- розв’язування задач по відповідних темах курсу;

- тестування для перевірки власних знань.

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ для самостійної роботи студентів

 

Найменування розділів, тем    
Самостійна робота (год)  
Тема1. Макроекономіка як наука  
Тема2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.  
Тема3. Ринок праці  
Тема4. Товарний ринок  
Тема5. Грошовий ринок  
Тема6. Інфляційний ринок  
Тема7. Споживання домогосподарств  
Тема8. Приватні інвестиції  
Тема9. Сукупні витрати і ВВП  
Тема10. Економічна динаміка  
Тема11. Держава в системі макроекономічного регулювання  
Тема12. Зовнішньоекономічна діяльність  
ВСЬОГО:  

 

Самостійна робота студентів здійснюється з використанням нижченаведених літературних джерел

Тема Джерело, номер в списку літератури [ сторінки ]
Тема1. Макроекономіка як наука 1, 2 [ 14-23 ], 4 [ 11-27], 5[12-30], 8[4-11], 9 [9-37], 13 [12-29]
Тема2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 4 [29-69], 8 [12-32], 9 [ 49-65]
Тема3. Ринок праці 2[46-70], 4[137-151, 181-196], 5 [193-235], 8 [36-47, 123-136], 9 [296-329], 13 [193-217]
Тема4. Товарний ринок 2 [93-141], 4[93-105, 168-179], 5 [50-87], 8 [48-58, 110-113], 9 [253-296], 13 [50-87, 179-192]
Тема5. Грошовий ринок 2 [70-93], 4[220-237], 5 [88-117], 8[113-122], 9 [366-389], 13 [89-110]
Тема6. Інфляційний ринок 2 [46-70], 4 [153-166], 5 [293-340], 8 [33-36], 9 [329-366], 13 [290-340]
Тема7. Споживання домогосподарств 4 [107-123], 8 [62-65], 9 [98-121]
Тема8. Приватні інвестиції 4 [123-137], 8 [65-71], 9 [121-141]
Тема9. Сукупні витрати і ВВП 8 [72-83], 9 [221-253]
Тема10. Економічна динаміка 2 [232-255], 4 [289-309], 5 [254-290], 8 [98-174, 138-158], 9 [141-165], 13 [254-299]
Тема11. Держава в системі макроекономічного регулювання 4 [71-92], 8 [84-96], 9 [402-418], 13 [354-399]
Тема12.Зовнішньоекономічна діяльність 2 [284-372], 4 [198-219, 251-289], 5 [354-472], 8 [160-174], 9 [435-509], 13 [407-477]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИСамостійна робота передбачає виконання студентом завдання практичної частини.

Студент розв’язує практичні задачі, перелік яких задано нижче, в таблиці 1. Номер варіанта визначається по списку у журналі.

Таблиця 1 - Перелік задач розрахункової частини самостійної роботи

№ варіанту № задачі

 ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ

Завдання 1. Розрахувати ЧВП за таких умов (грн.): споживчі видатки = 900, валові інвестиції = 230, видатки на відновлення зношеного капіталу = 90, державні видатки = 80, трансферти = 50, експорт = 90, імпорт = 130.

 

Завдання 2. Обчислити приріст реального ВВП в аналізованому році за таких умов: у базовому році реальний ВВП становить 2000 грн., в аналізованому році ВВП номінально збільшився до 2300 грн., а ціни зросли на 40%.

 

Завдання 3. Обчислити номінальний ВВП в аналізованому році за таких умов: у базовому році реальний ВВП = 1500 грн., в аналізованому році реальний ВВП збільшився на 6 %, а ціни — на 8 %.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты