Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДоручення
Доручення — це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії.

Доручення можуть видаватися на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, на представництво в органах суду, на розпорядження майном, здійснення банківських операцій тощо.

Розрізняють офіційні й особисті доручення. Офіційні доручення оформлюються організацією, підприємством тощо. Вони, у свою чергу, поділяються на разові, спеціальні й загальні. Разове доручення видається на виконання одноразової дії, найчастіше на отримання товарно-матеріальних цінностей. Спеціальне доручення уповноважує службову особу на здійснення (у межах певного періоду часу) однотипних вчинків, як-от: представництво в органах суду, здійснення господарських, транспортних, банківських операцій. Загальне доручення засвідчує право здійснення операцій, пов'язаних з управлінням майном.

Реквізитами офіційного доручення є:

· назва організації, що видає доручення (позначена на бланку або на штампі, проставленому у верхньому лівому куті аркуша);

· назва виду документа (Доручення);

· номер доручення і дата видачі;

· посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається доручення;

· назва організації, від якої мають бути отримані товарно-матеріальні цінності;

· номер і дата супровідного документа (наряду, рознарядки тощо);

· термін дії доручення;

· зразок підпису особи, якій видано доручення;

· назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей (паспорт, посвідчення);

· підписи службових осіб, що видали доручення;

· печатка організації, що видала доручення.

Наведемо зразок офіційного доручення.

 

ДОРУЧЕННЯ

Місто Київ 21 жовтня 2008 р.

Видане Закритим акціонерним товариством "Меридіан " у тому, що юрисконсульту Соболенкові Василю Васильовичу доручається вести у Шевченківському райсуді м. Києва громадянську справу з позову Кравченка Сергія Юрійовича про відшкодування збитків у зв'язку із профзахворюванням.

Для виконання представницьких функцій Соболенкові В.В. надаються такі права: визнати позов, заперечити позов, надати докази, отримати копії судових документів.

Доручення дійсне до 21 грудня 2008 р.

Генеральний директорЗА Т "Меридіан" Підпис О. Т. Хмара

ДОРУЧЕННЯ

Місто Київ 22 лютого 2008 р.

Видане Бойчуку Олексієві Івановичу, що мешкає за адресою: Київ-124, вул. Сенченка, буд. 8, кв. 77, у тому, що він уповноважується вести справи від імені ТОВ "Глорія " в усіх державних, приватних і громадських установах, підприємствах та організаціях, бути представником у правоохоронних органах, арбітражному суді, органах прокуратури, в органах судів загальної юрисдикції з усіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачеві, третій особі та потерпілому.

Для виконання представницьких функцій ТОВ "Глорія " надає

Бойчуку О. І. право подавати від імені товариства заяви, укладати угоди, отримувати необхідні довідки та документи, одержувати належне довірителю майно, розписуватися від імені товариства, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з цим дорученням.

Повноваження з цього доручення не можуть передаватися іншим особам.

Доручення дійсне протягом трьох років, а саме до

21 лютого 2011 року.

Генеральний директор

ТОВ "Глорія" Підпис О. П. Гайдук

 

Особисті доручення передають повноваження однієї особи іншій. Як правило, це доручення на одержання заробітної плати, поштового переказу і т. ін. Ось кілька зразків особистих доручень.ДОРУЧЕННЯ

Я, Петров Геннадій Васильович, доручаю вести справу з оформлення отримання квартири у кооперативі "Молодіжний " Рижову Вікторові Михайловичу.

 

25. 02. 2008 р. Підпис

Підпис Петрова Г. В. засвідчую:

Начальник ЖЕК № 5 Підпис О. О. Сніжко

25. 02. 2008 р.

 

ДОРУЧЕННЯ

 

Я, Гнатенко Іван Кирилович, доручаю отримати у бухгалтерії заводу належну мені зарплату за січень 2008 р. Любченку Василеві Васильовичу за його паспортом серії МА № 611554, виданим Печерським РУГУ МВС України у м. Києві 26 грудня 1995 р.

 

11. 03. 2008 р. Підпис

Підпис Гнатенка І. К. засвідчую:

Начальник відділу кадрів Підпис С. С. Гришко

 


Заява

 

Заява— це документ, що містить прохання або пропозицію. Заява може адресуватися установі чи посадовій особі. При складанні заяви необхідно дотримуватися такої форми:

· прізвище, ім'я, по батькові і посада особи чи назва організації, яким адресується заява;

· прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса заявника;

· назва виду документа (Заява);

· виклад прохання,пропозиції тощо;

· перелік документа, що додаються до заяви;

· дата;

· підпис.

Наприклад:

Директорові заводу "Супутник "

Краківському В. П.

технолога цеху № 14

Сидоряченка Сергія Сергійовича

Заява

Прошу звільнити мене з посади у зв'язку із вступом на денне відділення юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

 

25 серпня 2008 р. Підпис

Директорові ЗА Т "Сатурн "

Арутіну А. А.

виконроба будівельної дільниці № 2

Михайленка Олексія Івановича

Заява

 

Прошу надати мені кредит у розмірі 1000 (тисяча) гривень. Зобов'язуюсь повернути зазначену суму до 01 червня 2008 р.

 

17 лютого 2008 р. Підпис


Директорові ПТУ № 14

Василенкові В. І.

 

Півня Віталія Олександровича,

який мешкає за адресою:

030124, Київ-124,

вул. Гарматна, 25, кв. 46

Заява

Прошу прийняти мене на навчання в училище за спеціальністю електрозварник. У 2008 р. я закінчив середню школу № 105 м. Києва.

До заяви додаю:

1) атестат про середню освіту;

2) характеристику зі школи;

3) медичну довідку (форма №-086-У);

4) 4 фотокартки.

 

12 липня 2008 р. Підпис

Директорові школи № 46

Жовтневого району м. Києва

Пироговій Г. О.

Губенко Валентины Андріївни,

яка мешкає за адресою:

Київ–65, вул. Каблукова 8, кв. 30

Заява

Прошу Вас прийняти до 1-го класу мою доньку Губенко Світлану Миколаївну 2002 року народження.

Додаток:

1. Копія свідоцтва про народження.

2. Медична довідка.

 

15 липня 2008 р. Підпис

 


Розділ ІV

ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

4. 1 Службові записки

 

Службова записка— це документ, який використовується для вирішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також інформацію про проведення заходу, про хід виконання якогось завдання чи розпорядження керівництва, про будь-які порушення, виробничі досягнення тощо. Найпоширенішими видами службових записок є доповідна та пояснювальна записки.

Доповідна записка— це документ, в якому викладається інформація про ситуацію, що склалася, про наявні факти, про виконану роботу. Вона може містити пропозиції, висновки, прохання автора.

Внутрішні доповідні записки адресуються керівникові установи чи підрозділу, де працює укладач, зовнішні — керівникові вищої організації (установи). Складається цей документ за вказівкою керівника або з ініціативи автора.

Пояснювальна записка — це документ, який з'ясовує зміст окремих положень основного документа (плану, звіту, наказу, проекту тощо) або пояснює причини певного вчинку, події.

Службові записки містять такі реквізити:

1) назва структурного підрозділу;

2) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається записка

(у давальному відмінку);

3) посада, прізвище, ім'я та по батькові (або ініціали) укладача

(у родовому відмінку без прийменника від);

4) заголовок (Службова записка/Пояснювальна записка/Доповідна записка);

5) дата;

6) текст: описова частина і пропозиції;

7) посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис.

Наведемо зразки службових записок.

 


Дільниця № 5 Директорові ЗА Т "Сокіл"

Ясулайтісу В. А.

начальника дільниці № 5

Перетятька В. Ю.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

27. 02. 2008 р.

25 лютого 2008 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони дільниці № 5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець Березюк Петро Семенович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були напідпитку. На зроблені Березюкові П. С. зауваження щодо невиконання ним службових обов'язків, він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що охоронець Березюк П. С. грубо порушив вимоги інструкції з охорони об'єкта і заслуговує на суворе покарання.

Начальник дільниці № 5 Підпис В. Ю. Перетятько

Служба головного Директорові ВО "Рекорд "

інженера Клименку О. Я.

заступника головного інженера

Соколова Петра Петровича

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

13. 03. 2008 р.

 

На підставі Вашого розпорядження № 17 від 5 березня 2008 р. очолюваною мною комісією 11 березня 2008 р. перевірено зберігання матеріальних цінностей на складі № 2.

При перевірці виявлено:

1) приміщення складу № 2 не відповідає вимогам до зберігання виробів: у двох відсіках спостерігається підвищена вологість, відсутня належна вентиляція;

2) частина швейних виробів ( ЗО спортивних костюмів і 12 курток-штормівок) втратила товарний вигляд;

3) один із трьох відсіків, призначених для зберігання швейних виробів, заповнений малоцінним інвентарем;

4) документація з обліку товарів ведеться задовільно.

 

Підпис П. П. Соколов


Відділ Заступникові директора ЗА Т "Дніпро"

праці і зарплати Мироненкові С. С.

інженера відділу праці і зарплати

Малюги Г. О.

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

02. 12. 2008 р.

Прошу Вашого розпорядження щодо передплати газети "Праця і зарплата" на 2009 рік з метою оперативного ознайомлення працівників відділу із законодавчими актами та інформаційними матеріалами.

Підпис Г. О. Малюга

Начальникові БМУ-3

Бездітному В. К.

виконроба Слободянюка Р. Л.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

14. 12. 2008 р.

Доводжу до Вашого відома, що вже двічі, 9 і 13 грудня 2008 р., відправлений мною КамАЗ з причепом у робочий час не був завантажений на ДЕЗ.

Прошу вжити заходів.

 

Підпис Р. Л. Слободянюк

Директорові ПТУ№ 14

Кузьменкові В. Г.

викладача української мови і

літератури

Василишиної Марії Гнатівни

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

10 березня 2008 р.

06 березня 2008 р. студенти І курсу Іванчук Олексій, Мар'яненко Оксана, Сидоренко Ігор виступили на Шевченківському святі, яке проводилося у Київському педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Прошу відзначити цих студентів на загальних зборах училища за те, що вони підготували змістовні номери і гідно представили наш навчальний заклад на цьому заході.

Підпис

Склад № 2 Директорові ВО "Рекорд"

Клименкові О. Я.

завідувача складу № 1

Гуски Надії Василівни

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

12. 03. 2008 р.

11 березня 2008 р. комісією, що перевіряла умови зберігання матеріальних цінностей на складі № 2, було виявлено зіпсовані матеріальні цінності — ЗО спортивних костюмів і 12 курток-штормівок. Причиною пошкодження зазначеного товару стало протікання даху. Я неодноразово зверталася до керівництва підприємства з проханням полагодити дах, але й досі він перебуває в незадовільному стані.

Підпис Н. В. Гуска

Директорові Центру здоров 'я

Голосіївського району м. Києва

Іванову О. І.

лікаря Карпенка М. Ю.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

20. 04. 2008 р.

20 квітня 2008 р. я запізнився на роботу на 1 годину у зв'язку з тим, що на трамвайній лінії маршруту № 1 трапилася аварія і було припинено рух трамваїв. Іншого транспорту, що дублює цей маршрут, у моєму районі немає.

Прошу причину запізнення вважати поважною.

 

Підпис М. Ю. Карпенко


Дільниця № 2 Заступникові директора

ВАТ "Деметра"

Єрмакову В. М.

начальника дільниці № 2 Світличного П. В.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

20. 04. 2008 р.

Прошу виділити на 22 квітня 2008 р. самоскид і автонавантажувач для вивезення відходів виробництва з території дільниці № 2 на звалище. Вивезення має бути здійснене терміново, зважаючи на вимогу санепідемстанції Дніпровського району.

Підпис П. В. Світличний


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты