Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВитяг з протоколу
Читайте также:
  1. ВИТЯГ З ТАБЛИЦЬ КОМУТАЦІЙНИХ ЧИСЕЛ
  2. Завдання Кіотського протоколу
  3. РКЗМ ООН та Кіотського протоколу.

Витяг з протоколу — це копія частини протоколу. Як правило, у ньому відображається одне із розглянутих на засіданні (зборах) питань і відповідне рішення.

Реквізитами витягу з протоколу є такі:

· назва виду документа (Витяг з протоколу);

· номер відповідного документа;

· назва органу, засідання, наради;

· дата (переноситься з оригіналу протоколу);

· питання і текст з нього;

· підпис (переносять реквізит з оригіналу, але голова і секретар не підписуються);

· позначка про завірення (у правому верхньому куті аркуша).

Ось два зразки витягів з протоколу.

 

Витяг з протоколу № З

зборів колективу санітарно-технічної дільниці

Відкритого акціонерного товариства "Будівельник"

від 10 березня 2008 р.

 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови профкому підприємства Клочка С. С. про виділення для робітників дільниці двох квартир (двокімнатної і трикімнатної) у будинку по вул. Стеценка, 5.

 

УХВАЛИЛИ: надати у будинку по вул. Стеценка, 5 двокімнатну квартиру Петриківському Володимиру Миколайовичу, трикімнатну квартиру — Лисенку Роману Григоровичу.

 

Оригінал підписали:

 

Голова зборів (підпис) І. А. Шевченко

Секретар (підпис) В. П. Калина

 

Витяг з протоколу № 11

засідання профспілкового комітету фабрики "Смарагд"

від 17 листопада 2008 р.

 

СЛУХАЛИ: заяву робітниці цеху № 3 Василишиної О. Л. про те, що начальник цеху Цибуля О. О. відмовив їй у наданні відпустки у літній період.

 

УХВАЛИЛИ: виходячи з того, що Василишиній О. Л. необхідно оздоровити дитину шкільного віку, хвору на астму, що підтверджується довідкою лікувального закладу, зобов'язати начальника цеху № 3

Цибулю О. О. надати Василишиній О. Л. відпустку у літній період.

 

Оригінал підписали:

 

Голова профспілкового комітету І. С. Микитенко

Секретар С. П. Лапіна

 

Розділ VІ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛОВИХ ЛИСТІВ

Лист — це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією. Службові листи належать до основних засобів встановлення та підтримання офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами.

За тематичною ознакою (досить умовно) поділяють кореспонденцію на:· ділову;

· комерційну.

Комерційні листи фіксують укладення і виконання комерційної угоди. У них вирішуються питання збуту продукції (послуг) і постачання. До чисто комерційних видів ділової кореспонденції належать:

· листи-запити;

· пропозиції;

· листи-рекламації;

· відповіді на ці види листів.

Ділові листи вирішують організаційні питання, правові проблеми, а також питання економічних відносин кореспондентів. Ділові листи відрізняються різноманітністю форм: це може бути розписка, повідомлення, запрошення або протокол, рекламний проект, що викладаються на багатьох сторінках.

Ділова кореспонденція завжди має офіційний характер.

За функціональною ознакою ділові листи поділяються на ініціативні листи і листи-відповіді:

1) листи, що потребують відповіді:

· листи-прохання;

· листи-звернення;

· листи-пропозиції;

· листи-запити;

· листи-вимоги.

2) листи, що не потребують відповіді:

· листи-підтвердження;

· листи-нагадування;

· листи-попередження;

· листи-повідомлення;

· супровідні листи.

За ознакою адресата ділові листи поділяються на звичайні та циркулярні. Звичайний лист надсилається на одну адресу, циркулярний лист направляється з одного джерела на кілька адрес, як правило, підпорядкованих інстанцій (організацій).Діловий лист може відправлятися традиційною чи електронною поштою, факсимільним, телеграфним зв'язком тощо.

За структурними ознаками ділові листи поділяються на регламентовані (стандартні) і нерегламентовані (нестандартні). Регламентовані листи вирішують типові питання регулярних економіко-правових ситуацій. При їх складанні використовуються стандартні фрази, конструкції, стандартний формат паперу, реквізити тощо. Регламентовані листи мають чітко визначену структуру — вступ — мотивацію і основну частину.

Нерегламентований діловий лист являє собою авторський текст. Такий лист, порівняно з регламентованим, є менш формалізованим, може містити експресивні мовні елементи. У нерегламентованих ділових листах також використовуються шаблони, але зловживати ними не варто. У цьому жанрі офіційно-ділового стилю автор може продемонструвати своє вміння користуватися виразними засобами мови і неординарність викладу думок.

За композиційними особливостями ділові листи поділяються на одноаспектні й багатоаспектні. Одноаспектний лист розглядає одну проблему, питання, а багатоаспектний — кілька. Багатоаспектний лист може містити пропозицію, прохання й нагадування одночасно.

Обов'язковими реквізитами ділових листів є такі:

1) назва організації;

2) довідкові відомості про організацію;

3) дата документа;

4) реєстраційний номер документа;

5) посилання на номер і дату вхідного документа;

6) адресат;

7) текст документа;

8) підпис;

9) відмітка про виконавця.Реквізит "Назва організації" вказує адресанта. Це може бути організація, її структурний підрозділ. Довідкові відомості про організацію включають її адресу, номери телефонів, факсів, електронної пошти. Ці два реквізити ставляться у верхньому лівому куті аркуша.

Нижче ліворуч пишуть дату документа, яка позначається арабськими цифрами (02. 09. 2008 р.) або словесно-цифровим способом

(17 березня 2008 р.). Дата проставляється у день підписання документа. Реєстраційний номер документа — це його порядковий номер. Він ставиться під датою.

Посилання на номер і дату вхідного документа роблять у листах-відповідях.

Адресатом ділової кореспонденції можуть бути організації, їх структурні підрозділи, посадові і фізичні особи. Цей реквізит розташовується у правому верхньому куті листа. Назва організації та її структурного підрозділу має форму називного відмінка:

 

Харківська міська держадміністрація

ЗАТ "Будівельник",

бухгалтерія

 

Посаду, ім'я особи, якій адресовано документ, зазначають у давальному відмінку:

 

Директорові меблевої фабрики

"Смерека"

Клименкові В. В.

 

Якщо лист адресований не керівникові підприємства, а іншій посадовій особі, то її посаду і прізвище пишуть після назви підприємства:

 

ВАТ "Еврика",

начальникові планово-

економічного відділу

Петровій О. М.

 

Діловий лист відзначається стислістю, звичайно його обсяг не перевищує 1-2 аркушів. Текст ділового листа обов'язково включає звертання до адресата і комплімент — засвідчення ввічливості.

Під текстом ставиться реквізит "Підпис", до якого входять назва посади особи, яка підписала документ, її особистий підпис і його розшифрування.

Нижче ліворуч зазначається прізвище виконавця (укладача листа) та його телефон.

З усіма реквізитами діловий лист має такий вигляд:


 

Україна

ЖОВТНЕВА РАЙОННА РАДА Керівникові

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ВАТ "Будмеханізація"

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ вул. Разіна, 4

252057, м. Київ, пр. Перемоги, 41 а. 252044, Київ

Тел. 446-03-26

 

25.03.08413

На №_____від________

 

У зв'язку з підготовкою виконкомом телефонного довідника прошу Вас до 15. 04. 08 надіслати такі дані:

1. Повна назва підприємства з вказівкою поштового індексу і адреси.

2. Прізвище, ім'я, по батькові, домашній і службовий телефон таких посадових осіб:

· керівника та його заступників;

· головного інженера;

· головного бухгалтера;

· начальника відділу кадрів;

· чергового.

Інформація надсилається українською мовою.

 

Голова Підпис С. П. Куманчук

 

Вик. Сокирко Н. Г.

 

 

ТОВ "Спецкооперація" Харківський РВК

02068, м. Київ м. Києва

вул. Вербицького, 8

22. 07. 08 р. № 243

На № 2/1120 від 12. 07. 08 р.

 

На Ваш вих. № 2/1120 від 12. 07. 08 повідомляємо, що серед працівників підприємства юнаків 1990 року немає.

 

Заступник директора Підпис П. П. Маковей

 


Розділ VІІ

ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ФОРМУЛ

 

Ділове листування передбачає дотримання певних правил. Розглянемо основні з них.

1. Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості.

 

Найпоширенішими є такі звертання:

Шановний (ім'я та по батькові)!

Вельмишановний (ім'я та по батькові)!

Глибокошановний (ім'я та по батькові)!

Високошановний (ім'я та по батькові)!

Високоповажний (ім'я та по батькові)!

Шановний пане ...! (Шановна пані...! Шановні панове!)

Шановні колеги!

Шановний добродію!

 

У листі прийнято зазначати звання адресата чи вказувати його професію:

 

Високоповажний міністре!

Вельмишановний професоре!

Високоповажний пане прокуроре!

 

В українській мові звертання ставляться у формі кличного відмінка. Вживання у звертанні іменників у називному відмінку є ненормативним.

2. Першою частиною будь-якого листа є мотивація, що пояснює спонукальні мотиви, причини складання листа.

 

Стандартні вирази, що вказують на причину

 

Зважаючи на затримку оплати...

З огляду на неотримання рахунка-фактури...

У зв'язку з невідповідністю Ваших дій раніше прийнятій домовленості...

Внаслідок затримки отримання вантажу...

Враховуючи зміни цін на енергоносії,...

 

Стандартні фрази, якими підтверджується отримання листа (документів, повідомлення тощо)

 

Ми отримали Ваш лист від ________

(дата)

Підтверджуємо отримання Вашої телеграми...

Із вдячністю підтверджуємо отримання замовлення..

На підтвердження домовленості, досягнутої на попередній зустрічі, повідомляємо...

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты