Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПАРОДОНТ
Пародонт - комплекс тканин, які оточують зуб та мають генетичну і функціональну спільність: періодонт, ясна, кісткова тканина альвеолярного паростку і цемент кореня зуба.

Функції пародонту. Пародонт виконує наступні функції: бар`єрну, трофічну, рефлекторної регуляції жувального тиску, пластичну і амортизуючу.

Бар`єрна функція пародонту визначається:

1. Здатністю епітелію ясен до зроговіння (при запальних захворюваннях ця здатність порушується).

2. Особливостями будови і функції ясеневої борозни.

3. Великою кількістю і особливостями напрямку пучків колагенових волокон.

4. Наявністю тучних і плазматичних клітин, які відіграють роль у виробленні антитіл.

5. Тургором ясен.

6. Станом глікозаміногліканів сполучнотканинних утворень пародонту.

Трофічна функція обумовлена широко розгалуженою сіткою капілярів і нервових рецепторів.

Рефлекторна регуляція жувального тиску здійснюється завдяки численним нервовим закінченням (рецепторам). Завдяки існуванню в пародонті м’язевого рефлексу регулюється сила скорочення жувальної мускулатури в залежності від характеру їжі, стану рецепторів пародонту.

Пластична функція полягає в постійній регенерації тканин, втрачених при фізіологічних і патологічних процесах. Здійснюють її цементобласти, фібробласти. Відіграє роль також стан транскапілярного обміну.

Амортизуючу функцію виконують колагенові і еластичні волокна. Періодонтальна зв`язка захищає тканини зубної альвеоли, судини і нерви періодонту від травми.

Всі функції пародонту підтримують фізіологічну рівновагу між зовнішнім і внутрішнім середовищем, зберігаючи тим самим морфологічну будову пародонта.

Кровопостачання пародонту. Тканини пародонту постачаються артеріальною кров`ю із басейну зовнішньої сонної артерії, її гілками - верхньою і нижньою щелепною артерією. Є 3 зони судинної системи: ясенна, альвеолярна і верхівкова.

В яснах є прекапіляри, капіляри і відвідні гілки. Кожний ясеневий сосочок має 4-5 артеріоли, які в області основи ясеневого сосочку утворюють капілярні сплетення. Капіляри ясен в нормі мають форму капілярних петель (7-8 петель). При патологічних процесах в полі зору їх кількість досягає 25-30 петель. Структурними утвореннями мікроциркуляторного русла пародонтальних тканин є артерії, артеріоли, прекапіляри, капіляри, посткапіляри, венули, вени і артеріоло-венулярні анастомози.

Інервація пародонту. Здійснюється за рахунок гілочок зони сплетень другої і третьої гілок трійчастого нерва. В глибині альвеоли пучки діляться на 2 частини: одна йде до пульпи, інша - по поверхні періодонту паралельно головному нервовому стовбурі пульпи. Наявність великої кількості нервових рецепторів робить пародонт обширною рефлексогенною зоною.

Лімфатичні судини. В пародонті є розгалужена сітка лімфатичних судин, які супроводжують кровоносні судини і мають спільні колектори з венами. Відтік лімфи здійснюється в підборідні і підщелепні лімфовузли. Лімфатичні судини відіграють важливу роль в забезпеченні функціонування пародонту, особливо при його захворюваннях. При запаленні лімфатичні судини розширені і сприяють видаленню інфікованого матеріалу із ділянки пошкодження.

Студент повинен знати:

1. гістологічну будову пульпи та періодонту;

2. фізіологію пульпи і періодонту;

3. вікові зміни в пульпі і періодонті;

4. поняття пародонту;

5. функції пульпи, періодонту, пародонту;

 

Студент повинен вміти:

1. аналізувати гістологічну будову та хімічний склад пульпи і періодонту;

2. трактувати вікові зміни в пульпі і періодонті.

Завдання для самоконтролю знань-умінь (вихідний рівень).

1 рівень складності (α=І)

1. Різновид болю, що виникає в пульпі:

а) вісцеральний

б) протопатичний

в) каузалгічний

г) фантомний

д) таламічний

2. В якій тканині зубощелепної системи знаходяться окситаланові волокна?

а) в пульпі

б) в дентині

в) в яснах

г) в періодонті

д) в емалі

2 рівень складності (α=ІІ)

3. Сигнали болю з пульпи приймають нервові волокна:

а) симпатичні

б) аферентні безмієлінові

в) аферентні мієлінові

г) парасимпатичні

д) еферентні

4. Які структури включає пародонт?

а) цемент

б) дентин

в) ясна

г) кісткова тканина альвеолярного паростку

д) пульпа

е) періодонт

3 рівень складності (α=ІІІ)

Задача № 1.

Які клітини відносяться до ретикуло-ендотеліальної системи?

Задача №2

Які зміни відбуваються у пульпі зуба при дії несприятливих чинників?

Задача №3

Які бувають види дентиклів за розташуванням?

Еталони відповідей:

1 рівень складності (α=І)

1. Правильна відповідь: б).

2. Правильна відповідь: г).

2 рівень складності (α=ІІ)

3. Правильні відповіді: б), в).

4. Правильні відповіді: а), в), г), е).

3 рівень складності (α=ІІІ)

Задача № 1

До клітин РЕС відносяться: гістіоцити, плазмоцити, фібробласти, нейтрофільні гранулоцити, ендотеліоцити.

Задача №2

Вакуолізація одонтобластів, ретикулярна дистрофія, петрифікація, склеротичні та дистрофічні зміни в судинній сітці.

Задача №3

Вільнолежачі, пристінкові, облітеруючі, інтерстиціальні.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Реферат на тему: «Вікові зміни у пульпі та періодонті»

2. Виготовити таблицю «Схематичне зображення періодонту».

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты