Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКАНОНІЧНІ РІВНЯННЯ ПРЯМОЇ

Читайте также:
  1. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  2. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока ( ) з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням
  3. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння
  4. Виникнення системи національних рахунків і її порівняння з іншими економічними моделями
  5. ВІДСТАНЬ ВІД ТОЧКИ ДО ПРЯМОЇ
  6. Диференціальні рівняння вищих порядків
  7. Диференціальні рівняння другого порядку
  8. Диференціальні рівняння першого порядку.
  9. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ПЛОЩИНИ
  10. ДОСЛІДНА ПЕРЕВІРКА РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ

Нехай дано точку на прямій вектор , паралельній цій прямій. Складемо рівняння прямої. Нехай – довільна точка на прямій. Вектор паралельний вектору , який називається напрямним вектором прямої.

За умовою дістанемо рівняння

, (13)

яке називається канонічним рівнянням прямої.

Пряму можна визначити як результат перетину будь-яких двох площин із наведених далі трьох:

; ; .

Останні рівняння є рівняннями проекцій прямої відповідно на координатні площини

Якщо дано дві точки , на прямій, то за напрямний вектор можна взяти . Тоді рівняння прямої набере вигляду

. (14)

Якщо відомо канонічні рівняння (13), то з них можна вивести параметричні рівняння прямої. Нехай – коефіцієнт пропорційності векторів і , тобто .

З рівнянь

Маємо рівняння

, (15)

які називаються параметричними рівняннями прямої.

Коли параметр змінюється від до , точка , де визначаються рівнянням (15), пробігає всю пряму.

Скориставшись позначеннями

,

рівняння прямої можна записати у векторній формі

. (16)

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВІДСТАНЬ ВІД ТОЧКИ ДО ПЛОЩИНИ | ПРЯМА І ПЛОЩИНА У ПРОСТОРІ
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты