Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПсихологічний вплив підрозділяється на такі види.
Читайте также:
 1. Адміністративний примус, його види.
 2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 3. Валютний курс і фактори, що впливають на його формування
 4. Взаємний вплив атомів в молекулах.
 5. Види і вплив рушійних сил
 6. Вихідні дані для аналізу впливу трудових показників на обсяг товарообігу
 7. Вітер в порівнянні з іншими характеристиками фізичного стану атмосфери робить істотніший вплив на рух літака на усіх етапах польоту.
 8. Внутрішні фактори впливу
 9. Вплив англійського права на становлення правової системи США
 10. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат

1 . Інформаційно - психологічний.

2 . Психогенний.

3 . Психоаналітичний.

4 . Нейролінгвістичний.

5 . Психотронний ( психофізичний).

6 . Психотропний.

Інформаційно-психологічний вплив (або ідеологічний ) - вплив за допомогою слів, інформації в цілому. Основна мета - формування певних ідеологічних або соціальних ідей, поглядів, переконань. Це вплив на свідомість та підсвідомість особистості й населення з метою внесення змін у їхню поведінку та світогляд.

Інформаційний вплив - це організоване цілеспрямоване застосування спеціальних інформаційних засобів і технологій для внесення деструктивних змін у свідомість особистості, соціальних груп чи населення (корекція поведінки), в інформаційно-технічну інфраструктуру об'єкта впливу та (чи) фізичний стан людини. Інформаційний вплив варто поділити на інформаційно-технічний та інформаційно-психологічний впливи.

Психогенний вплив - викликаний шоковим впливом умов соціального життя і діяльності або якихось трагічних подій на свідомість людей або їх груп , в результаті чого вони виявляються нездатними раціонально мислити і діяти, втрачають нормальну орієнтацію в просторі і соціальному оточенні, відчувають стану афекту, депресії або страху, впадають у паніку, в ступор і т.д.

фізичним впливом на мозок людини, в результаті якого спостерігається порушення його нормальної нервово - психічної діяльності. Окремим, але вельми показовим випадком психогенного впливу виступає вплив кольору на психофізіологічні та емоційні стани праці.

Психогенний вплив являє собою психічний або фізичний вплив якихось явищ або подій на мозок, свідомість людини, при ньому спостерігається порушення вищої нервової діяльності: з’являється відчуття страху й паніки. Це обумовлено неузгодженістю функціональних систем психофізіологічної організації, тобто ламанням стереотипів при впливі різко зміненої аферентації з боку різних рецепторів. Чим більше в часі ця неузгодженість і чим менш підготовлена людина до впливу цього психогенного фактора, тим більше виражені психічні порушення.

Цей стан може виникати під впливом голографічних малюнків. Багато країн домоглися в цій сфері досить великих успіхів. Створені проекти лазерної графіки з поверхні землі і з космічної платформи.Психоаналітичний вплив - вплив на підсвідомість людини терапевтичними засобами, особливо в стані гіпнозу або глибокого сну. Існують також методи, що виключають свідомий опір як окремого індивіда, так і груп людей.

Психоаналітичний (психокорекційний) вплив являє собою вивчення (аналіз) підсвідомості людини й вплив на нього шляхом, що виключає опір на рівні свідомості (здійснюється в стані гіпнотичного сну). Однак сучасні технологічні досягнення дозволяють виключити опір з боку свідомості й у нормальному стані. Це дозволяє зробити комп’ютерний психоаналіз і комп’ютерну психокорекцію. При комп’ютерному психоаналізі здійснюється математичний аналіз реакцій організму, що виникають при дуже швидкому візуальному перегляді або звуковому прочитанні різних “стимулів”: слів, образів, фраз. У такий спосіб можна абсолютно точно визначити наявність у підсвідомості людини визначеної інформації й виміряти її значимість для конкретної особистості, знайти сховану мотивацію. Проаналізувавши отриману інформацію, при необхідності можна здійснювати психокорекцію (психорегуляцію), основним діючим фактором якої також служать ключові слова, образи, запахи (слова можуть перетворюватися за допомогою спектрального мовного сигналу).Найбільш зручна звукова регуляція психіки, при якій словесні навіювання в закодованій формі виводяться на будь-який носій звукової інформації (музику, мову або шум). Наприклад, людина може слухати музику, в якій утримується схована (не сприймана на свідомому рівні) команда, що постійно впливає на її підсвідомість.

Нейролінгвістичний вплив ( НЛП) - вид психологічного впливу, що змінює мотивацію людей за допомогою штучного внесення до їх свідомості спеціальних лінгвістичних програм, що ініціюють їх певне мислення, сприйняття та поведінку.

Нейролінгвістичний вплив – вид психологічного впливу, що припускає використання спеціальних прийомів, спрямованих на створення позитивної мотивації, психологічної корекції внутрішніх джерел поведінки й світогляду особистості людини.

Нейролінгвістичний вплив орієнтований на ідентифікацію й зміну переконань особистості при впливі на її світоглядні й емоційно-почуттєві стани (характеристики, що дозволяють удосконалювати, програмувати стани й поведінку людини в умовах практичної діяльності). Основним об’єктом даного виду впливу на людину є її мозок і контрольована ним діяльність, а основним засобом впливу виступають соціально продумані програми вербального і невербального впливу, що дозволяють змінювати світогляд, цінності особистості.

Психотронний вплив ( парапсихологічний, екстрасенсорний) - вплив інших людей, що здійснюється шляхом передачі інформації через позачуттєве (неусвідомлюване) сприйняття. Наприклад, ефект, викликаний колірними плямами, вбудованими в комп'ютерний вірус, позначений V - 666. Вірус здатний негативно впливати на психофізіологічний стан оператора ПК (аж до смертельного результату). Принцип його дії заснований на «феномені 25- го кадру», зміст якого закладається при сприйнятті на підсвідомий рівень психіки.

Психотронний вплив (парапсихологічний, екстрасенсорний) – вплив, що може здійснюватися за допомогою передачі енергії мислення через позачуттєве сприйняття і яке охоплює опосередковане свідомістю і процесами сприйняття дистантної взаємодії між живими організмами й навколишнім середовищем.

Телевізійні й інші масові сеанси екстрасенсорного впливу показують реальну можливість впливу на особистість. Досить часто при цьому використовуються технічні засоби, що сприяють посиленню впливу, передачі й контакту з індивідом. Даний вплив на об’єкт може бути пов’язаний з придушенням волі до опору, деморалізацією. Відомі факти роботи над створенням генератора частотного кодування мозку, високочастотних і низькочастотних генераторів, засобів впливу соціальною інформацією і т.п., які здатні викликати необхідні процеси в психіці людини, а отже впливати на її свідомість і поведінку.

Парапсихологія – це галузь науки, що вивчає псі-комунікації, тобто досліджує ті дистантні зв’язки живого організму з навколишнім середовищем, що одержали назву екстрасенсомоторних (оскільки вони діють на все крім органів чуття і мускульних зусиль). Поняття «псі» містить у собі екстрасенсорну перцепцію, тобто позачуттєве сприйняття й психокінез, під яким розуміється вплив на предмети й хід психічних процесів без мускульних зусиль або використання технічних засобів. У цілому ж принципової відмінності між предметами дослідження парапсихології і психотроніки немає. Відмінність виступає лише при порівнянні методів, засобів і цілей дослідження. Психотроніці властиве прагнення переважно до технічних і технологічних підходів і рішень, до розробки технічних аналогів досліджуваних феноменів, наприклад, психотронних генераторів, і, отже, концентрації великих зусиль, на роботах прикладного характеру. Процес екстрасенсорного впливу значно полегшується при використанні системи комунікацій: телефонного зв’язку, радіотрансляційних мереж тощо.

Психотропний вплив - вплив на психіку людей за допомогою медичних препаратів, хімічних або біологічних речовин, у тому числі пахучих речовин.

Психотропний вплив – це вплив на мозок і поведінку особистості шляхом введення в її організм різних препаратів, засвоєння яких відбивається на її вищій нервовій діяльності (у тому числі фармацевтичних препаратів, запахів).

Вплив препаратів на психіку людини добре відомий і вивчається вже досить довгий час. З урахуванням останніх досягнень не тільки в психології, але і «суміжних» науках (біології, нейро- і психофізіології, кібернетиці, психофармакології тощо) розробляються і продовжують удосконалюватися методи підпорогового впливу, методи психологічної індоктринації і конверсії, засоби місцевого психічного контролю й психопрограмування. Двадцять п’ять років тому був винайдений препарат «бі-зет», могутній психотропний засіб, що порушує соціальні зв’язки в групі-об’єкті застосування.

У даний час починають застосовуватися методики впливу запахів на людський мозок, розроблені А. Хіршем. Він стверджує, що певний сектор людського мозку обробляє й запам’ятовує ароматичну інформацію. Відповідно до його висновків, за допомогою різних запахів можна успішно впливати на людські емоції. Клінічні досліди також показали, що деякі запахи послаблюють активність головного мозку швидше, ніж сильні депресанти.

Перебудова психіки під впливом психологічного впливу може бути різною як за широтою, так і з тимчасової стійкості. За першим критерієм розрізняють парціальні зміни, тобто зміни будь-якої однієї психологічної якості (наприклад, думки людини про конкретні явища), і більш загальні зміни психіки, тобто зміни ряду психологічних якостей індивіда (або групи). За другим критерієм зміни можуть бути короткочасними і тривалими.

 1. Методи психологічного впливу.

Психологічний вплив може здійснюватися різними методами і основними інструментами, за допомогою яких виявляється вплив на свідомість і підсвідомість людей:

Метод психологічного впливу - сукупність психологічних прийомів і операцій щодо здійснення впливу на свідомість і підсвідомість людини або груп осіб. Виділяють такі методи психологічного впливу


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 51; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты