Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПЕРЕДМОВА. ІСТОРІЯ Держави ТА права України
ІСТОРІЯ Держави ТА права України

плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури

 

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

Донецьк - 2010

ББК: Х8 р. 30

Історія держави і права України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та са­мостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами кредитно-модульної системи): для студентів спеціальності «Правознавство» / Упор.: Л.О. Крутова, В.А. Рибалко. - Донецьк: ДонНУ, 2010. - 35 с.

 

 

Упорядники: Л.О. Крутова, канд. істор. наук, доц.

В.А. Рибалко, канд. істор. наук, доц.

 

Відповідальний за випуск В.А. Малига, канд.юрид.наук, доц.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

кафедри державно-правових

дисциплін

Протокол № 11 від 15.06.2010

 

 

© Донецький національний університет, 2010

© Л.О. Крутова, В.А. Рибалко, 2010


ЗМІСТ

 

Передмова  
I. Структура програми навчального курсу «Історія держави та права України»
II. Організація учбового процесу
III. Розподіл годин навчального курсу за кредитно – модульною системою
IV. Плани семінарських занять
V. Завдання для індивідуальної роботи студентів
VI. Завдання для самостійної роботи студентів
VII. Порядок оцінювання знань з історії держави та права України
VIII. Список учбової літератури
IX. Список рекомендованої літератури

 

 

ПЕРЕДМОВА

Навчальний курс «Історія держави та права України» - складова циклу фундаментальних і профорієнтаційних дисциплін. Вивчення його передбачає набуття знань про закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права на території України на всіх етапах еволюції суспільства. Пропонований навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими навчальними дисциплінами, як: «Історія України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Судові і правоохоронні органи України», «Конституційне право», «Історія римського права» та іншими.

Вивчення історії держави та права України здійснюється на основі кредитно-модульної системи, яка покликана забезпечити високий рівень знань студентів, вироблення в них навичок і вмінь самостійно вивчати й аналізувати сучасні процеси державо- і правотворення в Україні, підвищити конкурентоздатність майбутніх фахівців.

Учбовий курс «Історія держави та права України» викладається у першому семестрі. У відповідності з вимогами міністерства освіти і науки України навчальний план передбачає використання різних форм роботи. Крім прослуховування лекцій, студенти зобов'язані систематично готуватися до семінарських занять і своєчасно самостійно опрацьовувати частину програми.

Пропонована методичка складається з планів семінарських занять, завдань для індивідуальної та самостійної роботи студентів і списку літератури. Програма з історії держави та права України розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты