Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання по темі: Суспільно-політичний і державно-правовий розвиток України в 1917 - 1920 pp.

Читайте также:
  1. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  3. А)розвиток приносових пазух;
  4. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  5. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  6. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президентові України
  7. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр.
  8. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  9. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  10. Банківська система України

1. Дайте відповідь на запитання: яка форма правління була запроваджена в Росії з перемогою Лютневої революції ?

2. Розкрийте вплив Лютневої революції на державно-правовий розвиток України.

3. З’ясуйте: інтереси яких соціальних груп суспільства захищало законодавство Тимчасового уряду, а яких - ні.

4. Визначіть функції Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів 1917 – 1920 рр. Чи змінились вони у порівнянні з революцією 1905 - 1907 pp.?

5. Порівняйте процес становлення в Україні законодавства у добу Центральної Ради, Директорії, Павла Скоропадського і перші роки радянської влади. Розкрийте їх відмінність.

6. З’ясуйте, які положення Конституції УНР 1918 року і Законів про тимчасовий державний устрій України 1918 року близькі за змістом, а які суттєво відрізняються (Див: «Історія держави і права України: Навч. – метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. – Донецьк, 2003». – С. 370-380, 382-386).

7. Проаналізуйте зміст Декларації Української Директорії 1918 року, Універсалу Трудового Конгресу України від 28 січня 1919 року та закони Директорії: «Про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці», «Про Державну Народну Раду Української Народної Республіки» від 12 листопада 1920 року. З'ясуйте форму правління, що запроваджувалась в Україні, і напрям її еволюції. (Див.: «Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник / Упор: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 386 - 392, 397- 411).

8. Поміркуйте: чи забезпечувало законодавство Директорії виконання тих обіцянок, які вона оприлюднила, захопивши владу в Україні? Обґрунтуйте свою точку зору.

9. На підставі вивчення законодавства ЗУНР з’ясуйте основні проблеми будівництва національної держави в західноукраїнському регіоні (Див.: «Історія держави і права України: Навч.- метод. посібник / Упор.: В.А. Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 413 - 421).

10. Складіть схему державного устрою України за Конституцією УСРР 1919 року (Див.: «Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». – С. 423 - 430).

11. Як Ви вважаєте, чи мали історичний шанс вистояти в роки революції Українська Народна Республіка, Українська Держава та Західноукраїнська Народна Республіка? Обґрунтуйте свої висновки.12. Дайте відповідь на запитання: які принципові зміни відбулися в суспільному устрої України після встановлення радянської влади?

 

Завдання по темі: Держава і право України в умовах ліберальної політики більшовиків (1921 - 1928 pp.)

1. Розкрийте зміст понять: автономія, федерація, конфедерація.

2. Перелічіть конкретні пропозиції, які вносило керівництво Радянської України в процесі визначення основ майбутньої загальносоюзної держави радянських республік.

3. Як Ви гадаєте: чим була викликана необхідність проводити адміністративно-територіальну реформу в УСРР? Обґрунтуйте свою думку.

4. Порівняйте зміст «Положення про судоустрій УСРР» 1925 року і аналогічного положення 1922 року. З'ясуйте суть внесених змін. (Див.: «Історія держави і права України: Навч.-метод. посіб. / Упор.: В.А. Рибалко. - Донецьк, 2003». – С. 432 - 436).

5. Розкрийте головні завдання радянського права 1920-х років.

6. Охарактеризуйте права радянських громадян за Конституцією УСРР 1929 року. (Див.: «Історія держави і права України: Навч.- метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 436 - 453).7. Перелічіть кодекси, підготовлені у 1920-ті роки в УСРР.

8. Вкажіть зміни, внесені в цивільне право УСРР у зв'язку з запровадженням нової економічної політики більшовиків.

9. Розкрийте зміни, що торкнулися земельного і трудового права УСРР у зв'язку із запровадженням нової економічної політики.

10. Дайте відповідь на запитання: як визначалася мета покарань у Кримінальному кодексі УСРР?

11. Дайте визначення злочину і перелічіть види злочину за Кримінальним кодексом УСРР.

 

Завдання по темі: Держава і право України в умовах тоталітарно-репресивного режиму (1929 - 1940 pp.)

1. Розкрийте зміни, що відбулися в державному устрої УСРР у першій половині 1930-х років.

2. Проаналізуйте зміни в державному устрої УРСР другої половини 1930-х років. Які наслідки цих змін?

3. Розкрийте конституційні повноваження Верховної Ради УРСР на підставі тексту Конституції Радянської України 1937 року.

4. Порівняйте повноваження уряду Радянської України, визначені Конституціями України 1929 року та 1937 року. Прокоментуйте одержані результати аналізу.

5. Охарактеризуйте зміни в порядку формування, структурі та компетенції місцевих органів влад, які закріпила Конституція УРСР 1937року (Див.: «Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С.466 - 470).

6. Порівняйте основні права радянських громадян, закріплені Конституцією Радянської України 1937 pоку, з реаліями тогочасного приватного життя. Прокоментуйте результати свого аналізу.

7. Складіть схему судових органів республіки за текстом Конституції Радянської України 1937 року (Див.: « Історія держави і права України: Навч.- метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». – С. 470 - 472).

8. Прокоментуйте зміни, що сталися в галузі цивільного права УРСР після скасування нової економічної політики.

9. Перелічіть зміни, внесені в трудове право УРСР у зв'язку з проведенням індустріалізації.

10. Розкрийте зміни, внесені в колгоспне і земельне право УРСР під час проведення політики суцільної колективізації села.

11. Вкажіть правові акти кримінально-процесуальної сфери, що порушували соціалістичну законність і обмежували права радянських громадян.

 

Завдання по темі: Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 pp.)

1. Розкрийте особливості надзвичайного воєнного стану (Див.: «Історія держави і права України: Навч.- метод. посібник / Упор.: В.А.Рибалко. - Донецьк, 2003». - С 477 - 480).

2. Охарактеризуйте функції Державного Комітету Оборони. З'ясуйте, з якою метою створювалися міські комітети оборони.

3. Перелічіть, які вищі органи державної влади та управління УРСР приймали безпосередню участь в організації оборони країни та її визволенні від загарбників.

4. Розкрийте основні напрями діяльності місцевих органів державної влади УРСР в умовах війни.

5. Проаналізуйте «Акт відновлення Української держави» та Декларацію українського уряду від З липня 1941 р. (Див.: «Історія держави і права України: Навч.- метод. посібник / Упор.: В.А. Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 480 - 483).

6. Дайте відповідь на запитання: чи є підстави вважати владу, сформовану керівництвом ОУН (б), в повній мірі суверенною? Обґрунтуйте свою думку.

7. Перелічіть заходи, до яких вдавалися німецько-фашистські загарбники з метою ліквідації української держави.

8. Охарактеризуйте зміни, внесені в трудове право в роки Великої Вітчизняної війни.

9. З'ясуйте, як законодавство воєнного часу вдосконалювало організацію праці й зміцнювало трудову дисципліну в колгоспах.

10. Вкажіть нові склади злочинів, встановлені законодавством воєнного часу.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання по темі: Історія держави та права України як наука і навчальна дисципліна | Завдання по темі: Держава і право України в умовах післявоєнної відбудови (друга половина 1940-х – початок 1950-х років).
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты