Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Тема: Держава і право феодально роздробленої Русі. Галицько-Волинське князівство (30-ті роки ХІІІ – перша половина ХІV ст.)

1. Порівняйте державний лад Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Знайдіть спільне і відмінне в системі органів влади і управління.

2. Порівняйте джерела права Русі та Галицько-Волинського князівства: що їх єднає і що – відрізняє?

 

 

Тема: Формування української національної держави (середина XVII ст.)

І. Ознайомтесь з уривками «Березневих статей». (Див.: «Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник / Упор.: В.А. Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 291 - 299).

2. З'ясуйте, які права і вольності Україна зберігала, які втрачала, які були обмежені за московсько-українським договором 1654 р.

3. Дайте оцінку входження України до складу Російської держави в середині ХVІІ століття. .

 

 

Тема: Суспільно-політичний устрій і право України у складі Російської імперії після ліквідації української державності (кінець XVІІI – перша половина XIX ст.)

1. Складіть порівняльну таблицю адміністративно-територіального поділу Лівобережної України (Гетьманщини) другої половини XVІІ ст. і початку XIX ст.

2. Дайте відповідь на запитання: як вплинули зміни адміністративного устрою українських земель на реформування системи управління?

3. Складіть схему судових органів, що існували в українських землях Російської імперії в цей період.

4. Проаналізуйте результати кодифікації права Російської імперії.

 

Тема: Суспільно-політичний устрій і право українських земель Російської імперії в умовах утвердження і розвитку капіталістичних відносин (друга половина XIX ст.)

1. Складіть порівняльну схему соціально-класової структури українського суспільства першої та другої половини XIX ст.

2. Дайте відповідь на запитання: які нові тенденції показує дана таблиця?

3. Складіть схему місцевих органів управління, що існували в українських землях Російської імперії у другій половині XIX ст.

4. Складіть схему місцевих органів самоврядування, що виникли в українських землях Російської імперії внаслідок реформ другої половини XIX ст.

5. Складіть схему судових органів, що були утворені за реформою 1864 р.

6. Дайте відповідь на запитання: які зміни відбулися у кримінальному та кримінально-процесуальному праві в другій половині XIX ст.?

 

 

Тема: Суспільно-політичний устрій і право українських земель Російської імперії на початку XX ст. (1900 - лютий 1917 pp.)

1. Ознайомтесь з уривками з «Основних державних законів Російської імперії» 23 квітня 1906 року і розкрийте еволюцію форми правління в Російській державі. (Див: «Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник /Упор.: В.А. Рибалко. - Донецьк, 2003». - С. 330 -336).

2. Заповніть таблицю «Українські політичні партії Російської імперії початку XX ст.»:

 

№ п/п Назва партії Політична програма і методи діяльності партії
     

 

3. Заповніть таблицю «Російські політичні партії в Україні. Початок XX ст.»:

 

№ п/п Назва партії Політична програма і методи діяльності партії
     

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты