Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок складних трубопроводів
Читайте также:
  1. II. Розрахунок коротких трубопроводів
  2. III. Розрахунок розгалуженої мережі довгих трубопроводів
  3. Перевірочний розрахунок гідроприводу
  4. Приклад розрахунку мережі трубопроводів та підбору насоса
  5. Розрахунок водопровідної мережі
  6. Розрахунок мережі трубопроводів і підбір відцентрового насоса
  7. Розрахунок показників виробничої потужності
  8. Розрахунок споживання води
  9. Розрахунок та вибір гідроциліндрів

Під складними трубопроводами мають на увазі систему трубопроводів, що мають відгалуження, послідовні й паралельні з'єднання труб, кільцеві ділянки, змінну витрату й т.д.

а) б)

Рисунок 5.2

При послідовному з'єднанні трубопроводів різного діаметра (рис. 5.2, а) виходять із того, що повні втрати напору в трубопроводі дорівнюють сумі втрат напору на окремих його ділянках (hп = hп1 + hп2). Розрахунок таких трубопроводів доцільно робити графоаналітичним способом з використанням графіків залежності втрат напору від витрати (рис. 5.3, а). При цьому криву hn = f (Q) будують додаванням ординат кривих hn1 = f (Q) і hn2 = f (Q).

При розрахунку трубопроводів з паралельними ділянками (рис. 5.2, б) виходять із того, що сума витрат в окремих ділянках дорівнює повній витраті (Q1 + Q2 = Q) і що втрати напору у всіх ділянках однакові (hп1 = hп2). Залежність повної витрати Q на паралельній ділянці від втрат напору hn будується додаванням абсцис кривих hn1 = f (Q) і hn2 = f (Q) (рис. 5.3, б).

 

Рисунок 5.3

 

Якщо складний трубопровід, складається з декількох ділянок з послідовним і паралельним з'єднанням простих трубопроводів, то для того щоб побудувати характеристику потрібного напору складного трубопроводу, доцільно використати наступну методику:

- представити трубопровід у вигляді з'єднання простих ділянок;

- розрахувати й побудувати характеристики кожної простої ділянки трубопроводу;

- провести графічне додавання характеристик паралельних ділянок;

- провести графічне додавання характеристик послідовних ділянок.

Якщо подача рідини по трубопроводу здійснюється насосом із заданою характеристикою, то принцип розрахунку такого трубопроводу полягає в спільній побудові в координатах Н – Q лінії потрібного напору трубопроводу й характеристики насоса. Точка перерізу цих ліній відповідає робочому режиму.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты