Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини
Читайте также:
  1. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  2. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  4. Аналізатори людини
  5. Безпеки людини
  6. Біосфера Землі й життєдіяльність людини
  7. Будь який _______ за певних умов можуть створювати небезпеку для людини чи довкілля.
  8. Будь який _______ за певних умов можуть створювати небезпеку для людини чи довкілля.
  9. Буржуазна революція та творення буржуазної держави у Франції. Декларація прав людини і громадянина 1789 р.
  10. Валютний курс і фактори, що впливають на його формування

Параметри мікроклімату справляють безпосереднє вплив на самопочуття людини та її працездатність. Зниження температури за всіх інших однакових умов призводить до зростання тепло­віддачі шляхом конвекції та випромінювання і може зумовити пе­реохолодження організму.

Підвищення швидкості руху повітря погіршує самопочуття, оскільки сприяє підсиленню конвективного теплообміну та про­цесу тепловіддачі при випаровуванні поту. При підвищенні темпе­ратури повітря мають місце зворотні явища. Встановлено, шо при температурі повітря понад 30°С працездатність людини починає падати. За такої високої температури та вологості практично все тепло, що виділяється, віддається у навколишнє середовище при


2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва й у пооуті

випаровуванні поту. При підвищенні вологості піт не випаро­вується, а стікає краплинами з поверхні шкіри.

Недостатня вологість призводить до інтенсивного випарову­вання вологи зі слизових оболонок , їх пересихання та розтріску­вання , забруднення хвороботворними мікробами.

Вода та солі, котрі виносяться з організму з потом, повинні замішуватися, оскільки їх втрата призводить до згущення крові та порушення діяльності серцево-судинної системи.

Зневоднення організму на 6% викликає порушення розумо­вої діяльності, зниження гостроти зору. Зневоднення на 15-20% призводить до смертельного наслідку.

Втрата солі позбавляє кров здатності утримувати воду та викли­кає порушення діяльності серцево-судинної системи. За високої температури повітря та при дефіциті води в організмі посилено втрачаються вуглеводи, жири, руйнуються білки.

Для відновлення водяного балансу рекомендується вживати підсолену(0,5%NаС1) воду (4-5 л на чоловіка за зміну), білково-вітамінний напій. У жарких кліматичних умовах рекомендується пити охолоджену воду або чай.

Тривалий вплив високої температури у поєднанні зі значною вологістю може призвести до накопичення теплоти в організмі і до гіпертонії - стану, при котрому температура тіла піднімається до 38-40°С. При гіпертонії і, як наслідок, тепловому ударі, спостері­гаються головний біль, запаморочення,загальна слабкість, спот­ворення кольорового сприйняття, сухість у роті, нудота, блюван­ня, потовиділення. Пульс та частота дихання прискорюються, в крові зростає вміст залишкового азоту та молочної кислоти. Спо­стерігаються блідість, посиніння шкіри, зіниці розширені, часом виникають судоми, втрата свідомості.За зниженої температури , значної рухомості та вологості по­вітря виникає переохолодження організму (гіпотермія). На почат­ковому етапі впливу помірного холоду спостерігається зниження частоти дихання, збільшення об'єму вдиху. За тривалого впливу холоду дихання стає неритмічним, частота та об'єм вдиху зроста­ють, змінюється вуглеводний обмін. З'являється м'язове тремтін­ня, зовнішня робота не виконується і вся енергія тремтіння пере­творюється на теплоту. Це дає змогу протягом деякого часу зат­римувати зниження температури внутрішніх органів. Наслідком Дії низьких температур є холодові травми.


Я.І. Бедріи. Безпека життєдіяльності

Параметри мікроклімату спричинюють суттєвий вплив н продуктивність праці та на травматизм.

Вплив температури повітря на середню продуктивність праці наведена на графіку (рис. 16). 

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты