Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНормування параметрів мікроклімату
Читайте также:
  1. В якому з цехів підприємства виконують нормування тканини?
  2. Визначення конструктивних параметрів регулятора
  3. Визначення параметрів руху літаків на іко рлс.
  4. Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини
  5. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
  6. Забезпеченість підприємства оборотними засобами, їх нормування та економічна ефективність їх використання
  7. Засоби контролю основних параметрів
  8. Нормування вмісту шкідливих речовин у продуктах згорання органічного палива
  9. Нормування робочого часу.

Метеорологічні умови встановлюються залежно від характеру робіт згідно з СС 245-71 та ГОСТ 12.1.005-88 "Повітря робочої зони".

Оптимальні та допустимі метеорологічні умови на робочих місцях нормуються залежно від пори року, категорії робіт за важкі­стю та від характеристики приміщення за теплонадлишками.

Нижче наводяться оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням надлишків явного тепла, важкості викону­ваних робіт та періоду року.


2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва и у побуті

Таблиця З

Оптимальні та допустимі параметри метеорологічних умов для холодного періоду року при виконанні робіт середньої

важкості

 

 

 

Період року Категорія робіт Температура, °С Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с
Оптим. Допуст. Оптим. Допуст. Оптим. Допуст.
Холодний та перехідний Середньої важкості 18-20 17-22 40-60 0,2 0,3

Оптимальними вважаються такі умови праці, за котрих має місце найвища працездатність і гарне самопочуття. Допустимі мікрокліматичні умови передбачають можливість дискомфорт -них відчуттів, але таких, що не виходять за межі можливостей організму.

Для забезпечення нормальних метеорологічних умов на робо­чому місці розглянуті параметри мають бути взаємопов'язаними. За низької температури оточуючого повітря його рухливість по­винна бути мінімальною, оскільки підвищена рухливість повітря створює відчуття ще більшого холоду, недостатня рухливість по­вітря за високої температури — відчуття перегрівання.

Оптимальне для організму людини поєднання параметрів тем­ператури, відносної вологості та швидкості руху повітря стано­вить комфортність робочої зони.

Для умов роботи операторів відчуття теплового комфорту має місце при температурі близько 21°С, відносній вологості - близь­ко 60% та швидкості повітря - не більше як 0,2 м/сек.

При важкій праці температурна комфортність досягається при більш низькій температурі (до 15°С). Показники відносної воло­гості найсприятливіші в межах 40 — 60%. Комфортна швідкість повітря збільшується при підвищенні температури.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты