Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСередня швидкість переносу хмари НХР повітряним потоком, м/с

Читайте также:
  1. Ан - швидкість звуку на висоті Н.
  2. АН - швидкість звуку на висоті Н.
  3. Безпосередня і представницька демократія
  4. В інтервольному ряді абсолютних величин з рівними періодами часу використовуєтьсясередня арифметична проста.
  5. В шарі від поверхні землі до висоти переміщення центра хмари
  6. Вплив вітру на путню швидкість. Навігаційний трикутник швидкостей
  7. Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії
  8. Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії
  9. Можем ли все мы быть лучше «середняков»?
  10. Основи перевезення підрозділу залізничним, повітряним, водним транспортом ____ хв

 

  Швидкість вітру, м/с Відстань від місця аварії (ХНО), км
< 10 > 10 < 10 > 10 < 10 > 10
інверсія ізотермія конвекція
2,2 1,5 1,5 1,8
4,5 3,5
4,5 4,5
7,5
10,5

 

П р и м і т к а.

1. Через те, що хмара зараженого повітря може підніматися на значні висоти, де швидкість вітру більша, ніж над поверхнею землі, середня швидкість руху зараженого повітря буде більша, ніж швидкість вітру на висоті 1 м.

2. Інверсія і конвекція при швидкостях вітру понад 3 м/с спостерігається рідко.

Приклад

У результаті виробничої аварії на ХНО, розташованому на відстані 7 км від об’єкта, відбувся витік зрідженого аміаку. Метеоумови на момент витоку: ізотермія, швидкість середнього вітру 4 м/с. Визначити час наближення зараженого повітря до об’єкта.

Рішення

1. Відповідно до табл.28 і швидкості вітру 4 м/с визначається середня швидкість руху хмари зараженого повітря – v = 6 м/с.

2. Час підходу хмари зараженого повітря до об’єкта

 

 

За відсутності даних про швидкість руху хмари зараженого повітря допускається використовувати швидкість середнього (приземного) вітру.

Обмежені можливості існуючих засобів індивідуального (протигазів) і колективного захисту обумовлюють необхідність визначати в процесі оцінки хімічно небезпечних ситуацій тривалість (час) уражаючої дії НХР (ОР), табл. 29, а також допустиму тривалість перебування в засобах захисту шкіри (табл.31).

 

Т а б л и ц я 29

 

Тривалість випару НХР, год (при швидкості вітру 1 м/с)

 

Найменування НХР Умови зберігання НХР
ємність необвалована ємність обвалована
Хлор 1,3
Фосген 1,4
Ціанистий водень 3,4
Аміак 1,2
Сірчаний ангідрид 1,3
Сірководень

 Для швидкостей вітру, більших за наведені в табл. 29, уводяться поправочні коефіцієнти, табл. 30.

 

Т а б л и ц я 30

 

Швидкість вітру, м/с
Поправочні коефіцієнти 0,7 0,55 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,2

 

Тривалість уражаючої дії НХР (ОР) багато в чому залежить від фізичних властивостей отруйних речовин, умов їх збереження та застосування, швидкості вітру, тривалості випару. Тривалість випару деяких НХР наведена в табл.29.

Допустима тривалість перебування людей у засобах захисту шкіри (ізолюючого типу) визначається з метою попередження перегріву організму людини (теплового удару), табл.31.

 

Т а б л и ц я 31

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 17; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поправочні коефіцієнти впливу швидкості вітру на глибину поширення зараженого повітря | Методи й засоби виявлення та виміру іонізуючих випромінювань, небезпечних хімічних і отруйних речовин
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты