Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаV Загальні організаційно-методичні вказівки
Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. IV. Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  6. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  7. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  8. А) Загальні положення
  9. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

 

для проведення практичного заняття

з дисципліни «Військова підготовка»

розділ «Загальна тактика»

 

Тема 5.Основи наступу і оборони механізованих (танкових) підрозділів

Заняття 2.Підготовка і ведення оборони механізованими (танковими) підрозділами

 

Навчальний час – 2 години

 

 

РОЗРОБКУ СКЛАВ: РОЗГЛЯНУТА І СХВАЛЕНА

старший викладач на засіданні кафедри тактики та ЗВП

Наконечний П.А. «___» _______________ 201__ р.

Протокол №

 

 

м. Київ

І. Мета заняття

Студентам доповісти:

 

1. Порядок зайняття вогневих позицій відділення, БМП(БТР), танка, взводу при переході до оборони.

2. Порядок роботи командира щодо підготовки і ведення оборони механізованими (танковими) підрозділами у системі наземної оборони та охорони аеродрому.

3. Практично, на місцевості показати порядок зайняття вогневих позицій мвід., взводу, БМП(БТР), танка та порядок облаштування окопів для о/с і БТТ.

 

ІІ. Навчальні питання

1. Підготовка і ведення оборони відділення (танка), взводу, роти.

2. Оборона відділення (танка), взводу, роти в особливих умовах.

3. Принцип побудови наземної охорони та оборони аеродрому.

 

ІІІ. Матеріальне забезпечення заняття

Викладача:

 

1. План проведення заняття та методична розробка

2. Схеми, картка вогню відділення, ВОП, РОП

3. Креслярські приладдя

4. Кольорова крейда

5. Кодоскоп

6. Слайди

7. Ганчірка

8. Вказівка

Студента:

1. Робочий зошит

2. Лінійка офіцерська, циркуль-вимірювач, простий олівець, гумка, кольорові кулькові ручки(чорний, синій, червоний та зелений кольори).

IV. Методичне забезпечення та література

1. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, танк).

2. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІ (батальйон, рота).

3. Посібник «Загальна тактика ФВП НАУ – 2006 р.»

4. Навчальний посібник «Загальна частина», частина ІІ. «Основи загальновійськового бою. Взвод у бою.», Житомир – 2003 р.


V Загальні організаційно-методичні вказівки

Заняття з теми «Основи наступу і оборони механізованих (танкових) підрозділів» заняття 2 «Підготовка і ведення оборони механізованими (танковими) підрозділами» необхідно починати з ознайомлення студентів з актуальністю даної теми та її значення у системі підготовки офіцерів запасу, перерахувати навчальні посібники і приладдя, які студенти повинні мати на заняття. Ця коротка вступна частина повинна бути проведена викладачем з особливим умінням.Попутно з усним викладанням матеріалу, викладач робить записи на класній дошці, демонструє плакати, стенди, показує кадри на екрані за допомогою проекційної апаратури. Оформлення дошки повинно служити прикладом штабної культури для студентів.

Кожен малюнок, запис викладач зобов’язаний при підготовці до занять добре обміркувати, вони повинні бути наочні і розміщенні на дошці у відповідній послідовності, всі малюнки, записи необхідно виконувати без переробок і виправлень, записи вести чітко.

При кресленні на дошці не переривати пояснення і не креслити мовчки, не закривати собою дошку. В ході заняття вимагати від студентів робити записи у робочих зошитах (креслень, коротке викладання основних питань і розв’язання прикладів)

Визначаючи студентам завдання на виконання практичних робіт (графічних робіт) викладач повинен дати вказівку щодо порядку їх оформлення, особливу увагу необхідно звертати на грамотне, чітке і коротке оформлення студентами завдань, креслень.Оцінка кожної виконаної роботи проводиться з урахуванням якості її оформлення (за Положенням кредитно-модульної системи)

У вступі:

- прийняти рапорт чергового про готовність взводу до заняття

- перевірити наявність слухачів, матеріальне забезпечення заняття

- доповісти назву, номер теми і заняття та навчальні питання(записати на дошці мету) та актуальність теми

- методом діалогу провести контроль засвоєння студентами навчального матеріалу попередньої теми

Показати. зв’язок даної теми з попередніми і наступними заняттями:

В основній частині заняття:

- доповісти зміст навчальних питань

- під час викладу матеріалу перевірити методом діалогу правильність усвідомлення і засвоєння слухачами навчального матеріалу

- основні та статутні положення дати під запис.

На закінчення заняття:

- методом діалогу повторити основні положення заняття

- оцінити роботу слухачів

- відповісти на запитання слухачів

- дати завдання на самостійну роботу.

 

Вимоги щодо вивчення теми:

В результаті вивчення теми студент зобов’язаний :

 

Знати:

- порядок роботи командира відділення, взводу щодо підготовки о/с, бойової техніки, зброї до оборони.

- порядок ведення оборони відділенням, взводом в різних умовах і в різні пори року.

- основи підготовки і ведення охорони і оборони аеродрому.

 

Вміти:

- готувати бойові графічні документи при підготовці і веденні оборони картку вогню відділення, схему опорного пункту взводу.- вибирати місцевість для облаштування позиції відділення, опорного пункту взводу, вогневих позицій для БМП(БТР) танка та інших вогневих засобів.

- управляти взводом під час ведення оборони та своєчасно впливати на зміну обстановки в ході оборонного бою.

 

Актуальність заняттяполягає в тому, щоб студенти усвідомили як правильно застосувати теоретичні положення бойових статутів СВ, Ч-ІІІ, Ч-ІІ при організації і веденні оборонного бою в різних умовах і в різні пори року і доби. Засвоїли основи організації і взаємодії між підрозділами в ході ведення оборонного бою.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты