Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства
Читайте также:
  1. А також підклас асоціативних сутностей - позначення.
  2. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  3. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  4. Аналіз асортименту і структури продукції.
  5. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  6. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  7. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  8. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  9. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  10. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу

 

Проаналізувати відповідність внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім на прикладі компанії Sumsung використовуючи метод SWOT – аналізу. Провівши аналіз, зробимо відповідні висновки.

Метод SWOT – аналізу передбачає визначення сильних та слабких сторін діяльності Lenovo, а також потенційних можливостей та загроз, які чекають на компанію на ринку. Це дозволить оцінить внутрішні сили та її слабкості із зовнішніми можливостями, що надає ринок. Отже, складаємо SWOT – аналіз даної компанії.

Сильні сторони:

1) Інновації та дизайн;

2) Активна роль маркетингу;

3) Висока якість продукції;

4) Великий асортимент продукції,що випускається;

5) Компанія стала одним із світових лідерів у сфері репутації;

6) Низькі витрати на виробництво;

Слабкі сторони:

1) Порушення патенту;

2) Відсутність власної ОС та програмного забезпечення;

3) Зосередженість на занадто великій кількості продукції;

4) Основні конкуренти є також найбільшими покупцями;

Можливості:

1) Зростання ринку планшетів;

2) Зростання продажів за рахунок одного банкрутства одного із головних конкурентів;

3) Отримання патентів за рахунок придбань;

4) Маркетингові заходи - участь у тендерах на забезпечення подарунками шкіл, дитячих будинків тощо, акції;

5) Зростання ринку в Індії;

Загрози:

1) Насичені ринки в розвинених країнах;

2) Велика кількість компаній-конкурентів;

3) Швидкі технологічні зміни;

4) Порушення патентів;

5) Цінові війни;

Для визначення найбільш важливих факторів (КУ) складаємо таблицю (табл. 3.1)

 

Табл. 3.1 – SWOT – аналіз компанії «Sumsung»

  Ринкові можливості Ринкові загрози Сер. знач.
     
Сильні сторони 3.3
3.6
3.4
3.0
3.0
3.3
Слабкі сторони 2.4
2.4
2.9
1.5
    3.0 2.4 3.3 2.1 3.6 3.5 3.4 2.5 1.7 3.3 2.88

 По даному підприємству інтегральна оцінка становить: К=2.88. Це свідчить, що на цьому підприємстві більше «за» ніж «проти» щодо відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім та реалізації напрямку. Звірялися ми згідно таблиці 3.2 - таблиця рішень, щодо відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім та можливості реалізації відповідного напрямку.

 

Таблиця 2.1 – Таблиця рішень, щодо відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім та можливості реалізації відповідного напрямку.

Значення відповідного коефіцієнта впевненості Висновок про відповідність внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім
Повна впевненість у відсутності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім. реалізувати напрямок не можна, умови відсутні.
Більше «проти», ніж «за» щодо відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім та реалізації напрямку
Більше «за», ніж «проти» щодо відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім та реалізації напрямку
Внутрішні можливості підприємства майже відповідають зовнішнім. Майже напевно можна реалізувати напрямок
Повна впевненість у відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім. Є всі умови для реалізації напрямку і повна впевненість в успіху.

 Сильними сторонами ( проранжованими за значущістю) фірми

«Sumsung» є:

1) Активна роль маркетингу;

2) Висока якість продукції;

3) Інновації та дизайн, а також низькі витрати на виробництво;

4) Великий асортимент продукції,що випускається і плюс до цього компанія стала одним із світових лідерів у сфері репутації.

Слабкі сторони «Sumsung»:

1) Зосередженість на занадто великій кількості продукції;

2) Порушення патенту та відсутність власної ОС та програмного забезпечення;

3) Основні конкуренти є також найбільшими покупцями.

Ринкові загрози:

1) Насичені ринки в розвинених країнах;

2) Велика кількість компаній-конкурентів;

3) Цінові війни;

4) Швидкі технологічні зміни;

5) Порушення патентів.

Рикові можливості:

1) Зростання ринку в Індії;

2) Отримання патентів за рахунок придбань;

3) Зростання ринку планшетів;

4) Зростання продажів за рахунок одного банкрутства одного із головних конкурентів;

5) Маркетингові заходи - участь у тендерах на забезпечення подарунками шкіл, дитячих будинків тощо, акції;Отже, наш інтегральний показник дорівнює 2.88, що говорить про те, що у компанії більше за аргументів, ніж проти у відповідності внутрішніх можливостей зовнішнім. Дана фірма повністю і дуже вдало використовує свої сильні сторони, про що говорить її популярність, рентабельність і якість. Звісно вона має і певні мінуси, які пов’язані в більшій мірі з кількістю продукції, яку випускає корейська зірка, а також в тому, що іноді дана компанія нехтує чесністю і порушує патент ( випадок з Apple). Проте такі порушення не багато разові. Важливо сказати і про конкуренцію, яка теж грає свою роль у розвитку компанії вона є як і негативним фактором, так і позитивним, адже провокує компанію до інновацій. Також мінусом фірми є те, що «Sumsung» не має власного виробництва програмного забезпечення. Даний мінус можна компенсувати купівлею патенту на виробництво ОС та іншого програмного забезпечення, звісно, якщо це буде вигідно.

Важливо додати і про можливості та загрози для компанії. Можливістю є відкриття ринку в Індії, збільшення ринку планшетів та придбання патентів. Це тільки підніме репутацію фірми та її рентабельність. Також можна застосувати різноманітні акції які можливо спровокують споживачів до дій.

Із загроз важливо відмітити звісно ж конкуренцію, насиченість ринку, війну цін та швидкі зміни в технологіях виробництва. Проте всі ці від’ємні фактори можна нівелювати, якщо у фірми гарно налаштована маркетингова політика.


 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты