Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІІ. Представити організаційно-управлінську структуру служби управління персоналом одного з підприємств м. Кривого Рога
Опис ходу ділової гри

Розподіл ролей в діловій грі здійснюється таким чином. В грі беруть участь десять студентів. Кожний студент виконує роль одного з начальників перерахованих вище функціональних підрозділів і роль керівника організації. В ході гри студент проставляє символи по кожній з функцій, виконуваних відділом управління персоналом, визначаючи ступінь участі очолюваного їм відділу у виконанні цих функцій. Те ж саме робить і студент, що виконує роль керівника організації. Якщо у виконанні тієї або іншої функції якійсь відділ не приймає участі, то клітинка залишається порожньою. Після внесення символів в таблицю, студенти обговорюють одержані результати і ухвалюють рішення про остаточний варіант схеми функціональних взаємозв'язків.


Схема функціональних зв`язків відділу управління персоналом з іншими підрозділами організації

Перелік функцій відділу управління персоналом Функціональні підрозділи і посадові особи
1. Підбір та розстановка кадрів                      
2. Складання плану потреби в персоналі                      
3. Оформлення прийому, переміщення, звільнення працівників                      
4. Вивчення причин плинності кадрів                      
5. Контроль за правильним використанням персоналу                      
6. Формування резерву кадрів і його навчання                      
7. Ведення обліку особистих справ                      
8. Оформлення документації для заохочення працівників                      
9. Заповнення трудових книжок                      
10. Робота по професійному просуванню кадрів                      
11. Розгляд листів, скарг, заяв                      
12. Створення трудової мотивації персоналу                      
13. Вдосконалення стилю і методів роботи з персоналом                      
14. Аналіз професійного, вікового, освітнього складу персоналу                      

 

Умовні позначення:

1.Юридичний відділ 7. Лабораторія соціологічних досліджень

2.Служба безпеки 8. Бухгалтерія

3.Канцелярія 9. Другий відділ (військовий облік)

4.Фінансово-економічний відділ 10. Начальник відділу управління персоналом

5.Відділ обслуговування 11. Керівник організації

6.Відділ управління персоналом

 


ІІ. На рис. 1 і 2 приведені схеми організаційної структури системи управління персоналом організації. Одна з них сформувалася до 1990-х років, інша є сучасною.

Завдання:

1. В чому полягає принципова відмінність представлених на малюнках схем організаційної структури управління персоналом організації?

2.Чи змінився склад функцій системи управління персоналом в сучасних умовах?

3.Що змінилося в змісті функцій системи управління персоналом?

 

ІІІ. Представити організаційно-управлінську структуру служби управління персоналом одного з підприємств м. Кривого Рога

 

IV. Визначення логічної послідовності виконання функцій

Початковими данимидля вирішення задачі є перелік функцій служби управління персоналом, причому цей перелік складений у вільній послідовності без дотримання логічного взаємозв'язку між функціями.

Перелік функцій служби управління персоналом:

• забезпечення потреби в персоналі;

• використання персоналу;

• аналіз маркетингової інформації;

• розробка системи цілей управління персоналом;

• визначення змісту праці на кожному робочому місці;

• вибір шляхів покриття потреби в персоналі;

• адаптація персоналу;

• визначення функцій і організаційної структури служби управління персоналом;

• формування системи управління персоналом;

• планування якісної і кількісної потреби вперсоналі;

• відбір персоналу;

• визначення потреби в персоналі;

• виробнича соціалізація персоналу;

• мотивація трудової діяльності;

• управління кар'єрою персоналу;

• вивільняється персоналу;

• визначення змісту і процесу мотивації;

• ділова оцінка персоналу;

• використання грошових і негрошових спонукальних систем;

• розвиток персоналу;

• організація навчання персоналу.

 

Постановка задачі. Студенти повинні розставити перераховані функції в логічній послідовності, згрупувавши їх в окремі функціональні підсистеми.

 

V.Заповнення робочих документів працівника відділу кадрів, а саме розпорядчих документів з особового складу

 

 


Рис.1. Організаційна структура служби управління персоналом


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты