Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правопис голосних.
1. Чергування о, е з і.

Чергування о, е з і — одна з найхарактерніших рис української мови, яка відрізняє її від російської та інших слов’янських мов. Чергування О, Е у відкритому складі з І у закритому складі на письмі передається відповідно до вимови, але має ряд особливостей.

Правило Приклади, вправи
1. О, е переходять в і у відмінкових формах та похідних частинах мови, утворених від:  
1) іменників однини: ніч — ночі — ночувати — нічний, піч — печі — печений, овес — вівса — вівсяний.
Утворіть родовий відмінок однини: річ, лід, піт, хміль, вісь, камінь, сіль, захід, кінь, промінь, окріп, осінь, ослін, водопій, захід, певність, частокіл, рік, вечір, лід, гомін, хутір, хрін, ріг, рід, колір, спокій.
2) іменників множини: ніч — ночей, піч — печей.
Утворіть родовий відмінок множини: школа, вівця, гора, коса, хвіст, нога, віз, потік, корова, село, двір, коза, ворота, колесо, бджола, лебідь.
3) прикметників: у майбутньому — у майбутнім, воля — вільний.
Утворіть прикметники: у теперішньому, у завтрашньому, стіл, грім, корінь, лебідь, сокіл.
4) присвійних прикметників: Василь — Василів — Василевого.
Утворіть присвійні прикметники: Іван, Віктор, Ігор, Дмитро, Сергій, Олексій, Олег, Роман, Петро.
5) власних назв: Харків — Харкова — харківський.
Утворіть родовий відмінок однини та прикметники: Глухів, Київ, Канів, Кишинів, Фастів, Чернігів.
6) числівників: сім — семи — сьомий.
Утворіть граматичні форми за зразком: шість, вісім, сімсот, вісімсот, шістсот.
7) займенників: мій — мого — моїм.
Утворіть граматичні форми за зразком: твій, свій, іхній.
8) дієслів: несе — ніс — носити, веде — вів — водити.
Утворіть граматичні форми за зразком: плете, росте, бреде, веде.
9) у формах іменників на -оро-, -оло-, -ере-, -еле-: борода — борід — борідка; ле: джерело — джерел — джерельце, дерево — дерев — деревце.
Утворіть граматичні форми за зразком: болото, борона, голова, сторона, береза, ворота, дорога, долото, череда.
2. При словотворенні: воля — вільний, західний — заходити.
Утворіть граматичні форми за зразком: воля, рід, ніс, будівельник, зріст, робітник, підніжжя, гора.
3. У дієсловах: вигребти(докон. вид) — вигрібати(недокон. вид).
Утворіть граматичні форми за зразком: замести, заплести, забрести, випекти, наректи, зберегти, загребти, виволокти, викоренити, спостерегти, зачепити, затекти.
4. У дієсловах із суфіксом –ува-, -юва- та похідних іменниках на -нн(я), коли наголос падає на кореневийі: затесати — затісувати — затісування, чекати — очікувати — очікування; але: вивершувати, прищеплювати, потребувати.
Утворіть граматичні форми за зразком: завертіти, підперезати, виполоскати, викоренити, набрехати.
5. О ® а у дієсловах: котити(нерозчленована одноразова дія) — катати(повторювана багаторазова дія); але: простити — прощати.
Утворіть граматичні форми за зразком: гонити, схопити, допомогти, скочити, клонити, ломити; вимовити, заспокоїти, установити.

 

 

2. О, е у закритому складі.

Правила Приклади, вправи
О, е у закритому складі не переходять в і:
1. Коли вони випадні або вставні: вікно — вікон, початок — початку; але: мох — моху, лоб — лоба, рот — рота, лев — лева.
Утворіть граматичні форми за зразком: день, Інгулець, сон, хлопець, серпень, ранок, сотня, зерно, ранок, орел, ребро, кінець, арка, свинець, марка, папка;парта, форма, сакля.
2. Між приголосними у групах -ор-, -ер-, -ов-: торт — торта, хорт — хорта; але: погірдливий-погорда.
Утворіть граматичні форми за зразком: смерть, вовк, шовк, торг, дерть, шерсть.
3. У групах -оро-, -оло-, -ере-, -еле-: золото, олово, терен; але: моріг, поріг, сморід, просторінь.
Утворіть граматичні форми за зразком: мороз, солод, голод, холод, ворог, город, берег, зелень, перепілка, шелест; поріг.
4. О, е у префіксах воз-, роз-, без-: возвеличити, розкрити, безславний.
Вставте пропущені літери: в...знесіння, р...зкриття, р...змивання, б...зтурботний, в...скресіння, б...ззаперечний, р...ззброїти.
5. О, е в суфіксах -очк-, -оньк-, -тель-, -еньк-, -есеньк-: дівчинонька, вчитель, біленький.
Вставте пропущені літери: голуб...нька, мислит...ль, покровит...ль, малес...нький, свіж...нький, діт...чки, руч...ньки, повелит..ль, самовчит..ль.
6. У прикметниках від власних назв на -ов, -ев, -єв, -їв: Гур’єв — гур’євський, Петров — петровський.
Утворіть прикметники: Азов, Тамбов, Серпухов, Чугуїв, Чуйков, Колгуєв, Петров, Бакаєв, Симонов, Самойлов, Щеглов, Павлов, Савельєв, Миколаїв, Севастополь, Бориспіль, Малахов.
7. У словах іншомовного походження: диригент, шофер. Платон; але: колір — кольору, табір — табору, Антін — Антона, арка — арок.
Утворіть родовий відмінок однини: студент, агроном, шеф, марафон, Мирон, Андрон, Софрон; Федір, Сидір, Прокіп, Яків, якір, курінь, папір.
8. В абревіатурах, складноскороче-них назвах: виконком, неп, радгосп.
Вставте пропущені літери: к...лгосп, т...ргпред, вик...нроб, зеленг...сп, гардер...б, завг...сп.
9. У родовому відмінку іменників на -ння: рішення — рішень.
Утворіть родовий відмінок множини: запрошення, вивчення, дослідження, вибачення, побачення, розчарування.
10. У складних словах з наголошеними -вод-, -воз-, -нос-, -роб-, -лов- у кінці слів: діловод — діловода; але: (-хід, -ріг) пішохід — пішохода, Козоріг — Козорога, носоріг — носорога; (-від): гозопровід — газопровода — газопровідний; (-воз — завждио): бензовоз — бензовоза — бензовозний.
Утворіть родовий відмінок однини: хлібороб, риболов, водовоз, екскурсовод, виконроб, чорнороб; водопровід, газопровід, електропровід; всюдихід, стравохід, пішохід; бензовоз, електровоз, лісовоз, виконроб.
11. У словах, утворених від грецького слова «поліс» — місто: Мелітополь — мелітопольський, але: Бориспіль — Борисполя — бориспільський (від «піль» — поле).
Вставте пропущені літери: Сімфероп...ль, Каргоп...ль, Севастоп...ль, Нікоп...ль, Тирасп...ль; Ольгоп...ль, Терноп...ль.

 

3. Чергування о, е з и, і.

Правила Приклади
1. І зберігається у словах з вирівняною основою:
1) у род. відм. однини та зменшувальних формах: камінець — камінця — камінчика.
Утворіть родовий відмінок однини: вінець, дзвінок, гребінець, кілок, ніготь, ремінець, фахівець, місток, олівець, вдівець, кінець, кремінець, кіготь.
2) у родовому відмінку множини та зменшувальних формах: вікно — вікон — віконце — віконець, зірка — зірок — зірочка — зірочок.
Утворіть граматичні форми за зразком: гілка, дірка, нірка, кільце, ліжко, ніжка, плітка, мітка, гірка, кірка, стіжок, лікоть, рівень, півень.
2. Е, и змінюються перед р, л у дієслівних коренях: беру — брати — вибирати.
Утворіть наказовий спосіб і неозначену форму недоконаного виду дієслів: стер, завмер, вислав, здер, вмер, терти, простерти, застелити.
3. Деякі слова мають паралельні форми: брівка (на обличчі) — бровка (край дороги); клешня — клішня (стилістично нейтральні); голівка (дитини) — головка (капусти, цвяха); березка (трава) — берізка (дерево) — берізонька — березонька (про дерево).
4. Окремі українські прізвища пишуться з о, е, і: Семенков — Семанков — Семінков.
Вкажіть варіанти вживання прізвищ: Котляр...вський, Крич...вський, Руж...нський, Голов...н...вський, Явор...вський, Величк...вський, Артем...вський, Чайк...вський, Ковал...вський.

4. Правопис ненаголошених о, а, е, и, і.

Правила Приклади, вправи
1. Правопис можна перевірити наголосом: легенький — легко, широкий — широко, водити — водить, сріблястий — срібло.
Підберіть слова для перевірки правопису: носити, водити, голубка, шепотіти, зеленіти, високий, глибокий, гіллястий, гомоніти, квітчастий.
О пишеться після ж, ч, ш, щ, дж, й перед складами з а, о, у, и та твердим приголосним: щока, бджола.
Вставте пропущені літери: ж...натий, уч...ра, ш...стий, ч...ловік, ж...лудь, ш...вковий, щ...разу, серй...зний, ч...тири; копій...к, веч...ри, руч...к, ж...втий, гай...к, ж...лоб, ч...ло, бой...вий.
Е пишеться після ж, ч, ш, щ, дж, й перед складами з е, и та м’яким приголосним: женити, чекати, учень.
Вставте пропущені літери: пш...ниця, ш...стиденний, щ...міти, дж...рело, ш...потіти, ч...тверо, копі...чка, веч...ря, руч...чка, ч...рвоніти, ч...сть, ч...твер; щ...тина, щ...бінь, ч...рнетка, ч...рниця, гач...чок.
А пишеться перед складом з постійно наголошеним а (я): багато, гарячий; але: гончар, лопата, поганий, ропа, солдат, товар, богатир.
Вставте пропущені літери: б...гаття, б...гатство, г...рячка, г...разд, к...жан, к...чан, х...зяїн, г...аряче, б...гатир, б...гач.
Характер чергування порушується при зміні форм слова: вечір — на вечорі, свіжість — свіжості, смушок — смушевий, гай — гайочок.
1. Утворіть родовий відмінок однини: меншість, першість, безкраїсть, вогкість, хоробрість, завзятість, наполегливість; 2. Утворіть зменшувальну форму: кийок, садок, ставок, рай, край; байка, лійка. 3. Утворіть прикметники: святити, пух, дешево, серпень, вересень. сторож, дощ, річ, край, творчо, хижо, законодавчо.

 

5. Позиційні чергування, пов’язані з милозвучністю.

У цих чергуваннях голосні у, і (та звукосполучення із, зі, зо) вживаються для уникнення збігу важких для вимови приголосних, а приголосні в, й, з — для уникнення збігу голосних. При цьому пріоритетним є усунення збігу голосних.

 

5.1. Чергування у–в, і–й.

 

У, в як префікси.

Правило Приклади, вправи
1. Чергування у з в може відбуватися, коли воно не змінює значення слова: вчора — учора, вбік — убік; але: повернув убік (напрямок) — штовхнув у бік (бік — самостійний іменник).
Чи може відбуватися чергування у–в у словах: вживати, укладати, вчений, взяти, вкоротити, укластися, вкидати, влада, уява, угода, вранці, вглиб, удаватися, вдалечині, умліти, вмоститися, уклонитися, всемеро, всілякий, усний.
2. У, в не чергуються, якщо воно: 1) змінює значення слова; 2) у словах іншомовного походження; 3) у власних назвах: Удача (щасливий випадок) — вдача (характер); уран (іншомовне слво); Уругвай (власна назва); але: Віллі — Уіллі, Вілбі — Уілбі.
Поясніть значення слів, якщо у них можливе чергування у–в, та правопис інших слів: удача, уклад, укладати, вправа, ураження,утікач, укинути, усувати, уява; утопія, ультиматум, ухвала, ультрамарин, Угорщина, Ургенч, Уганда, Удінезе, Україна, Вірджинія, Вільєгас, Вінсент; Вільям, Уокер.

 

Прийменники у, в, сполучники та початкові і, й.

Правило Приклади, вправи
у, і у і
1. Між приголосними: мій учитель; взяв у хлопця. любов і турбота; ліс і поле (зіставлення).
Поставте пропущені у, і: Знайшов ... полі; сон ... втома; прибув ... ранці; день ... вечір; війна ... мир; батьки ... діти.
2 Перед приголосним на початку речення: У кімнаті тихо. Узяв необхідне. І настав новий день. Ідуть хлопці додому.
Поставте пропущені прийменники У, І: ... війшли в будинок. ... мене їх немає. ... покличуть,коли треба буде. ... що буде далі ? ... кого спитати? ... як же все це розуміти? ... тік непомітно.
3. Після паузи (розділового знака) перед приголосним: Дитина — у плач. Розтане сніг — і вже весна.
Поставте пропущені прийменники у, і: Щастя ... радість — назавжди. Бачив їх: ...вже відпочили. Глянула — ... зомліла. Я знаю: ... таких справах не завжди все й зрозумієш. Сини ... доньки — наше майбутнє.
4. Між голосним і приголосним: та завжди перед в, ф, льв, св, тв, хв тощо: та перед словом на й, я, ю, є, ї:
виглянув у вікно; у хвилини тривоги; зайшла у своїй справі. Олена і Юрій. Вона знає і мого брата. Було тепло і тихо.
Поставте пропущені прийменники у, і: Зайшла ... воду; заніс ... дім; прийшов ... гості; одягнувся ... святковий одяг; Віктор ... Йосип; було страшно ... весело; знайди ... їх; знаю ... пам’ятаю; завжди ... твоєму столі.
В, й вживаються:
  в й
1. Між голосними: прийшла в оточенні; бачила в озері ходила й удень; взяли й однесли; брала й огірки.
Поставте пропущені прийменники в, й: взяли ... аптеці; бачили ... очах; сумувала ... удень; кинула ... яр; зайшли ... урочище; розмовляли ... кімнаті.
2. Перед голосним на початку речення: В іншій ситуації. В озері купатися краще. Й одних залишили ? Але: часто ставиться і: І от діждалися.
Поставте пропущені прийменники в, й: ... отак добиралися; ... іншому випадку, ... обрій неба, ... очерет; ... однак, не приїхав, ... Угорщину поїхали, ... ось знайшов.
3. Після голосного перед приголосним (крім в, ф, льв, св, хв та ін.): зайшли в ліс; але: побачила у вікно. знайшли й впізнали; раділи й плакали.
Поставте пропущені прийменники у–в, і–й: Вилетіли ... ранці; була ... садку; потонули ... хвилях; зустрічі ... прощання; страждання ... перемоги; зустріли ... Львові; бачила ... метро.
         

 

5.2. Прийменники з, із, зі (зо).

Правила Приклади, вправи  
 
З уживається:  
1. Перед словом, що починається на голосний: вийшов з автомобіля; узгодив з управлінням; вирішили: з орендою приміщення.  
 
Поставте прийменник з: Пробач, ... яким ти питанням? Дійшли згоди ... арбітром. Почав ... узагальнень.  
2. Перед приголосним (крім с, ш): ... одна з них мала вже приїхати; наш керівник — з Херсона. Але: вийшов зі школи.  
Поставте прийменник з: Кожна ... фірм, перші ... прибулих, ... першого дня, по-перше, ... кількох міст… Звітувати ... шостого червня. ... діда-прадіда так повелося.  
Із уживається:  
Між приголосними (переважно з, с, ц, ч. ш, щ): …із сиром пироги; взяв із шафи; разом із часником; дістав із-за щоки; знаю із власного досвіду; приїхав із Сімферополя.  
Поставте прийменник із: Ніч ... суботи на неділю; передав листа ... щирим вітанням; вийшов ... червоним прапором; вчора виїхав ... Судака.  
Зівживається:  
Перед сполученням приголосних, серед яких є з, с, ц, ч, ш, щ: Зустрівся зі старостами груп; виїхав зі Сходу; пізно прийшов зі школи.  
Поставте прийменник зі: Знаю ... свого власного досвіду; надійшли позитивні оцінки роботи ... Львова, Тернополя; ... мною нічого не станеться; засидівся ... своїми колегами.  
Зо (фонетичний варіант зі) вживається:  
З числівниками два, три та займенником мною: зустрівся зо (зі) мною, разів зо два.  
Поставте прийменник зо: пролетіло десятків ... три качок; ходімо ... мною.  

 

6. Чергування и з і.

Правило Приклади, вправи
1. І пишеться в основах незапозичених слів:
1) і чергується з о або е: очікувати — чекати, щілина — ущелина.
Утворіть слова, у яких і чергується з е, о: стеріг, дорога, прірва, чоло, жінка.
2) У суфіксах -інь, -іш, -ісіньк, -юсіньк: теплінь, прудкіший, стрункісінький.
Утворіть слова з указаними суфіксами: темний, зелений, вузький, ніжний, гарний, веселий, синій, далекий, глибокий, високий, спокійний, малий.
3) Після м'яких і пом’якшених: ніготь, ріжок, пиріг.
Поставте пропущені літери: с...ялка, ос...нь, л...то, к...готь, с...тка, соп...лка, н...рка, одв...рок, н...ж.
4) У деяких словах: висіти — повісити.
Утворіть слова з чергуванням і, е, о: злипатися, сісти, дитина.
2. И пишеться:
1) У складах -ри-, -ли-: бриніти, кришити; але: гріти, дріботіти, дрімати, зрікатися, зрілий, кріпацтво, тріщати.
Поставте пропущені літери: пл....гати, стр...міти, гр...міти, зл...ти, р...піти, л...таври, кр...ниця, тр...вати, гл...тати, пл...гати, тр...вожити, кр...хта, кр...жина, стр...гун, стр...мати, відл...га.
2) Після твердих приголосних: сивий, пиво.
Поставте пропущені літери: с...вина, л...стя, т...ша, с...ній, з...ма, пров...на, п...роги, з...ск, з...гзаг, н...рки, н...тка, н...зина, буз...на, п...тання.
3) У кінці слів після г, к, х: шляхи, блискавки, але (які): короткі, лихі, великі, крутітощо.
Поставте пропущені літери: птах..., круг..., скільки..., мовчк..., рук..., батог..., рух..., по-грецьк..., дорог..., бог..., пастух..., ворог..., навпаки..., смерек....
3. Необхідно розрізняти суфікси -інн(я), -инн(я):
1) -інн(я)— у віддієслівних іменниках: плести — плетіння, творити — творіння.
Утворіть іменники: палити, бороти, служити, сушити, цокотіти, волочити, дарувати, курити.
2) -инн(я) — у збірних іменниках: буряк — бурячиння.
Утворіть збірні іменники: картоплина, ластівка, шум, мак, гуркіт, гарбуз.

 

7. И, і після шиплячих.

Правило Приклади, вправи
Іпишеться:
У деяких словах: чіп, чіпець, чільний
Вставте пропущен літери: ч...ткий, ч...п, ч...пляти, щ...тка, щ...лина, щ...пка, щ...мкий, коч...вник, щ...льний, щ...чка, ц...нний.
1. У дієсловах наказового способу 1, 2-ї особи множини: бігти — біжіть — біжімо.
Утворіть слова за зразком: мовчати, кричати, ревти, сказати, пекти, ловити, стерегти, допомогти.
2. У прислівниках: чітко, мерщій.
Вставте пропущен літери: хутч...ш, удвіч..., (в)уноч....
И пишеться:
1. У наказовому способі дієслів: полоскати — полощи.
Утворіть наказовий спосіб дієслів: мовчати, писати, стерегти, берегти.
2. У дієприслівниках (як?): відповідати — відповідаючи, але: відповідаючі, розмовляючі (які відповідають, розмовляють).
Утворіть дієприслівники: розмовляти, згадати, читати, розмножувати, відтягувати.
3 У прислівниках типу: по-заячи; у прийменнику межи: межи очі.
Утворіть прислівники з прийменником по: ведмідь, вовк, рись, лисиця.
     

Самостійна робота № 1. Правопис голосних.

Завдання 1.

1. Утворіть родовий відмінок однини та прикметники, де це можливо:
річ, лід, піт, хміль, схід, камінь, сіль, захід, кінь, промінь, радість, окріп, осінь, виселок, ослін, водопій, певність, частокіл, вісім, сімсот, вісімсот, шістсот; твій, їхній; день, ранок, зерно, орел, кінець, свинець, лоб, рот; шовк, торг, шерсть; студент, том, марафон, Мирон, Софрон, Федір, Прокіп, Яків, якір, курінь, папір; носоріг, хлібороб, екскурсовод, газопровід, пішохід, бензовоз; меншість, першість, хоробрість, завзятість; гребінець, кілок, ніготь, місток, кінець, кіготь, вересень, річ.

2. Утворіть родовий відмінок множини та зменшувальну форму однини, де це можливо:
борона, голова, ворота, сторона, береза, дорога, долото, череда, дерево; гілка, нірка, ліжко, ніжка, гірка, стіжок, лікоть, казка, сотня, школа, форма, марка, папка; кийок, садок, край, байка, гора, хвіст, нога, віз, потік, корова, село, слово, двір, коза, ворота, дорога, ягода, бджола, лебідь.

3. Утворіть родовий відмінок однини та прикметники:
Канів, Фастів, Чернігів; Серпухов, Чуйково, Колгуєв, Петров, Бакаєв, Самойлов, Павлов, Савельєв, Миколаїв, Сімфероп...ль, Севастоп...ль, Тирасп...ль; Ольгоп...ль, Терноп...ль.

4. Утворіть присвійні прикметники (чий? чийого?):
Сергій, Іван, Федір, Максим, Ігор, Дмитро, Кузьма, Олег, Роман, Олександр, Володимир.

5. Утворіть дієслова минулого часу ІІ особи однини та неозначену форму недоконаного виду дієслів:
росте, бреде; випекти, наректи, зберегти, виволокти, викоренити, зачепити, затекти; скочити, вимовити, заспокоїти; завертіти, підперезати, виполоскати,набрехати, прищепити.

6. Підберіть слова для перевірки правопису:
гриміти, водити, голубка, шелестіти, шепотіти, зеленіти, глибокий, гомоніти, квітчастий.

7. Перекладіть українською мовою:
шестой, желудь, шелковый, серьезный, копейка, вечера, желтый, желоб, чело, боевой; щемить, шептать, щетина, щебень, монахиня, черновик, коготь, ножка, сетка, прыгать, греть, дремать, зрелый, трещать, тревожить; низина; четкий, щель.

8. Утворіть збірні іменники:
ластівка, шум, мак, гуркіт; служити, цокотіти, волочити, дарувати, курити.

9. Утворіть наказовий спосіб дієслів (ІІ особа однини та І, ІІ особи множини):

сказати, пекти, стерегти, допомогти; берегти, бігти.

10. Утворіть наказовий спосіб і неозначену форму недоконаного виду дієслів:
вислав, вмер, терти, застелити.

11. Утворіть дієприслівники та дієприкметники:
читати, цвірінькати, розмножувати, відтягувати.

12. Утворіть прислівники з прийменником ПО (як?):
ведмідь, рись, лисиця.

13. Укажіть слова, де можливе чергування У-В, та поясніть їх значення:
укладати, ураження,утікач, уява; ультиматум, ухвала, ультрамарин, Угорщина, Уганда, Україна, Вірджинія, Вінсент; Вільям, Уокер.

14. Вставте пропущені У, І:
сон ... втома, прибув ...ранці, день ... вечір, війна ... мир, батьки ... діти; ...війшли в будинок; ... мене їх немає; ... покличуть, коли треба буде. ... кого спитають?

15. Вставте пропущені прийменники В, Й:
... аптеці; бачили ... очах; сумувала ... удень; кинула ... яр; зайшли ... урочище; розмовляли ... кімнаті.

Завдання 2.

Відтворіть правила, позначені нижченаведеними зразками, і письмово доповніть їх додатковими прикладами:

ніч — ночі

сім — семи

мій — мого

вікно — вікон

село — сіл

мох — моху

тоРт — торта

колір — кольору

пішохід — пішохода

вечір — вечора

камінець — камінця

борода — борід — борідка

Харків — Харкова — харківський

Гур’єв — гур’євський

Мелітополь — мелітопольський

Василь — Василів, Василевого

несе — ніс — носити

вигребти — вигрібати

схопити — хапати

затесати — затісувати — затісувАння

легенький — легко

женити — женять

ніготь –нігті

кришить — крихта

сивина — сивий

буряк — бурячиння

плести — плетіння

стер — зітри — стирати

відповідати — вівдповідаючі — відповідаючи

вовк — по-вовчи

удача — вдача

уільям — Вільям

ліс і поле

взяли й однесли

зайшли в хащі


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 103; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты